Steve Cioccolanti: Er Anthony Fauci rytteren på den hvite hest i Åpenbaringsboken?

En rekke røster har hevdet at Coronaviruset og Covid-19 er rytteren på den hvite hest i Johannes Åpenbaring 6. Nå ser pastor Steve Cioccolanti i Discover Ministries ut til å ha endt opp på samme synspunkt og han er dermed en av de første mer etablerte pastorer som nå forkynner at Corona-pandemien anno 2020/2021 i realiteten er åpningen av det føste segl i åpenbaringsboken. Anthony Fauci har vært sentral i både spredningen av viruset og bekjempelsen av Kinaviruset -og har langt på vei og sammen med Bill Gates satt agendaen for verdens håndtering av Kinaviruset.

Søkelys har lenge mer enn antydet av Covid-19 og Corona-pandemien er åpenbaringen av rytteren på den hvite hest i Åpenbaringsboken. Den globale hendelse som har utspilt seg og preget nyhetsbildet fra slutten av 2019, gjennom hele 2020 og videre inn i 2021, har vært den mest inngripende og toneangivende hendelsen som har skjedd siden andre verdenskrig. Selv ikke Adolf Hitlers “Luftwaffe” og stormtropper fra SS og Gestapo var i stand til å nedkjempe verden i det tempoet vi har sett Corona-pandemien har gjort. I løpet av bare noen måneder var hele verden beseiret og land etter land ble tvunget til å stenge ned samfunn og næringsliv. Under andre verdenskrig var Hitlers blitzkrig uhyre effektiv og en rekke land ble nedkjempet hurtug. Denne pandemien av frykt med en “smitte” eller sykdom man må teste seg for å finne ut man har, og om man skulle være et av “smittetilfellene” er sannsynligheten svært stor for å overleve. “Vaksinen” som nå pushes på folk er nå begynt å drepe folk, og ingen av oss kjenner til de langsiktige virkningene av dette medikamentet. Corona-pandemien eller scamdemien om du vil, har vært den mest toneangivende begivenhet i verden på minst 80 år eller siden 1939/1940 da andre verdenskrig brøt ut. Selv i krigen med alle dens bomber og Hitlers mektige SS, Luftwaffe gikk gudstjenester tilnærmet som normalt over store deler av verden, og det var først rytteren på den hvite hest som klarte å nedkjempe den kristne gudstjeneste-feiringen verden over.

Pastor Steve Cioccolanti forsøker i sin siste video å besvare spørsmålet om Coronaen er åpningen av det første segl i Johannes åpenbaring kapittel 6. I sitt budskap tar pastor Steve Cioccolanti et oppgjør med bedrageren Anthony Fauci som har forført verden med løgner og bedrag. I følge Cioccolanti er det en spesiell plass i de laveste steder av helvete for denne forføreren som har holdt verden for narr med sine mange og motstridende utsagn. Selv tidligere president Donald Trump lot motvillig den “eksperten” fronte USAs kamp mot pandemien. “Menighet, vi trenger ikke noen konspirasjonsteori til å fortelle oss at Johannes Åpenbaring 6,2 er oppfylt,” sier pastor Cioccoalnti i sitt budskap. Johannes Åpenbaring 6,1-2 er oppfylt og vi har gjennom de siste to år vært vitne til at Bibelsk profeti oppfylles. Velkommen etter pastor Cioccolanti.

9 tanker om “Steve Cioccolanti: Er Anthony Fauci rytteren på den hvite hest i Åpenbaringsboken?

 1. DE FIRE HESTENE

  Rytteren på den hvite hest symboliserer Kristus:

  “2 Og jeg så, og se! – en hvit hest. Og han som satt på den, hadde en bue. Han fikk en seierskrans, og med seier dro han ut for å seire.”

  Rytteren på den røde hest symboliserer at endetiden fra 1914 gjorde at “freden ble tatt bort fra jorden så folk skulle slakte hverandre ned”. Det startet med 1. verdenskrig, samme år som hedningetidene utløp og endetiden startet.

  Rytteren på densvarte hest representerer hungersnød, noe vi ser nå også worldwide. “En litr hvete for en daglønn”.

  Rytteren på den fjerde og siste gulbleke hesten er Døden. Både med pest, sverd etc.

  Hester symboliserer ofte krig i Bibelen.(Ord 21:31)

  Men sanne kristne forsikres altså at Kristus til sist vinner denne krigen på sin hvite, åndelig rene og rettferdige hest.

  7
  2
 2. Ting går fort nå , vi hører alt om krig og rykter om krig , vi kan alt hører hov slagene til den røde hest , den røde hesten er Russland , Kina og deres allierte , de kommer til og slå ut vesten ( Babylon ) og etter det går de etter Israel , Russland (Magogs land i det yterste nord ) Med Putin ( Gog) som leder , vil dr ut med helle hans hær..

  • Babylon den store er det samme som skjøgen – falsk religion. Når Babylon faller “skal ikke lenger røsten av brud og brudgom høres i henne lenger”, sier Åpenbaringen. Og:

   “Jordens konger, de som har levd med henne i hor og luksus, de skal gråte og bryte ut i klagerop over henne når de ser røyken stige opp der hun brenner.”

   “11 Kjøpmennene på jorden skal gråte og sørge over henne fordi ingen kjøper skipslastene deres lenger”. Tenk på alle de religiøse høytidene som jul etc.

   “Kjøpmennene som handler med slike varer, og som har tjent seg rike på henne, skal stå langt borte, skremt av lidelsene hennes. De skal gråte og sørge”.

   Det er ingen tvil om at skjøgen/horen/Babylon den store er all falsk religion. Med den navnkristne kristenheten som fremste eksponent.

  • Jeg “går ikke ut over det som er skrevet” i Bibelen, og forholder meg kun til den.

   Også i mange Bibler er det noen som “har lagt til og trukket fra” som Bibelen selv advarer imot. Derfor “gransker jeg daglig for å se om det stemmer”.

   Hvor finner du “lyden av brud og brudgommer” om ikke i kirkene. Blant annet derfor er Babylon den store trossamfunnene.

   Og tenk på de kostelige kirkebyggene som kjøpmennene og byggherrene er blitt rike på. Den norske kirken er Norges nest største landeier etter Statskog via “Opplysningsfondet”. Og tenk på Vatikanet! Nå trenger de snart sårt formuene deres. Bare vent og se.

  • Kriken står nok for stort forbruk , men det blir for dråper i havet å regne i forhold til vesten og da spesielt USA.

   Det er ett utrykk som hetter : Ser ikke trærne for bare skog.

  • Det er jo full kontroll maktelitene er ute etter, så dette forbauser meg ikke. Send linken til Document.no. De har mannskap som kan endel mer om disse tingene enn en gammel Jurassic Park-modell som meg.

Det er stengt for kommentarer.