Svein-Magne Pedersen: Covid sprøyten er ikke dyrets merke

Det finnes en del troende kristne som mener at Covid-19 vaksinen er “dyrets merke” og at dem som har tatt vaksinen dermed har tatt merket. Her er evangelist Svein-Magne Pedersens syn på saken: Er Covid-19 sprøyta dyrets merke? Nei, det er den ikke – av tre grunner: Og her er de grunnene Pedersen legger til grunn: “1. Dyrets merke – 666 vil ikke bli pålagt menneskeheten (høyre hånd eller panne) før etter at Antikrist har inntatt verdensherredømme, i midten av en trengselstid på sju år (Åp 13:16-18). 2. Tallet 666 er summen av bokstavverdien for Antikrists navn. Merket vil bli “på” den som får det, altså ikke en injeksjon inn i deres legeme, men et synlig “tatovert” merke i høyre hånd eller på panne. 3. De som tar Antikrists merke, gjør det av egen fri vilje. De vet at det innebærer å tilbe Antikrist (Åp 14:9-11). De som tar sprøyta, gir ikke sin sjel til Antikrist.

Men Pedersen fortsetter: “At sprøyta er livsfarlig og vil få alvorlige konsekvenser for ens liv og helse, er hevet over enhver tvil. Her er det snakk om befolkningsreduksjon og maktutøvelse. De som har tatt sprøyta, trenger å bli renset i Jesu blod og Åndens kraft. På denne måten kan spikeproteinet og grafenoksid bli nøytralisert og helse og liv gis tilbake i fullt monn. Vi er mange som mener at Jesus kommer før trengselstiden på sju år (Dan 9:27). Vi vil bli spart for tiden under Antikrist. Paulus sier derfor: “Trøst da hverandre med disse ord.” (1 Tess 4:18)

Vi har jo gjennom de siste årene blitt presentert personer som forkynner at “vaksinen er dyrets merke” og at dem som har tatt “vaksinene” er døde for Gud. Vally Werks som står bak virksomheten “Ghetto Gospel” og YouTube kanalen “Revelation Of Jesus Christ” har hevdet det -og noen har blitt overbevist. Andre igjen har med rette stilt spørsmålet fordi det er noe som mangler i det totale bildet Bibelen sier skal være der under den tiden. Nemlig personen Antikrist. Selv om det finnes flere kandidater og forslag på hvem denne figur kan være, er faktum likevel at Antikrist ikke er åpenbart ennå. Ingen kan med 100 prosent sikkerhet rette pekefingeren mot en person å si: “Der er Antikrist”, “der er syndens menneske” eller “der går den lovløse”. Noen tror det er Donald Trump, andre tror det er prins Andrew, andre igjen Barack Obama og noen mener Vladimir Putin eller Recep Erdogan. Andre peker på Emmanuel Macron og noen igjen på Zelensky. Andre igjen har stilt spørsmålet om Elon Musk kan være denne figuren. Når det gjelder gamle bablende Joe Biden er han for senil til å være en seriøs kandidat og er således avskrevet at de fleste. Men det er ikke tvil om at Joe Bidens politikk er drevet av den står bak Antikrist. Alt vi har sett skje under de siste årene, ja, faktisk helt tilbake til innføringen av strekkoder, innføringen av et kontantløst samfunn, økende overvåking, Coronapass -osv er bare tilretteleggere for det som ligger fremfor verden. Kontrollsamfunnet Antikrist skal få kontroll over -er i prosessen med å bli skapt og tilrettelagt. Men Antikrist må først åpenbares i sin tid -når den/det/han som holder igjen er ryddet av veien eller tatt bort fra jorden. Så lenge Antikrist ennå ikke er åpenbaret er Covid-sprøyte bare en helseskadelig giftsprøyte man bør styre unna og takke nei til.

 

 

24 tanker om “Svein-Magne Pedersen: Covid sprøyten er ikke dyrets merke

 1. Så på NRK tekst-tv den 13.01 at en svensk rapport viser at demente med covid har 70 % høyere dødsrate enn andre grupper. Da kan en spekulere i om hele sykdommen og/eller vaksina (regner med at demente har blitt vaksinert uten mulighet til å nekte) er et middel til å kvitte seg med uproduktive mennesker som bare er en utgift og en byrde. WEF har jo som kjent et mål om å redusere verdens befolkning betraktelig.

  4
  4
  • Det interessante er jo nå at det i alle hovedsak er vaksinerte som dør av covid.

   De uvaksinerte er ikke lenger å finne på sykehusene med covid.

   Dette samsvarer godt med hva eksperter som van der bossche, malone,
   malhotra mfl har sagt hele tiden. Nemlig at vaksinen “tilpasser” immunforsvaret til å reagere på bestemte varianter av viruset, med det resultat at immunforsvaret blir dårligere på å håndtere andre varianter.

   I og med at koronaviruset muterer hele tiden, er nå vaksinerte mye dårligere stilt imøte med andre virus og andre varianter av korona.
   Og merkelig stille er det blitt fra “Gransker” aka Qannon.

   3
   5
  • Så fint at du husker på meg Geir.
   Jeg ser det som mindre nyttig å komme med korrigerende informasjon, eller flere synsvinkler, til noen som allerede sitter på en selverklært sannhet. Det som skjer er at beskyldinger og djevelskapen eksploderer i kommentarfeltet. Det er ingen tjent med.

   Når det gjelder at så mange vaksinerte før er det ingen som kan motsi deg der. Jeg har funnet ut at alle som spiser poteter dør også. Mange hadde faktisk spist poteter samme dag som de døde til og med. Det betyr ikke at de døde av potetene.

   Så selv om jeg ikke kommenterer her så ofte, så betyr ikke det at jeg ikke sikker innom. Jeg blir like trist hver gang og du skal vite at jeg ber for hver og en av dere hver dag.

  • Gud skal dømme deg Qanon/Gransker for du vender ikke om fra å tjene satan , men stolt og hånlig spotter du sannheten , du ser og forstår folk dør i hopetall av vaksinen.

  • Som tidligere lovet skal jeg ikke gå i noen diskusjon med deg Rune, men svak som jeg er, tillater jeg meg å nevne to ting:

   “Feilslutning er en logisk uriktig slutning som for eksempel kommer av at den godtatte konklusjon ikke er en logisk konsekvens av premissene.”……”Feilaktig bruk av statistiske data kan også resultere i feilslutninger, for eksempel ved at man forveksler korrelasjon (det vil si samtidig opptreden av to fenomener) med årsaksforhold.” https://snl.no/feilslutning

   Og en påstand fra Holbergs Erasmus Montanus: “Morlille kan ikke fly. En sten kan ikke fly. Altså er Morlille en sten.”

   Mine påstander beviser ikke at vaksinene er frikjent, jeg bare påpeker at du ikke på noen måte under bygger dine påstander. Det bør du gjøre dersom du skal ha håp om å oppfattes noenlunde seriøst.

 2. Covid vaksinen er ikke dyrets merke, det er opplagt, men en bør likevel reflektere over ett par ting;

  1, innføring av obligatorisk vaksine sertifikat er ikke oppgitt og i kulissene blir det jobbet aktivt med dette , ett vaksine sertifikat vil bestå av en personlig QR kode og ikke chip , derfor er det trolig ikke en chip , men ett QR code merke folk må ha på høyre hånden eller pannen .

  2 Etter erfaring med ” Covid pandemien ” så vi hvordan vi som valgte å ikke ta vaksinen fikk våre rettigheter kraftig begrenset og ble regelrett forfulgt , dette er en ligth versjon om hva som vil komme med innføring av dyrets merke , uansett pga alt dette presset og løgnen som ble presentert valgte mange å ta vaksinen, en kan ikke si at de ikke viste hva de gjorde, men at de tok den pga villfarelse. sånn vil det også bli den dagen dyrets merke blir pålagt.

  Ett obligatorisk vaksine sertifikat vil være en gylen anledning til å innføring av dyrets merke . I bibelen blir det beskrevet at ved å ta dyrets merke påfølger det også noen kraftig bivirkninger som eks sorte buller , en får ikke dette bare ved å ta en QR kodetatovering, mulig en kan få det av å ta ett chip innplantat.
  For meg er det nærliggende å tenke , at for å i det hele tatt få vaksine sertifikat ( dyrets merke ) så må en ta pålagte vaksiner, om ikke vil en bli nektet dyrets merke og kan følgende ikke kjøpe eller selge , dvs at bivirkningene som følger dyrets merke er som følge av bivirkninger fra vaksinene en er blitt pålagt å ta , disse vaksinen går inn og endrer på selve DNA rekken hos folk , om en følger denne logikken, kan det være at de som alt har tatt vaksinen vil få ett vaksine sertifikat i form av en QR code i høyre hånden eller på pannen sånn uten videre når dyrets merke blir innført og om de nekter å ta det , vil det fortsatt være forsent for dem , for i praksis har det alt forurenset sitt blod og det er for sent for dem , mens de ikke har tatt vaksinen kan ikke få dyrets merke før de tar vaksinen.
  Dette er bare teoretisk tanke og jeg tror ikke at vaksinen folk har tatt nå avskjære r dem fra Guds frelse , derfor vil jeg be for alle selv om de har tatt vaksinen.

  Men la dere advarer, for mye tyder på at ved dyrets merke følger ett pålegg om en eller annen vaksine og det er denne som vil ødelegge ditt Gudgite DNA, så du blir stående uten mulighet til å bli frelst.

  10
  3
  • Det sies allerede nå at de covidsprøytene som er gitt, har potensiale til å endre et menneskes DNA. Det samme kan PCR testen gjøre, da det er sagt de vaksinerer en med den. Isåfall er alle som har tatt en av disse ekle sprøytene og testene fortapt da, for vårt DNA vil aldri bli det samme. Jeg er rasende!

   1
   3
  • Fortvil ikke Betina, en vaksine vil aldri, ALDRI kunne ta fra deg frelsen i Kristus. Vaksinen er IKKE dyrets merke, din ånd vil aldri kunne rokkes av en sprøyte.
   En kan ikke bli frelst igjennom en sprøyte, og en kan heller ikke miste frelsen av sprøyter.
   Jesus sier at der er ikke noe som kan gjøre oss uren når det kommer inn i oss, kun det som går ut fra mennesket kan gjøre oss uren.
   Hold deg til hva Jesus sier, da er du alltid trygg.

  • Nick det er å vende seg bort fra Gud og følge denne verden og denne verdens fyrste som gjør at en mister frelsen, det kommer en tid hvor en ikke kan kjøpe eller selge uten og følge denne verdens fyrste og når den tid kommer vil det bli sånn att for å kunne kjøpe å selge så må en fysisk ha fått påført ett merke, bibelen beskriver att alle som tar dette merket , vil få noen alvorlige fysiske bivirkninger, dvs at de har fått noe inn i kroppen som forgifter dem, bibelen sier også at alle som tar dette merket er avskåret fra Guds frelse.
   Før du er så kategorisk i dine påstander Nick så bør du tenke over dette .

   Når det er sagt Betina, så tror jeg du skal la din angst fare , for du er frelst og du har Guds nåde , det er djevelen som hele tiden plager deg med denne Pcr testen , det er din satans torn i kjødet.

   1
   5
  • Rune, har jeg sagt noe annet enn hva du sier om dyrets merke? Bibelen er tydelig på hva som er dyrets merke, -og konsekvensen av å ta dette merket. Jeg skrev et innlegg for noen dager siden som du kan finne her:
   https://www.sokelys.com/elon-musk-antikrist-har-klart-planer-som-kan-oppfylle-apenbaringens-ord-om-dyrets-merke/#comment-2036631

   Derfor sier jeg at en vaksine vil aldri kunne frata hverken meg eller deg frelsen, men dyrets merke vil avskjære fra Guds frelse når den tid kommer.
   En må skille mellom hva som ser hva; Bibelen er tydelig, er vi?

  • Klaus Swab og Juval, sier rett ut at teknologien er ferdig til å hacke mennesker til denne sataniske skyen som denne teknologien er bygget på. Og for å si det rett ut, så tviler jeg sterkt på at dette er en hasteutviklet sprøyte, tror den har vært ferdig lenge, og bare ventet på det rette øyeblikket til å kunne ta det i bruk. Dette fikk de ikke til i 2009, men i 2020, har befolkningen vært på nett litt lengre og sådan blitt mere modnet til å ta del i dette som de fleste ikke har forstått noen verdens ting av, utenom at det har vært en farlig pandemi som alle som ikke tok denne sprøyten, ville krepere i hopetall.

   Frykt er hva som driver oss mennesker til å vaksinere oss i det hele tatt, fra vi er små babyer og oppover er befolkningen en del av et system som man ukritisk bare følger. Noen få har fulgt magefølelsens og latt være å vaksinere sine barn og muligens seg selv. Noe som virket merkelig på de fleste som gikk og vaksinerte seg. Vi har vært programmert i mange tiår, og selv om de sier det er frivillig å vaksinere seg, så føler de fleste seg forpliktet til å gjøre det, selv med dårlig magefølelse.

   HPV «vaksinen», det er mye som er kommet frem om den, der mange yngre fikk mld fra helsemyndighetene om å vaksinere seg for noen år tilbake, og hva peiling hadde disse unge jentene angående denne vaksinen? Flere er blitt vaksineskadet, og en jeg nylig snakket med som hadde tatt den etter en mld fra våre helsemyndigheter, er begynt å nøste i bivirkninger som denne personen linket til denne sprøyten i tidsrommet bivirkningene startet, og det stemte med datoene. Det er en artikkel angående bivirkninger som stemte helt med hva denne personen som ikke hadde disse plagene tidligere, sliter med nå.

   Så hva nyere vaksiner egentlig gjør med oss nå, det vet ingen av oss, bortsett fra det som er kommet ut nå. Hva vet vi om hva de har sprøytet i oss? Norge ligger på topp i livmorhalskreft i Skandinavia (hvis jeg husker rett) fra en artikkel fra ABC som gikk ut på at Norge burde få en bedre utgave av denne vaksine. Den tilbys til mindreårige barn…

   1
   3
  • Ellers takker jeg deg Nick for din oppriktige omtanke. Jeg er nok ikke så overbevist som deg angående dyrets merke, fordi at for å endre et menneskes DNA, må det gjøres innenfra, dvs, noe som kan påvirke noe man får i seg.

  • Jeg vet ikke om dette vil berolige deg Betina, men det du sier om vårt DNA kan også det nye 5G-nettet gjøre; det kan ødelegge vårt DNA slik som vaksinen, blir det sagt.
   Men slike teorier finner vi ikke rom for i Bibelen når det gjelder frelsen, husk hva som står skrevet:
   For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

   Vi kan ha helseproblemer og div plager, våre kropper vil gå til grunne, men vår ånd vil ingen kunne rokke ved.

  • At dette med vaksinen som dyrets merke fremdeles blir nevnt er helt utrolig…. (men at det finnes skumle greier i både «vaksine» og test er en helt annen sak)

   Utrolig skriver jeg, fordi Bibelen har svaret. Man kan lure på om Ordet leses blant kristne i det hele tatt.

   Dette Pedersen sier burde ikke vært nødvendig hvis kristne gikk til Ordet selv. Han er ingen pastor og vi har ansvar selv, ikke være avhengig av hva han og andre sier.

   Det gjør meg inderlig vondt, Betina, å se hvordan du har det.

   Dyrets merke er og blir INTET problem for kristne som holder seg i Ordet og nær til Jesus.

   Les dette om igjen:

   «Først kommer antikrist og hans «medhjelpere» som igjennom store tegn og under forfører en hel verden til å tro at han er frelseren, på mange måter kopierer han Kristus, dette leser vi også i Matt 24:24 og 2. Tess 2:9
   Deretter innfører han merket som de aller fleste tar imot etter å ha blitt forført.
   Det blir en like bevisst handling som å gifte seg; den som gifter seg har ringen som «bevis», mens den som tilber og bøyer seg for antikrist får merket som bevis. (Og ingen vei tilbake)»

   Nick skrev det👍

   Og tydeligere kan det ikke sies. Let det opp og si at Nick tok feil. Hvis ikke; Hvil i Herren. (Lyver Bibelen?)

   Anbefaler også Joh.Åp. 13:13
   Hva står det egentlig der?

   Det har blitt død og skader etter vaksine og covid, det er skader og død etter andre vaksiner, etter kjemikalier, bomber, voldtekt, granater, abort, lyn, tsunamier m.m. Ondskap florerer, onde mennesker trer frem mer og mer nå. Og verre vil det bli. Dette NÅ i verden er peanuts. Man kan velge å være sint. Eller å be og lovprise. Gud har kontroll.

   Betina, Gud hører et sukk. Han forlater deg ALDRI, så lenge du har ment og mener Rom.10:9-10. Satan prøver å skremme deg. Han er bare en dott😂
   Kle på deg rustningen. Du har GODE NOK våpen. Bruk dem daglig. Du er OVER. Ikke under. Vasket ren i Jesu’ DYREKJØPTE BLOD. Pass deg for HVEM som ber for deg, legger hendene på deg. Noen vil påstå du har den ene og den andre ånd i deg, fryktens ånd, covid-testi-ond ånd m.m. Det er sprøyt. Du har Den Hellige Ånd boende i deg, og ingen ond ånd kan bo i deg. Nå kommer Tore til å skrive, men jeg råder deg til å ALDRI lese det.

   Satan går rundt som en brølende løve og prøver å skremme vettet av oss. Hånflir bare av ham. Glem aldri at han er frykt-sprederen.

   Du er på vei til himmelen ,Betina. Vær et lys❤️👍 Du har en viktig oppgave blant dem du møter på din vei. Si nei til negative og skremmende tanker.

   ALT makter vi i Ham som gjør oss sterk.

   Jeg er oppi en smertefull tid som ser ut som det er ingen ende på. Det kan være bunnløs fortvilelse ja, men samme hvilke smerter; Gud er med meg. Har det så mye å si…(?) En dag er jeg hjemme.
   Vi var ikke skapt for en slik jord, og slike umenneskelige påkjenninger, men Gud hører mine sukk og får meg igjennom.

   Reis deg Betina, hånflir av han taperen, smil, og spre oppmuntring og visdom😊 Jeg VET at Gud har spesielt DET for deg. Du er klok. Setter veldig pris på deg!!! Det blir nok bare med denne kommentaren.

   Håper du ser på Brooklyn Tabernacle Church. Sender en link. Når hun synger, tenker jeg på deg…

   3
   1
  • 5G vet jeg ikke om du må ha fått i deg noen komponenter i kroppen for at det skal kunne påvirke DNAet. Mulig det må det, og mulig det er sånn som du sier, har ikke satt meg inn i akkurat det. Vi har ikke tlf med 5G, og ikke vil jeg ha det heller, men mastene står jo rundt forbi, og hvem vet hva de lyktestolpene inneholder.

   1
   2
  • Hei Hannah. Det går opp og ned med dette «dyrets merke», hvor jeg vandrer mellom håp og tvil om denne sprøyten og testen. Det er mye fortvilelse blant mange, og jeg er ikke den eneste. Det er ikke sånn at jeg går rundt med frykt hele tiden, men det kommer og går som med mye annet. Det er så mange som er skadet og har dødd. Det er riktig som du sier angående andre vaksiner også, det er flere langtidsplager som sannsynligvis kan knyttes til vaksiner. Tror det er veldig få som fått ulike allergier som kobler det til vaksiner i det hele tatt. Skal ikke ramse det opp, men det er bivirkninger med alle legemidler, bare ikke vaksiner, det er malen. Er ikke det trist at det nesten ikke stilles spørsmål til om ulike sykdommer henger sammen med nettopp ulike vaksiner? Vi skal bare godta at vi ikke vet hva vi får i oss, ingen info, «bare litt vond arm/litt feber noen dager osv». Jaja, det er hvert fall bra at det finnes noen som reagerer og har kunnskap fra andre siden av denne problemstillingen. Håper det løser seg med dine utfordringer, hva du enn står oppi. Ønsker deg alt godt og takk for oppmuntring om å se til Jesus. Det gjør jeg også, og håpet er noe vi alle må klamre oss til 🌸

  • Takk så mye for det Betina.

   Folk her må få lov til å snakke om å
   «klynge seg til Jesus»
   som noen skriver her inne -eller
   «klamre seg til håpet»
   om man vil.

   Men jeg selv klarer ikke bruke disse utrykkene, når jeg vet jeg har ALT i Jesus og Han KOMMER IKKE til å svikte meg, Han er TROFAST.

   Grunnen min er at Hebreerbrevet 11,1 står dette ordet: «Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.»

   Håpet er også full VISSHET om at Jesu verk vil føre meg bort fra fortapelsens gru og inn i en evig himmel.

   FULL VISSHET👍😇

   Jeg prater ikke til ufrelste om at jeg klynger meg til Jesus.
   Jeg sier HAN er til å stole på👍
   Vil ALDRI svikte meg.
   Og den ENESTE som kan redde oss.

  • Vi kan vel si velkommen etter, til denne Svein-Magne. Dyrets merke kommer i den store trengsel, etter opprykkelsen.

   Ellers er epistlene (brevene) til den kristne menighet tydelige på at kristne ikke kan miste sin frelse. De som levde i førkristen tid kunne imidlertid miste sin frelse. Det samme med dem som blir troende etter at den store trengsel har begynt, som Åpenbaringsboken viser.

   4
   1
  • Jeg tror ikke vaksinen kan være dyrets merke, i hvert fall ikke nå.
   De som er vaksinert og dør i troen på Jesus vil vi møte igjen i Guds himmel. Vi er frelst av nåde, ved tro.
   Antikrist har ennå ikke vist seg. Paulus beskrev Antikrists personlige karakter i avsnittet om den lovløse.

   2 Tess 2,4 han som står imot og ophøier sig over alt som kalles gud eller helligdom, så han setter sig i Guds tempel og gir sig selv ut for å være Gud.
   Han skal stå i mot Gud
   Han skal opphøye seg over Gud
   Han skal forkaste helligdom.
   Han skal sette seg i Guds tempel
   Han skal gi seg ut for å være Gud.
   I religionens verden er vel paven det nærmest man kommer dette.
   På den politiske arena er det vel pr i dag ikke så mange som gjør dette.
   Vaksinens mange skadevirkninger er nok til å styre unna den.
   Ikke ta den.
   Den teknologi de snakker om. Si nei takk. Ikke la noen sprøyte noe du ikke vet hva er inn i deg.
   Pass på så ingen frarøver deg kronen.
   I Skriften blir Babylon fremstilt som Guds rikes fiende og alternativ.
   Babylon representerer det ugudelige verdensriket og det antikristelige systemet. Mens Gud frelser sitt folk ved Lammet blod skal Babylon forføre verden ved hjelp av sin φαρμακεία
   pharmakeia. Trolldom er et dårlig ord og bruke men pharmakeia vil være middelet som vil forføre mennesker til å ta dyrets merke.
   Tenk hvilken makt det kan være i ​Hallusinogene legemidler.
   Det vi ser er at enkelte legemidler kontrollerer folk følelsesmessig.
   Noen midler gjør at man ikke kan gråte eller føle.
   Millioner av mennesker vil bli forført til å ta dyrets merke gjennom den kraft som er pharmakeia. Se bare på narkotikaavhengige.
   Noe i midlet tvinger dem til å selge kroppen, gjøre innbrudd og endog drepe andre fordi pharmakeia de bruker tvinger dem.
   Folk ble presset til å ta vaksinen, når så hjernen blir ødelagt av teknologi som kan kontrollerer deg tør jeg ikke tenke engang.
   Folk flest er allerede under sterk tankekontroll. Bare se på sosiale medier hvordan skarer hyller krigen mot Russland.
   Bare se hvor glade mange er fordi Nato skal sende tunge våpen til Ukraina. Videre så vi hvor lett folk lot seg forlede til å sprøyte årene sine fulle av et medikament de ikke viste noe om.
   Dette medikamentet manipulerer immunitetsforsvaret og vi ser det dreper mennesker og gjør mange syke. Likevel folk tar det og forsvarer fordi de følger Babylon. De stoler mer på Babylon enn på Guds rikes løfter.
   Åp 3,11 Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, forat ingen skal ta din krone!
   Vi ser hva som kommer og er i ferd med å skje.
   Vær våken! Ikke la deg forføre men sett din lit til Jesus Kristus.
   Han slipper deg ikke.

 3. Hvor er nå alle de som høyt og hellig her på Zøkelyz har forkynt om og om igjen at vaksinen ER dyrets merke? Hva sier dere NÅ om Svein Magne Pedersen? Er han NÅ en broder, som dere jo høyt og hellig har lovprist, eller en han, lik andre dere har fordømt til evig fortapelse, en fortapelsens sønn?

  5
  2
 4. I dag er det mye forvirring. Dyrets merke og motbilde Jesu Kristi merke/segl, Den Hellige Ånd pant.. Et Guds barn vil aldri kunne merkes med dyrets merke da det er merket av Jesus Kristus. Nick skriver jo klargjørende om at Jesus sier at der er ikke noe som kan gjøre oss uren når det kommer inn i oss, kun det som går ut fra mennesket kan gjøre oss uren. En annen side som er ufattelig frigjørende er at vår frelse er utenfor oss, fullbrakt og fullkommen i Jesus Kristus. Vår frelse er Jesus, ikke noe i oss. “Intet har vi til deg brakt, kun ved Korsets for oss lagt” Der er vår frelsesgrunn uavhengig av hva vi utsettes for at dna, stråler eller andre forstyrrelser som påvirker kroppen vår. Joh 1.12. Alle dem som tok i mot Ham , dem gav han retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Setter vi lit til at Jesu frelsesverk er fullbrakt, så er det fullbrakt for deg og meg som setter vår lit til hans verk.

  5
  1

Det er stengt for kommentarer.