Stadig like aktuell Sjekk ut “Gods of the New Age”

gods-new-ageGods of the New Age er en relativt gammel dokumentarfilm om den såkalte “New Age bevegelsen”.  Filmen kom ut på 1980 tallet og viser at de vestlige New Age har sitt opphav i hinduismens mørke, I vår tid har mye av New Age tankegodset blitt adoptert inn i filosofien til endel kirker, som blant annet tilbyr yoga og meditasjon som en del av kirkens tilbud. Også endel moderne og populære forkynnere har lånt noe av tankegodset som fremmes av New Age, og jeg tror vi som kristne gjør klokt i å lytte til de gamle advarslene om fra “Gods Of The New Age” og løfte frem Guds Ord og hva bibelen lærer om korset og Jesu soningsdød på korset. Sett av 97 minutter til å se den gamle videoen som viser det mørke og destruktive opphavet til New Age 

Én tanke om “Stadig like aktuell Sjekk ut “Gods of the New Age”

Det er stengt for kommentarer.