Sør-sudanske pastorer satt fri etter å ha blitt frifunnet for de alvorligste anklagene

De to pastorene Yat Michael og Peter Yein Reith har blitt frikjent  for de mest alvorlige pastor-sudantiltalepunktene og skal også være satt fri, melder Morning Star News. De to som hadde risikert dødsstraff dersom de hadde blitt funnet skyldig i de alvorligste anklagene ble dømt for noen mindre forhold, men straffen anses sonet i og med at de to har sittet fengslet i mer enn 7 måneder. Pastor Yat Michael ble funnet skyldig i å ha fremmet hat, og pastor Peter Yein Reith ble funnet skyldig i å ha forstyrret den offentlige ro og orden ved å spre kristendom ved å overlevere et oppmuntrende brev i en kirke i Nord-Khartoum. Dommen blir ansett som en seier og svar på bønn for de mange troende som har bedt for de to fengslede pastorene.