Svend Boye og Ove Skaug Halsos i Oslo Economics mener at uvaksinerte må straffes med ekstraskatt

Å begynne å gi uvaksinerte mennesker en ekstra skatt eller avgift som duoen Svend Boye og Ove Skaug Halsos i Oslo Econimics tar til orde for i et innlegg i Dagens Næringsliv er forhåpentligvis en tanke myndighetene ikke tar alvorlig. De to herremenn som begge selv har mer enn nok av penger, mener at uvaksinerte må straffes økonomisk. “Begrunnelsen for å avgiftsbelegge manglende vaksinasjon er den samme som begrunnelsen for tobakks- og alkoholavgifter. På samme måte som røykere og alkoholikere påfører helsevesenet og andre deler av velferdsstaten økte kostnader, forårsaker uvaksinerte ulemper for fellesskapet”

De to rike herremenn som blant annet står bak eller er partner i et selskap som heter Oslo Economics har nok neppe gått livets harde skole eller gjort noe vettug fysisk arbeid i hele sitt liv. Utdannet fra BI og med sine høye lønninger sitter de igjen med langt flere penger enn fabrikkarbeidere, drosjesjåfører, pensjonister eller andre slitere bare kan drømme om. Disse to herremenn mener at ikkevaksinerte skal straffes økonomisk. Det eneste en utdannelse fra BI duger til er å finne på nye avgifter for plage folk flest. Vi har nå bompengeavgifter, avgifter på strømmen vi bruker, avgift for å bruke piggdekk når vi er ute å kjører, alkoholavgifter, tobakkavgifter, sukkeravgift, moms, tvungen tv-lisens via skatteseddelen og tallløse andre avgifter vi må punge ut med for å tilfredsstille de kriminelle foretak vi kaller myndigheter. Egentlig er forskjellen mellom mafia og myndighetene ikke så forferdelig store. Begge krever avgifter eller “beskyttelsespenger” av sine slaver eller undersotter -og selv om vi tilsynelatende kan velge våre politiske myndigheter, er det alltid “fritt valg i nederste hylle”. Myndigheter og skatteoppkrevere er som annen mafia opptatt av å plyndre sine undersotter, mens de selv bevilger seg inntekter og goder andre kan drømme om. De to herremenn fra Oslo Economics viser oss hva BI utdannelsen egentlig duger til. Nemlig å finne opp nye avgifter. Når de nå foreslår en egen “Corona-avgift” for ikkevaksinerte er nok det tanker som er med på å fremme motsetningene mellom mennesker i samfunnet. Uvaksinerte skal stigmatiseres, gjøres til samfunnsfiender og skal straffes fordi man i forhold til egen helse tar noe de to BI-klovnene kaller et “samfunnsskadelige valg.”. Forhåpentligvis er dette et forslag for en avgift politikerne forkaster. Hvorfor ikke heller gi en straffeavgift til BI-utdannede som ikke produserer noe nyttig? Svend Boye har utdannelse i finans fra BI i Oslo og bachelor i samfunnsøkonomi fra universitet i Fribourg og er partner i Oslo Economic. Ove Skaug Halsos er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har neppe produsert annet enn tomt tankevrøvl. Vi trenger og erstatte slike “influencere” med folk med sundt bondevett. Med folk som har jobbet på gulvet, med folk som har skapt noe, og som brukt livet på noe annet enn å finne opp nye avgifter.