Nervekamp: Vil Putin eller Biden bøye av? Kappløp for å hindre krig

Om få dager møtes Russland og NATO/USA for å drøfte situasjonen i det østlige Ukraina som har vært rammet av en lavskala krig siden 2014 da Russland tok kontroll over Krim. Som rapportert tidligere har både Russland og Ukraina sendt store militære styrker til de kontroversielle grenseområdene hvor Russland har utplassert mer enn ett hundre tusen soldater som er klare til å gå inn i Ukraina. Regimet i Kiev har på sin side mobilisert sine styrker og forsterket sitt forsvar i det østlige Ukraina hvor vi finner utbryter-republikkene Donetsk og Luhansk som vil ha tette forbindelser med Moskva. Russlands president Vladimir Putin har som kjent krevd at NATO skal avstå fra å gjøre Ukraine og Georgia til Nato-medlemmer og Putin har også krevd skriftlig forpliktene avtaler hvor NATO vil avstå fra å plassere ut missiler og raketter som kan nå viktige områer i Russland på få minutter.

“Nato har innkalt til hastemøte, USA og Russland skal møtes til sikkerhetssamtaler og EUs utenrikssjef har reist til den ukrainske fronten. Diplomatiet jobber på høygir i den betente konflikten,” skriver VG onsdag om konflikten som kan komme til å ende i full krig mellom Russland og Ukraina. “I de vinterkalde skyttergravene ved frontlinjen mellom ukrainske soldater og russiskstøttede separatiststyrker i Donetsk-regionen av Ukraina, forbereder soldatene seg på at det kan bli krig,” forteller VG videre. “Ikke siden Russland annekterte Krim-halvøyen, som tilhørte Ukraina, i 2014, og russiskstøttede separatiststyrker samme år tok kontroll over regionene Donetsk og Luhansk (kjent som Donbass), har konflikten mellom de to landene vært så betent.” Dersom ikke NATO og USA kommer Russlands krav helt eller delvis i møte, kan Europa stå overfor en krig som kan få alvorlige konsekvenser. Nato har forlengst involvert seg på Ukrainas side i konflikten og forer regimet i Kiev med våpen og utstyr.

For øyeblikket er Ukraina å anse som en partner som ønsker å bli medlem av alliansen mens Putin sier nei. Dersom Ukraina skulle bli opptatt som fullverdig NATO medlem vil Putin ha fienden helt innpå sin egen dørkarm, noe som kan utgjøre en trussel for russisk sikkerhet. Putin har derfor vært tydelig på at Russlands røde linje går med et eventuelt ukrainsk Nato-medlemskap og dersom NATO og USA ikke gir Putin noe, enten en form for juridisk bindende avtaler om å avstå fra å gjøre Ukraina til en frontlinje mellom NATO og Russland. Den russiske presidenten har gjennom å sende 100 000 soldater til grensen mot Ukraina valgt å spille høyt, og dersom han ikke oppnår noe diplomatisk under forhandlingene -og blir ydmyket av Vesten -er det ikke utenkelig at han gir sine styrker ordre om å gå inn i Ukraina. I så fall er det snakk om en større regional krig som vil utløse vestlige reaksjoner og sanksjoner, noe som vil forsure forholdet mellom Russland og Vesten ytterligere. Mange frykter at denne konflikten kan utvikle seg til en tredje verdenskrig. Dersom det skal skje må mye gå galt fremover. I løpet av neste uke vil vi få avklaring om hvorvidt den diplomatiske veien fører frem. Vi får håpe at partene finner ut av noe, for krig i Europa er rent menneskelig det siste vi trenger i disse krisetider med Corona, økende inflasjon, energikrise og økende produktmangel. Tidligere CIA sjef Leon Panetta snakker her med MSNBC om at Vesten skulle ha straffet Putin for lenge siden for å ha gått inn i Syria og Libya militært.