Teheran bygger opp Hizbollah for større konflikt med Israel

Iran trapper opp våpenleveransene til Hamas og Hizbollah

khameneiSom et resultat av atomavtalen mellom Iran og USA er Iran i ferd med å trappe opp sin våpenhjelp både til Hizbollah og Hamas sier israelske kilder. Israelske tjenestemenn kunne mandag fortelle at Iran har trappet opp sin våpenhjelp til terrormilitsen Hizbollah i Libanon. I følge det israelske kanal 2 har Israel observert en påtakelig økning i våpen-leveranser til Hizbollah medlemmer både i Libanon og på den syriske siden av Golan. Iran har også forsøkt å sende våpen til Hamas medlemmer på Vestbredden, heter det i rapporten.

Israel  advarer nå om at Iran i de siste dagene og ukene har handlet rask og forberedt Hassan_Nasrallahbetydelige leveranser av våpen til Hizbollah for en større militærkonflikt med Israel, sier Kanal2s diplomati korrespondent Udi Segal i twittermelding mandag kveld. I TV rapporten blir det sagt at Israel er alarmert over at de lettelser av sanksjoner Iran har fått som en følge av den inngåtte atomavtalen  vil kunne frigi milliarder av dollar for ytterligere våpen-leveranser og gjøre Iran ennå bedre i stand til å finansiere terrorisme. I følge den israelske nyhetsrapporten uttalte en israelsk tjenestemann at man hadde vanskeligheter med å se hvordan avtalen, som så helhjertet er støttet av USA, kan hjelpe israelske og andre USA alliertes interesser. Israel uttrykte også dyp uro over president Vladimir Putins uttalelse mandag at landet ville oppheve sin blokade av å overføre avanserte våpensystemer til Teheran, noe både Israel og USA har jobbet hard for å stanse. En fremtredende iransk tjenestemann hyllet mandag den russiske beslutningen og sa at dette var et viktig steg for å til en varig stabilitet i regionen. “Denne utviklingen

En sentral israelsk tjenestemann uttalte til Harretz mandag kveld at Moskva hadde informert Israel om sin beslutning rett før den ble annonsert og den israelske tjenestemannen sa videre at Israel er bekymret for at rakettsystemet også skal bli s-300transportert til Syria og Hizbollah, noe som alvorlig kan skade Israels evner til å kontrollere luftrommet over Syria og Libanon. I følge den russiske utenriksministeren er det avanserte S-300 rakettsystemet defensivt og utgjør ingen trussel mot Israel. Det avanserte rakettsystemet kan vanskeliggjøre et eventuelt israelske angrep på Irans atominstallasjoner og dersom det kommer i hendene på Syria eller Hizbollah vil det kunne utgjøre et stort utfordring for det israelske luftvåpenet. Nyhetene om at Iran allerede er i gang med å forsyne sine allierte med våpen kommer nok neppe som noen stor overraskelse verken for Det Hvite Hus eller for Jerusalem som er meget kritiske til den inngåtte atomavtalen.