Storbritannia advarer Israel mot å underminere avtalen med Iran

Hizbollah kaller avtalen “en stor seier for Iran” mens Europa presser Israel til stilletiende aksept av en svært dårlig avtale for Midt-Østen

This photo taken of a screen shows ShiitBåde Washington, Paris og London presser nå hardt på for at Israel skal godta helgens fremforhandlede avtale mellom Israels dødsfiende og den vestlige verden. Mandag advarte Storbritannias utenriksminister William Hague Israel mot å ta skritt som undergraver avtalen og tidligere mandag uttalte franske myndigheter at de trodde at Israel neppe kom til å angripe Iran med det første. Søndag ble det klart at Vestmaktene under den nye tids Neville Chamberlain (Hussein Obama) hadde fremforhandlet en avtale som i realiteten betydde full aksept av Irans atomprogram. Hizbollah leder Hassan Nasrallah omtalte mandag avtalen som en stor seier for Iran samtidig som Saudi-Arabia stilte seg svært kritiske til avtalen.

netanyahu“Israel er på ingen måte bundet av avtalen som er inngått mellom Vestmaktene og Iran i Geneve og etter vårt syn er avtalen en “historisk feil” het det fra den israelske regjeringen når avtalen ble kjent søndag. Nå, et døgn senere advarer Vestmaktene anført av Storbritannia som tidligere i høst valgte å vende ryggen til når det ble brukt kjemiske våpen mot sivile i Syria. Den britiske utenriksministeren sa mandag at Israel ikke måtte foreta handlinger som undergraver den midlertidige avtalen som ble inngått natt til søndag og oppfordret lederne i Midt-Østen til å gamble med sin egen sikkerhet. Den britiske ministeren sa videre at han “forstod” dem som var kritiske til avtalen men oppfordret Israel og andre (Gulf statene) til å begrense sin kritikk til retorikk. (som i Vesten betyr tomme ord  “Vi vil hindre noen i regionen, inkludert Israel, fra å ta skritt som undergrave denne avtalen, og vi vil gjøre det veldig klart for alle berørte,”  sa Hague i parlamentet

Ikke alene

A0951258Men, Israel er ikke de eneste som demonstrant mot avtalen. Det britiske Telegraph siterte mandag  Nawaf Obaid, som er seniorrådgiver for den saudiske kongefamilien, og disse beskyldte sine vestlige “allierte” for å holde det oljerike kongedømmet for narr over Iran og samtidig understreket Nawaf Obaid at Saudi-Arabia vil føre en uavhengig utenrikspolitikk. At den Saudi-Arabiske kongen ennå er mildt sagt er rasende på Obama er noe som er alment kjent,

Obaid sa at mens Saudi Arabia viste at USA snakket med Iran via en kanal i Gulf statene har ikke Washington orientert sine allierte på en skikkelig måte. “Vi er blitt løyet til og mye har blitt holdt skjult for oss under prosessen, Saudi-Arabia hovedproblem er ikke nødvendigvis avtalen i seg selv, men hvordan tingene ble gjort,” sa seniorrådgiveren for det Saudi-Arabiske kongehuset. Seniorrådgiveren benektet videre at landet samarbeidet med Israel om situasjonen, men la til at Riyadh er fast bestemt på å føre en selvstendig politikk samtidig som rådgiveren ikke utelukket et angrep på Iran. Avvisningen av det påståtte samarbeidet med Israel kom ikke uventet da et slikt samarbeid selvfølgelig aldri kan bli formelt da Saudi-Arabia formelt støtter den palestinske kampen mot Israel.

Hylles av Hizbollah

Den libanesiske terrormilitsen Hizbollah hyllet mandag avtalen mellom Iran og verdens-maktene som en stor Iransk seier samtidig som det var et gigantisk nederlag for fienden som er Israel og den syriske opprørsbevegelsen som er finansiert av Gulf statene.