“Street-preaching” og utdeling av kristne traktater i Kristiansand skaper debatt på verdidebatt.no

Kristne gateforkynnere preker Guds Ord på gaten i Kristiansand og oppfordrer mennesker til å unnslippe evig fortapelse ved å søke nåde, frelse og tilgivelse hos Jesus Kristus som er verdens håp og den eneste veien til frelse

Forkynnelse av det kristne evangeliet og utdeling av en svært direkte og alvorlig evangelisk traktat skaper nå debatt blant de mange liberale brukere det Vårt Land kontrollerte “verdidebatt.no”. En av dem som reagerte ilsk på å ha mottatt den chick-traktatevangeliske traktaten var Oddbjørn Johannesen som åpenbart ble så provosert av innholdet at han brukte noe av påskeaften til å forfatte innlegget “fordummende forkynnelse” hvor han blant annet omtaler budskapet som fordummende og banalt. Budskapet i den traktaten Oddbjørn Johannesen fikk presentert, er intet annet enn det tradisjonelle kristne budskapet den kristne kirke alltid har forkynt,Bak initiativet om å forkynne Guds ord på gaten i Kristiansand møter vi Trond Hanshus og Rune Sjøblom.

Ta gata fra Jehovas Vitner og Mormonerne

Hovedordene som legges til grunn for all utadrettet kristen forkynnelse eller misjonsvirksomhet er Matt.28,18-20 og Mark. 16,15 som oppfordrer “Gå ut i all jehovas-vitner-ved dørenverden og forkynn evangeliet for all skapningen!” Mens norsk misjonsvirksomhet primært har vært å sende ut misjonærer og kristne arbeidere til fremmede himmelstrøk for å forkynne evangeliet der har norske gater og byer blitt overlatt til unge dresskledde og gebrokkent talende amerikanere fra Mormoner-kirken eller velstelte unge menn og kvinner med vesker fylt opp av brosjyrer fra vakttårnselskapet som presenterer en annen Jesus og et annet evangelium. Det er derfor både godt og gledelig at det nå finnes bibelske kristne som tar evangeliet om Jesus Kristus, om himmel og helvete -ut på gatene til nordmenn som stadig blir mer og mer fremmedgjorte for den kristne tro.

Sannhetene folk trenger å høre 

De to gatepredikantene som presenterer Guds Ord på gata til travle byfolk midt i Kristiansand gågate er begge hjemmehørende i distriktet. Trond Hanshus er en 26 år gammel innflytter som har bosatt seg på Søm, mens Rune Sjøblom holder hus på Hamresanden. De to gatepredikantene vil helt sikkert bli å høre på Markens i månedene som kommer, og dermed har dresskledde amerikanske mormonere og vakttårnrepresentantene omsider fått seriøs konkurranse.

Selv om mange syntes det er primitivt, gått ut på dato eller tanker som folk flest har forkastet, ligger det likevel fast at vi alle en gang skal dø, og evigheten som ligger fremfor enten byr på himmel eller en evig fortapelse borte fra Gud og hans åsyn. Selv om det moderne menneske ikke liker å høre det eller folkekirken fortier det, er sannheten likevel at alle mennesker en gang skal stilles til ansvar overfor den allmektige Gud, og den eneste redningen fra fortapelsen er troen på Jesus, Guds sønn, som gav sitt liv for verdens synder. “For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.” Dette er den ubehagelige og samtidig livsviktige sannheten de to gateforkynnerne nå presenterer i gågaten i Kristiansand. Virkeligheten av en evig fortapelse, livets to utganger og den tragedie det vil være å gå evig fortapt er ikke noe man kan argumentere seg bort fra, slik mange av hobbydebattantene på verdidebatt synes å tro de kan i denne debatt-tråden.

Glimt fra forkynnelsen til Trond og Rune

De to kristiansanderes virksomhet på gatene i Kristiansand har nok blitt registrert både av troende og ikketroende som travelt passerer. Selv om mange bare traver videre er det likevel et livsviktig budskap de gateforkynnerne presenterer. Videoen nedenfor er hentet fra Markens der påskebudskapet ble presentert og glimt av fra deres virksomhet kan sjekkes ut her. (Link til Hanshus egen You Tube kanal)

7 tanker om ““Street-preaching” og utdeling av kristne traktater i Kristiansand skaper debatt på verdidebatt.no

 1. Personlig så synts jeg det kan virke forstyrrende med tanke på hva slags samfund vi egentlig lever i. Vi mennesker er så manipulert i tanker og sinn at dette blir nesten som å fiske med dynnamitt

 2. Vi lever i et post-kristent samfunn fordi kirker og menigheter har pakket sannheten inn i bomull. I stedet for å la evangeliet lyde klart og tydelig i kirker og menigheter er sakene som nå promoteres av menighetene enten pengetigging eller homofile ekteskap. Folk må få høre evangeliet og den kristne forsamling er i desperat behov av å nå ut til de som ikke går i menigheter, ikke gidder kaste bort tiden på pengemaset på tv visjon Norge, og disse må treffes der de er. I realiteten var både døperen Johannes, Jesus og de tolv apostlene gateforkynnere som presenterte sannheten på offentlige steder, der folket er. Egentlig burde alle kristne drive gateforkynnelse i kombinasjon med oppriktig bønn. Jeg tror rett og slett at mange kristne i slike situasjoner skammer seg over evangeliet og derfor sitter passive og lar folk gå i død og grav uten å fortelle sine neste om at det er en himmel og vinne og et helvete å unnfly.

 3. Jeg er enig i det, men personlig så vet jeg hvordan folk vrir seg av personer som står å hyler på gata, og Jesus etter som jeg har lest dro på åpene landskaper og folket fulgte etter. Lærte i synagoger osv. Jeg mener at vi alle som kristne skal nå til de ikke kristne ved å begynne å fortelle vårt eget vitnesbyrd, fortelle om verdenshistorien samt bibelens historie. For min del så har jeg hat ett stort hat mot kristne før jeg var vendt om. Måten de oppførte seg på, talte bibelvers ut av det villeste, hang åk som var umulig å bære, masse lover og regler som de selv ikke kunne svare fornuftig på. Det er først nå som jeg studerer verdenshistorie at jeg skjønner hva som står i bibelen. Spesielt det med drukkenskap og innsovning, hyklere på gatene og i synnagoene, forførelsen osv. Hvis alle hadde startet med naboen så hadde vi vel ikke trengt å stå på gata og tale for døve ører. og etter som tiden kommer , tale om himmel og helvete. Jeg mener at vi ikke kan starte med det destruktive når vi vet hvor mange som er ført i løgner og synd. Hvis et nedbrut menneske går forbi og det tales om helvete så tror jeg neppe det er det som er trikset for å vinne denne sjelen. Men helt klart himel og helvete skulle ha vært mue mere omtalt i menigheten enn det er i dag. Og ikkew minst Jesu gjennkomst som er en stor vranglære i lkristensamfundet. Vi slipper ikke unna åpenbaringen for å si det sånn.

 4. Geir. Det må kombineres med mulighet til samtaler, relasjonsbygging, vennskap og et åndelig og sosialt fellesskap. Slik forkynnelse kan være innfallsporten til et godt kristen menighet som tilbyr fellesskap og alt som hører med. Du kan si det slik: Jesus brukte anledningene som bød seg, noen ganger i bysentrum og andre ganger ute i ødemarken. Han talte det etablerte systemet i mot i all offentlighet, og apostlene fulgte opp med offentlig forkynnelse der folket var. Evangeliet er primært at mennesker er syndere, på vei til evig fortapelse og uten omvendelse og tro på Kristus vil de aldri se Guds rike. Street-preaching er et typisk fenomen vi ser i større byer i nasjoner som har vendt Gud ryggen. Det er et slags profetisk varsel til menneskene på samme måte som profeten Jonas dro en dagsreise inn i Nininve for å rope ut: “Om førti dager vil byen ødelegges” Jonas eller Jona var for å si det slikt fint lite pragmatisk. Han lød Gud etter sin båtflukt, dro inn i byen: Ropte ut Guds ord, og thats it..

 5. Jeg ser for øvrig at personene bak gateforkynnelsen forsvarer seg slikt:

  Alle ufrelste er målgruppe for evangeliet, Oddbjørn. Dette gjelder uansett om man kaller seg agnostiker, ateist, buddist, muslim, hindu, jøde, you name it. Jeg savner fortsatt reell bibelsk og saklig kritikk av traktatens innhold, Oddbjørn. Hittil virker det på meg som at dine ankepunkter fortsatt er tuftet på din egen sans for fornuft og visdom, heller enn på konstruktive argumenter fra Guds ord. Jeg kan ikke se at du siterer eller refererer til noen Skriftsteder i din argumentasjon. Taler ikke Guds ord tydelig om synd, dom, omvendelse og helvete såvel som om nestekjærlighet og glede? Drev f.eks Jesus med “skremselspropaganda” da Han sa: “Jeg sier dere: Nei, men hvis dere ikke omvender dere, skal dere alle omkomme på samme måten.” Luk. 13:3 Eller da Han lærte: “Og frykt ikke for dem som dreper kroppen, men som ikke kan drepe sjelen. Frykt heller Ham som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete.” Matt. 10:28 ? Var det banalt av Jesus å forkynne: “Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.” Luk. 5:32 Eller fordummende av Paulus å formane: “Sannelig, disse uvitenhetens tider har Gud båret over med, men nå befaler Han at alle mennesker alle steder skal omvende seg. For Han har fastsatt en dag da Han skal dømme verden i rettferdighet ved Den Mannen som Han har innsatt. Han har gitt alle grunnlag for å tro dette ved å oppreise Ham fra de døde.” Apg. 17:30-31 ? Jeg skjønner at du ikke er en kristen (lengre?) og jeg regner følgelig heller ikke med at du har Guds ord som referanse og basis for dine meninger og ditt liv, Oddbjørn. Derfor er det helt naturlig at du også forkaster traktatens innhold på andre premisser enn Bibelens egne. Det er ingen overrasskelse. Men da skjønner vel du og andre også at man ikke kan ta slik kritikk på alvor, ut ifra et kristent og bibelsk ståsted? La meg spørre deg, Oddbjørn: hvorfor forkastet du i din tid evangeliet, og hvorfor gikk du den gang bort fra Jesus? Hva eller hvem overtalte deg til det? Med håp og bønn om din og andres omvendelse og frelse! Trond

 6. Det avgjørende er at det som forkynnes “tar tak i folk”. Hvis det bare er en menneskelig øvelse vil resultatene bli små. De gamle, fra hine hårde dager, sa bestandig om at det som gav reslutater var bønn. Og hvis noe først begynner å røre på seg i den åndelige verden, så blir det åndskamp.

  Ville gjette på at det største problemet i dag vil være mangel på folk som kan be. Det er nok mange som “ber”, men få lever slik at bønnene får noen særlig virkning.

 7. Tore Olsen-. Jeg er bare litt skeptisk til den praksisen etter som jeg tidligere (ny kristen) gikk på brølende lam hvor det var så mye av denslags. Selv har jeg fått et jordnært forhold til Jesus samtidig som jeg søker i himmelen. Jeg hørte på den nederste videoen og finner ikke noe feil i hva som prekes, men jeg tenker at det må jo komme frem hvilken verden vi lever i også. syns det skulle vært mere avsløringer av det løgnaktige samfunnet vi lever i kombinert med hvem Jesus er og hva han har gjort og at det fins to veier å gå. Noen av oss vet jo hvilken makt det katolske imperiet (vatikanet) har, om de syv fjell. sjøgen, kongene osv. Dette ewr noe jeg aldri har hørt i en menighet men måtte selv finne ut av. Og da når forlk hører om det så er det så mye letter å plassere det som står i bibelen med hverdagen vi lever i. Eller??

Det er stengt for kommentarer.