Steven Bancarz -fant veien ut av New Age til Jesus, -oppfordrer kristne til å brenne gjenstander som er knyttet til det okkulte

Steven Bancarz vokste opp i et kristent hjem, men allerede i ungdommen følte han seg åndelig utilfredsstilt av sine foreldres tro. Dette ledet han inn i søken etter en åndelig virkelighet som førte ham inn i New Age, en åndelig forførelse som ikke har begreper som synd som konsept. Søkelys la i mai i fjor ut videoen hvor Steven fortalte om sin vei ut av New Age og det okkulte, -og til Guds underfulle lys og sannheten som kun finnes i Jesus Kristus. Nå, ett år senere har Steven forblitt tro mot den frelser han møtte, og bruker nå sin tid og sitt liv til å advare mennesker mot de mørke krefter som finnes i New Age.

Apg 19,19 Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger.

I sin siste video advarer Steven Bancarz kristne mot å ha i sine hjem okkulte bøker og gjenstander som han mener kan være kanaler for mørke makter og demoner. Disse  åndsmaktene kan bruke disse gjenstander og bøker som en slags bro mellom den mørke åndelige verden og vårt sjelsliv, sier Bancarz som oppfordrer kristne til å brenne bøker og gjenstander etter mønster fra Apg 19,19, hvor vi leser følgende: “Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger.” Mange kristne har kanskje uten å tenke så mye på det gjenstander i sine hjem, som kan være alt fra Harry Potter bøker til      Disse gjenstandene kan i følge det tidligere New-Age medlemmet gi onde ånder en legal eller lovlig grunn til å entre ditt hjem. Derfor er oppfordringen fra Steven Bancarz rett og slett å ta Guds ord på alvor og brenn alt av bøker og gjenstander som kan være besmittet av demoniske krefter og i videoen under er Steven svært tydelig på hva slags okkulte bøker man som kristen må kvitte seg med. Blant andre gjenstander som ikke hører hjemme i et kristent hjem er statuer av Buddha og andre statuer som skal være en eller annen okkult avgud innen hinduismen eller i annen hedensk gudsdyrkelse. Jeg tror vi som kristne gjør lurt i å lytte til Stevens budskap i videoen under. Foruten å drive en egen You Tube kanal er Steven involvert i nettsiden Exposing the New Age som advarer mot New Age bevegelsen og de destruktive krefter.

Les også: Fra New Age til Jesus: Steven Bancarz -fant veien ut av New Age til Jesus

Tekst: Kjell Andersen