Statsforvalteren har fått nok av Christensen -har avsluttet sakene og vil ikke besvare flere henvendelser

Statsforvalteren har fått  nok

Statsforvalteren i Viken, tidligere kalt fylkesmannen har nå fått nok av Christensen og hans ulovlige oppførte støttemur. Statsforvalteren og fylkesmannen har hatt Christensens byggesak oppe til behandling flere ganger, og har fått en rekke skriv der den tidligere bussjåføren i Unibuss klager på saksbehandlingen, saksbehandlere og behandlingen han har fått av Plan og BygningEtaten i Oslo som han mener er kriminelle. Christensen mener at Plan og BygningsEtaten har begått en rekke kriminelle lovbrudd og at hele det kriminelle kartellet som styrer statsforvaltningen dekker over og støtter opp om de kriminelle handlinger og lovbrudd som blir begått mot ham av PBE.

Christensen har som kjent neglisjert en rekke pålegg fra etaten og har oversittet flere frister på å rive og tilbakeføre. I følge PBEs egen tvangsmulktplan skylder Christensen dem nå 170 000 i tvangsmulkter, og en ny tvangsmulkt på kroner 100 000 vil forfalle om ti dager, nemlig dem 15 juli. Etter forliket med Unibuss har Christensen fått både penger og tid til å utkjempe de kommende slag om muren med kommunen. I løpet av de siste månedene har Christensen henvendt seg både i til Statsforvalteren, kommunal departementet og PBE med en rekke skriv hvor etaten beskyldes for å ha brutt norsk lov. Christensen mener at PBE bryter loven ved å ikke svare på hans mange “hvorfor spørsmål” og han mener at bygningsetaten har brutt kong Christian den femtis lov. Han mener at etaten har begått tjenestefeil ved å veilede ham til å bygge ulovlig. Dette gjennom at en tidligere saksbehandler skal ha gitt ham muntlig tillatelse til å bygge en mur som er nesten to meter høy, sette opp en bod som etaten sier trengte dispensasjon og bygd ut en trapp som naboene mener er trafikkfarlig. Både departementet og statsforvalteren har mottatt mange skriv med anklager mot PBE der Christensen hevder han er blitt forskjellsbehandlet fordi det finnes andre høye murer i Stormyrveien fra 1970 og 1980 tallet. “Før trodde vi at det var allright å ikke svare og følge Norsk lov. Vi stilltiende godtok PBE kriminelle handlinger. Nå har vi skjønt og forstått at det er ikke slik at en kan bryte Norsk lov,” skriver Christensen både til departementet og statsforvalteren. Statsforvalteren har åpenbart fått både Christensen og selve saken langt opp i halsen og skriver i sitt svar datert 29. juni dette: “Vi viser til din henvendelse av 21.05.21. Du viser til at statsforvalteren og Plan og BygningsEtaten har gjort mange feil i forbindelse med behandlingen av saken. Vi kan ikke se at det fremkommer nye opplysninger i din henvendelse, og vi fastholder tidligere vurdering. Vi har avsluttet saken. Vi gjør oppmerksom på at nye henvendelser ikke kan påregnes besvart. Skrivet som avslutter saken hos statsforvalteren er signert Marius Vamnes og Tone Eid som begge er seniorrådgivere for statsforvalterens juridiske avdeling. Bråket omkring den ulovlig oppførte muren har pågått i seks år og har dermed vart lengre enn andre verdenskrig. Christensens mur og bod står der ennå og seks år med trusler, krangling, tvangsvedtak og tvangsmulkter har ikke gjort inntrykk på bloggeren. Muren står der og Christensen har ingen planer om å rive en tomme av muren. I tidligere utsagn har Christensen fastslått at Plan og BygningsEtaten og nabo Roar Telje selv kan komme å rive muren, for han har ingen planer om å gjøre det. Imidlertid har statsforvalteren nå fått nok, og sier klart fra at ytterligere henvendelser i saken ikke vil bli besvart.

3 tanker om “Statsforvalteren har fått nok av Christensen -har avsluttet sakene og vil ikke besvare flere henvendelser

  1. Og snart kommer kommunen og river alt ulovlig oppsatt på Christensens regning. Sannsynligvis når fellesferien er over eller ut på høsten en gang. Og så kommer Namsmannen og tvangsinndriver alle utestående bøter. Det ligger an til å bli en heftig førjulstid for Christensen. Han bør begynne å tenke over hvor han skal feire jul i år, for det blir ikke i egen bolig, for den vil ikke være i Christensens disposisjon når jula ringes inn. Stakkars mann, og stakkars kone som er underkuet til å følge denne psyke mannens absurde atferd.

  2. Oslo kommune er verdens største kleptokrati. Alle stjeler og svindler. Kan ikke se at det er noe annerledes i PBE.

    Forundrer meg ikke om en av saksbehandlerne i PBE har en venn eller slektning som irriterer seg over tapt parkeringsplass i Stormyrveien. Mulig JKC er kranglete, men de naboene hans er ikke helt gode de heller.

    • Stephan Becker, jeg er ikke kranglete, det forteller vel 34 års ekteskap og at jeg har stått i jobbene jeg har hatt over tiår.
      Men at andre av forskjellige grunner ønsker å krangle med meg!

Det er stengt for kommentarer.