Israelsk minister: “Det er Bibelen som gir oss moralsk rett til Landet, ikke Google

Israelsk moralske krav på landet kommer fra Bibelen og ikke fra Google, sa den israelske kommunikasjonsministeren  Tzachi Hanegbi under en event i Washington tirsdag. Den israelske ministeren deltok under et arrangement i Washington som ble avholdt for å gi støtte til synspunktet om å plassere de omstridte bosettingene på Vestbredden innenfor grensen til den jødiske staten. Både forsvar og sikkerhet er viktig, men det viktigste er Israelsk moralske krav. Vi er fast bestemt på å gå videre og leve i vårt gamle land som er gitt oss, ikke av Google eller Wikipedia, men av Bibelen, sa den israelske ministeren -som åpenbart er bevist på hva Gud gjennom sitt ufeilbare ord har lovet den jødiske nasjonen.

 

Arbeiderpartiet og AUF har vært blant dem som vil boikotte Israel. Mange tror at nettopp dette er noe av forklaringen til 22 juli terroren mot Norge

Her hjemme raser og skriker både myndighetene, sosialistene og de onde krefter som står bak den såkalte BDS bevegelsen. BDS bevegelsen er en antikristelig global bevegelse som arbeider for å presse frem boikott av alt som smaker av jøder og staten Israel. Bevegelsen som står Guds plan imot støtter opp om Palestina-araberne krav om å ha kontroll over gamle jødiske kjerneområder som Judea og Samaria som Israel fikk tilbake under den profetiske seks dagers krigen i 1967. Videre støtter boikott Israel bevegelsen opp om kravet om at Israel må rive sikkerhetsmuren som er lagd for å stanse palestinsk terror. BDS bevegelsen er etter Bibelens syn en bevegelse som står Guds plan og hensikt i mot og en sann kristen kan selvfølgelig ikke gi sin støtte til ideen om å boikotte Israel. Snarere vil Guds barn støtte opp om og kjøpe israelske varer og tjenester, og da spesielt de som er produsert i Judea og Samaria som i følge Guds Ord er jødisk kjerneland. Tilstelningen den israelske ministeren talte til var arrangert av “the Council of Jewish Communities of Judea and Samaria” og ble avholdt for å markere at det er 50 år siden Judea og Samaria ble innlemmet i den jødiske staten. Som kjent medførte også 6 dagers krigen at hele Jerusalem kom tilbake på jødiske hender og for oss som tror Jesu ord betydde denne hendelsen at “hedningenes tidsalder er kommet til sin ende” slik Jesus proklamerte i Lukas 21,24.

Dette var første gang at rådet for jødiske bosettere i Judea og Samaria avholder en event i Washington samtidig som AIPAC avholder sin konferanse og det er nettopp deltakerne i AIPAC konferansen som er målet for  Council of Jewish Communities of Judea and Samaria. “Det er viktig å skape støtte utenlandsk for de jødiske bosettingene og her kan AIPAC bli en viktig støttespiller, sier en representant for de jødiske nybyggerne. Også bygningminister Yoav Galanti befinner seg i opposisjon til de krefter som søker å ødelegge den jødiske staten. “For oss, så er Judea og Samaria Israel og israelsk kontroll over område C på Vestbredden er essensielt for den jødiske staten Israel. “Israel kan på ingen måte eksistere uten at vi har kontroll over Jordan dalen og høydene i Samaria,” sa ministeren som la til at det er umulig å ha et sterkt Jerusalem uten en rekke bosettinger som Palestinerne og deres støttespillere anser som kontroversielle. For oss som er kristne er det helt nødvendig at vi som troens folk står fullt og helt sammen med Israel. Som sanne kristne kan vi ikke fordømme Israel eller dem som søker å bygge det landet Gud har gitt dem til odel og eie. I Norge finnes det en rekke organisasjoner og grupper som støtter opp om boikott av Israel, og et sant Guds barn kan ikke støtte eller være medlem av slike grupper og organisasjoner.

Svartelisten over Guds og Israels fiender

Her foreligger en liste over organisasjoner, grupper og foreninger som befinner seg i konflikt med Gud og hans folk og det er selvsagt at kristne ikke kan være medlem eller støtte noen av disse gruppene.

Ansar al-Islam
Arbeidernes ungdomsfylking (AUF)
Central Jamat-e Ahl-e Sunnat Norway
Dagbladets Grafiske Klubb
Den Palestinske forening
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)
Fellesutvalget for Palestina (FUP)
Heismontørenes fagforening
Hvitt Valgalianse
Internasjonale Sosialister
Islamsk Kvinnegruppe Norge – avd. Trondheim
Islamsk Råd
Klassekampens Grafiske Klubb
Kvinnefronten i Norge
ML-gruppa Revolusjon
Murernes Union
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
Norges Kommunistiske Studentforbund (NKS)
Norges Kommunistiske Ungdom (NKU)
Norsk Folkehjelp Ungdom
Norsk Grafiske Forbund (NGF)
Norsk Transportarbeiderforbund
Oslo Grafiske Fagforening
Palestinagruppene i Norge (PGN)
Palestinakomiteen (Palkom)
Palestinsk Kulturforum
Profetens Ummah
Rødt
Rød Ungdom (RU)
Senterungdommens
Sosialistisk Ungdom (SU)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjen folket
Tømrer og snekkernes fagforening
Ungdom For Fritt Palestina (UFFP)
Vigrid og Mellomkirkelig råd og en rekke religiøse organisasjoner som utgjør frafallskirken i Norge: KFUK-KFUM Global, Norske kirkeakademier, Kirkens Nødhjelp, Kvekerhjelp, Kvekersamfunnet, Mellomkirkelig råd for Den norske kirke, Norges Kristelige Studentforbund, Sabeels Venner Norge og Stiftelsen Karibu.

Innlegget er skrevet av Else Olsen for Søkelys

 

 

5 tanker om “Israelsk minister: “Det er Bibelen som gir oss moralsk rett til Landet, ikke Google

  1. De som ikke er kommet lenger enn at de må bruke GT for å avgjøre rett og galt, finner fort ut at ulydige barn skal drepes i henhold til Moses. Sanne kristne forholder seg til forskriftene NT.

    • Commentator. Hva mener du med “ulydige barn skal drepes i henhold til Moses”? Meg bekjent følte kong Herodes sin stilling truet og befalte at alle guttebarn under to år skulle drepes. Moses var en av dem, men ble reddet av faraos datter. Men det er kanskje andre hendelser du tenker på?

  2. Commentator har noen gode poeng. Mange kristne bruker elementer fra GT når det passer dem. Spesielt når det gjélder Israel og tiende!
    Jan Hanvold sitter der med jødehatten på og truer dem som ikke gir ham tiende med enkeltbillett til helvete. Mens han selv har 3 – tre koner og lurer, lyver og stjeler. God dag mann økseskaft?

  3. Jeg er medlem i en av de fagforbundene som nevnes. Bør jeg melde meg ut? Det er mye konflikter på jobben, og jeg trenger en fagforening i ryggen. Men jeg søker på andre jobber (i likhet med de fleste andre ansatte på grunn av konfliktnivået). Kan jeg så fall vente til jeg har fått ny jobb før jeg melder meg ut? Generelt sett ligger det i en fagforenings natur at den er sosialistisk, og dermed ateistisk og anti- Israelsk. Vet noen om noen fagforeninger som en kristen kan være medlem i?

Det er stengt for kommentarer.