Statsadvokaten i Los Angeles nedlegger besøksforbud mot Grace Community Church for å stanse gudstjenester

Grace Community Church buildingStatsadvokaten og myndighetene i Los Angeles har nedlagt besøksforbud mot Grace Community Church hvor pastor John MacArthur har lovet å holde kirken åpen for gudstjenester i strid med lokale Corona-forordninger. Et besøksforbud blir vanligvis anvendt for å nekte en person å oppholde seg nær eller ta kontakt med en annen person. Nå brukes det mot Guds menighet i et forsøk på å hindre Jesu Kristi kirke og komme sammen til møter, nattverd og det kristne koinonia. I realiteten er Coronapandemien og frykten for Covid-19 blitt et politisk våpen som Demokratene nå bruker for å undertrykke tros og ytringsfriheten i Amerika og en rekke andre land

“Både guvernør Gavin Newsome og andre lokale myndigheter har gjennom å innskrenke den kristne tros og forsamlingsfriheten overtrådt det gudegitte mandatet som er gitt til en verdslig myndighet. Kristus er kirkens overhode og ikke guvernør Newsome,” har pastor MacArthur tidligere slått fast. Dermed kan vi ettertrykkelig slå fast at John MacArthur er villig til å lyde Gud mer enn mennesker, og den velkjente pastoren som har skrevet mer enn 400 bøker har med dette satt standarden. En standard som setter Guds bud og forordninger foran sekulære myndigheter som nå helt bevist bruker Covid-19 i et politisk spill. Derfor bør vi berømme pastor MacArthur for han og hans kirkes mot til å stå opp mot det tyranni som utspiller seg i mange demokratisk styrte delstater- De lokale myndigheters hykleri er til å ta og føle på. Man forbyr gudstjenester og kristen sang samtidig som man tillater kasinoer og spritsjapper å holde dørene oppe. Dette er åndskamp og man må være fullstendig åndelig blind for å ikke se det.