Ble ikke ny toppleder i Normisjon likevel, – bør få ett års lønn som kompensasjon

Trenger å gjennomgå rutiner for ansettelser i organisasjonen

Nyheten om at Ingvar Torsvik likevel ikke blir ny generalsekretær i den lutherske torsvikorganisasjonen Normisjon ble i dag brettet ut på førstesiden både i Vårt Land og Dagen. Bakgrunnen for Normisjons tydelige holdningsendring må mest sannsynlig spores tilbake til et intervju Torsvik hadde med avisen Dagen som avslørte at den tilsatte topplederen var noe uklar i sin holdning til spørsmålet omkring hvorvidt kirken skal gi sin velsignelse til såkalte likekjønnede ekteskap. Mens nåværende generalsekretær Rolf Kjøde nylig tonet flagg og proklamerte at han ville melde seg ut av kirken hvis Kirkemøtet innfører en liturgi for homofile par, var Ingvar Torsvik langt mer forsiktig i sine uttalelser. Les videre