Stor økning av antallet døde i Norge siste kvartal 2021

Dødstallene i Norge stiger. Fagbladet Gravplassen har sjekket de siste tallene som foreligger fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Trenden er klar. I 2021 har vi fra uke 39 til og med uke 52, en økning på nesten 1.600 døde, eller nesten 15 prosent sammenlignet med samme periode i 2020, melder fagbladet Gravplassen.  Årsaken til den økende dødligheten i Norge kan nok tilskrives dels Coronaviruset og dels uventende og bråe dødsfall etter at pasienter er gitt vaksinen.