Stadig flere anfekter troen på at bortrykkelsen av Guds menighet kommer før trengselstiden

Den universelle kristne kirke har helt siden aposteldagene med forventning sett frem til rapture_1_dagen da Jesus kommer tilbake for å hente sin utvalgte “ekklesia” som i NT er beskrevet med vakre bilder som “brud” eller “du lille hjord”. Allerede minutter etter at Jesus ble opptatt til himmelen på den dagen vi minnes som “Kristi himmelfartsdag” lød løftet fra Guds to engler som sa: Dere galileiske menn! hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som er opptatt fra dere til himmelen, skal komme igjen på samme måte som dere så ham fare opp til himmelen. (Apg 1,11) Dette løftet om Jesu gjenkomst eller bortrykkelsen av Guds menighet blir gjentatt i NTs skrifter og senere i skrifter fra den tidlig kristne kirke. Oldkirken sammenfattet troen og forventningen om Jesu gjenkomst i de tre oldkirkelige bekjennelses-skriftene som de fleste kristne kirker ennå fastholder

Øyeblikket da Jesus kommer igjen eller øyeblikket da Guds menighet blir rykket opp i skyer etter løftet i 1 Tess 4,17: “….derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer opp i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren,” har forsøkt blitt beskrevet i bøker og filmer. Selv husker jeg at jeg med skrekkblandet fryd leste Carl Sundby’s bok “den siste basun” som ble publisert i 1934. Sundby’s bok som tok i utgangspunkt i at Oslo og verden ble rammet av bortrykkelsen var fascinerende og tildels skremmende lesning -og jeg leste boken fort fra perm til perm. Siden har dette bortrykkelses-øyeblikket blitt filmatisert i en rekke filmer, i blant annet “left Behind serien” som vi viser et klipp av her

I tillegg til Left Behind serien finnes det en rekke andre filmer som forsøker å filmatisere hendelsene i dagene før, under og etter denne hendelsen som i følge Guds ord snart vil finne sted. Bibelen sier at ingen kjenner dagen eller timen, og det er en sannhet vi må løfte frem i møte med alle dem som mener seg å ha fått åpenbaring om datoen eller sier seg å ha klart å regne seg frem til årstallet. Som kjent har en rekke religiøse figurer i de senere år skapt stor oppmerksomhet og hysteri med å fremsatte datoer som har vist seg å være feil. Det er nok å peke på Harold Camping og hans famøse dommedag 21 mai 2011 og ikke minst Reene Moses spådommer om bortrykkelsen 23 september 2015. Sistnevnte har i ettertid hostet opp en ny dato for bortrykkelsen i juni 2016. Men det er ikke det som er tema for denne artikkelen som vil fokusere på et spørsmål som har splittet kristne i over 150 år. Innenfor den kristne kirke finnes det minst tre forskjellige teorier på når denne bortrykkelsen kommer.

Etter trengsels-bortrykkelse  er en teori som i korthet går ut på at menigheten først blir tatt ut etter trengselstiden. Kristne som tror på denne teorien hevder at Guds menighet må gjennom hele trengselstiden som skal være en periode på sju år. Tradisjonelt sett har dette synet hatt flest tilhengere opp gjennom kirkehistorien.

Før-trengsels-bortrykkelsen er en teori som har mange talsmenn i blant annet pinsebevegelsen, men også i enkelte lutherske kretser. Denne teorien går i korthet ut på at menigheten skal slippe å gå gjennom den store trengsel, men bli hentet ut før det hele begynner. Man tenker seg her at “menigheten” er den eller det som holder igjen for Antikrist og lovløsheten. Dette synet på bortrykkelsen skal være av nyere dato.

Midt-uke bortrykkelsen er en tredje teori som vinner stadig større oppslutning. Tanken her er at menigheten vil bli bortrykket etter at Antikrist har fått makt og under trengselstiden som man deler i to. Trengsel og vrede. De troende skal ikke slippe unna trengselen og dette begrunnes i at kristne opp gjennom hele kirkehistorien har gått gjennom trengsel og spørsmålet er her, hvorfor skal vi slippe? Imidlertid mener representantene for dette synet at Gud ikke lar sin vrede ramme de troende, “for Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus,” ( 1 Tess 5,9) er et vers som støtter tesen om at menigheten først blir tatt ut i midtuken som kommer etter 3,5 år.

Mens den første kirke som opplevde trengsel og forfølgelser for Jesu navn skyld i overveiende grad stod fast på tesen om at kristne måtte gå gjennom trengselstiden, fikk troen på en før-trengsels-bortrykkelse stadig større tilslutning fra midten av 1800 tallet og har en forholdsvis stor oppslutning blant kristne i våre dager. Samtidig ser vi også at endel kristne tror på mellomløsningen -at vi vil måtte gå gjennom deler av trengselstiden og det er finnes flere bøker som tar opp temaet. I videoen nedenfor diskuterer Michael Snyder sitt synspunkt på bortrykkelsen med Zach Drew på programmet “Revelation in the News”. Michael Snyder har sitt syn på tingene og har han rett? Hva tenker du om bortrykkelsen?

Videoen under er en fictionfilm omkring endetidens hendelser

https://www.youtube.com/watch?v=aobHonkgSsE

2 tanker om “Stadig flere anfekter troen på at bortrykkelsen av Guds menighet kommer før trengselstiden

  1. Vi er her gjennom hele trengselen som mennesket selv har laget, men opprykkes før Guds vrede setter inn. Trengselen og vreden er to forskjellige ting.

  2. Det skal være som på Noas tid, ifølge bibelen. Noa og familien opplevde menneskelig trengsel, men da de gikk inn i arken og Gud hadde skalket lukene, satte Guds vrede inn og vannet fosset fram.

Det er stengt for kommentarer.