Står opp for de forfulgte “Helvetes porter skal ikke få makt over Kristi kirke”

Franklin Graham, står opp for den forfulgte kirke

” Og jeg sier deg at du er Peter; og på denne klippe vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.” Guds menighet er under kraftig forfølgelse i en rekke land verden over. En som har engasjert seg for den forfulgte kristne kirke er Franklin Graham. Franklin Graham som skal besøke Norge senere i år hadde samlet mer enn 600 representanter fra 136 nasjoner til “World Summit in Defense of Persecuted Christians,” i Washington. Konferansen er et ledd i en kampanje Billy Graham Evangelistic Association har satt i gang for å skape et søkelys på den forfulgte kristne kirkes situasjon

Under konferansen talte blant annet visepresident Mike Pence som representerer en heller skadeskutt Donald Trump administrasjon som tilsynelatende er hardt presset i forbindelse med sine påståtte bånd til Russland. I sin tale slo visepresident Pence et slag for religiøs frihet. Visepresidenten som er personlig kristen vil kunne bli USAs president dersom Donald Trump av en eller annen grunn skulle bli tvunget til å gå av. I den senere tid har Billy Graham Evangelistic Association sendt flere program som har hatt fokus på den forfulgte kirke.