Sokneprest: Vi avgjør selv hva som er Guds Ord i bibelen

preste-klovnEt innlegg fra den liberale soknepresten Helge Helgesen har fått enkelte til å reagere. Presten som er en del av den norske frafallskirke publiserte lørdag innlegget “På skeivå med Guds ord” i Aftenbladet og en av Søkelys mer konservative lesere reagerte på prestens innlegg med en epost. I eposten som ble sendt lørdag skriver vår leser dette: “Jeg viser til ditt innlegg i Stavanger Aftenblad i dag. Jeg har vært litt nysgjerrig på hvordan det er mulig for en prest å innta et slikt standpunkt som det du gjør, og det gir du et ærlig svar på. Mens andre ultraliberale prester prøver å vri og vrenge på Guds Ord, er du i det minste ærlig på at Gud er meget tydelig på at homofil praksis er synd, men at du velger å se bort fra det,” og det er nettopp det sokneprest Helge Helgesen gjør i sitt innlegg.  Bibelens ord er foreldet og ikke noe kirkens medlemmer og prester skal ta på alvor

Det var lørdag at den liberale folkekirke-presten Helge Helgesen som er prest i Tjensvold menighet la ut et innlegg i Aftenbladet som ble innledet slik: “Mange har etterlyst en tydeligere teologisk begrunnelse fra kirkens ja-side i homofilisaken. Det er det umulig å gjøre fullverdig i en kort avisartikkel, men jeg våger meg likevel utpå, skriver presten og fortsetter: “Jeg skal ikke gjøre noe forsøk på å omtolke eller bortforklare forbudet mot homofil praksis, for det står klart som blekk både i Det gamle og Det nye Testamente: (3. Mos 18,22,  3. Mos 20,13, Rom 1,21-32, 1. Kor 6,9-10 og 1. Tim 1,9-10. Ordene kan ikke misforstås, og nettopp det gjør denne saken vanskelig for mange,”

Avviser at Bibelens ord er inspirert av Gud

“Kristne motstandere av homofilt samliv viser ofte til at Bibelens ord er inspirert av Gud, og da må også forbudet mot homofilt samliv etterleves nøyaktig i samsvar med det skrevne ord. Men å tale om at hele Bibelen er inspirert av Gud, er nesten et hån mot ethvert tenkende menneske. Det dreper enhver mulighet for diskusjon. Og ikke minst handler det om makt, mye makt!  For selvfølgelig er ikke alt i Bibelen inspirert av Gud. Vi kan ikke lese Bibelen bokstavelig som Guds hellige og ufeilbarlige ord i ethvert henseende. Det skjønner de fleste som leser den temmelig raskt. Der står det bl.a. om retten til å steine, retten til hevn, retten til å ha slaver, om hellig krig og mye, mye mer som kirken har forlagt for lenge siden.  -For meg er det derfor riktigere å si at Bibelen er en hellig bok, fordi Gud, mer enn noe annet sted, åpenbarer seg gjennom den, og gjerne har inspirert deler av den, men først og fremst gjennom Jesus. Jesus har vist oss hvem Gud er!,” skriver Helgesen i sitt innlegg som kan leses i sin helhet her

Det er mye som her kan sies om denne prestens synspunkter, men at han ærlig innrømmer å måtte blåse en lang marsj i hva Bibelen sier, viser hvor lite bibelsk den nye kirkelige praksis er. Både kirke og teologi skal tilpasses folket -og alle kapitler i Bibelen som ikke lenger passer den nye tids homokirke er forkastet og kan likegodt fjernes fra den kirkelige bibel. Bibelens ord er med andre ord underordnet våre synspunkter og  Bibelens ord og endog Gud selv, må bøye seg for Helge Helgesen og hans likesinnede som under fjorårets valg lykkes med å kuppe kirken. Helge Helgesens synspunkter viser oss som Søkelys gjentatte ganger har skrevet, -at vi i den norske kirke står overfor et ikkekristent kirkesamfunn som har byttet ut Bibelens Jahve med en selvskapt folke-Gud som man mener skal representere Gud. I det gamle testamentet, i historien om Nordrikets fødsel og vei mot undergang og dom, finner vi en beretning som godt kan anses som en parallell til det frafallet vi nå ser blant kirkens menn og kvinner. Etter at Jeroboam gjorde opprør mot kong Salomos etterfølger, kong Rehabeam som var Salomos rettmessige arving til kongedømmet, gjorde lederne for 10 av Israels 12 stammer opprør. De brøt med Salomos sønn Rehabeam og gjorde Jeroboam til konge. Jeroboam forstod raskt at hans rike gullkalvtrengte en religion og i stedet for å fastholde Jerusalems posisjon slik Guds ord foreskrev gjorde han dette:  “Og kongen holdt råd, og så gjorde han to gullkalver; og han sa til folket: I har nu lenge nok draget opp til Jerusalem; se, her er dine guder, Israel, som førte deg opp fra Egyptens land. Og han stilte den ene opp i Betel, og den andre satte han i Dan. Dette ble en årsak til synd; folket gikk like til Dan for å trede frem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhaugene og gjorde hvem han vilde av folket til prester, enda de ikke var av Levis barn.” (1 Kong 12,28-31) Med andre ord gjorde kong Jeroboam akkurat det samme som den norske kirke og denne presten har gjort. Man forkaster den egentlige Gud og bytter han ut med noe annet -som skal fungere som en erstatnings-gud for folket. På samme måte som Jeroboam forstod at folket trengte guder som kunne samle folket, har nå den norske kirke skapt sin egen erstatnings-gud mens den egentlige Gud og hans ord er kastet på døren.

Når man leser innlegget til sokneprest Helge Helgesen oppdager vi kjapt at det er menneskelige tanker som utgjør fundamentet for den religiøse tenkningen til denne frafallspresten. “Derfor handler det en god del om makt, om hvem som får definere hva som skal tros, menes og tolkes. Denne makten har gjennom historien delt den kristne kirke i ulike samfunn med forskjellige meninger om det meste, og iblant også ført til både undertrykkelse, overgrep og drap med Bibelen i hånd. For meg er det derfor riktigere å si at Bibelen er en hellig bok, fordi Gud, mer enn noe annet sted, åpenbarer seg gjennom den, og gjerne har inspirert deler av den, men først og fremst gjennom Jesus. Jesus har vist oss hvem Gud er.” Helgesens store problem her er at det er Bibelens ord som forteller oss hvem Jesus er. Uten den bibelske kunnskapen om Gud ville vi rett og slett ikke kjenne Jesus i det hele tatt, og når Helgesen her sier at Gud har inspirert deler av Bibelen, -så gjør presten seg til dommer over Guds Ord. Det er ikke lenger Bibelen selv som skal definere Guds ord, men hver enkelt prest kan sitte på hver sin tue og trekker frem de deler hver og en av dem mener er relevante. Og med dette har sokneprest Helgesen brutt med den kristne kirkes 2000 år lange tradisjon, han brutt  med sitt ordinasjons-løfte og er dermed en prest som lever i strid med sitt ordinasjons-løfte hvor det blant annet heter:   “…..Selv av hjertet legge vinn på å leve etter Guds Ord, og i studium og bønn trenge inn i de hellige skrifter, og den kristne tros sannheter, og vi forstår vår leser som skriver dette i en epost til presten: ” Hei, Jeg viser til ditt innlegg i Stavanger Aftenblad i dag. Jeg har vært litt nysgjerrig på hvordan det er mulig for en prest å innta et slikt standpunkt som det du gjør, og det gir du et ærlig svar på. Mens andre ultraliberale prester prøver å vri og vrenge på Guds Ord, er du i det minste ærlig på at Gud er meget tydelig på at homofil praksis er synd, men at du velger å se bort fra det. Det står skrevet i 2. tim 3,16: “Den hele Skrift er innblest av Gud….”.
Du hevder at det er åpenbart at det ikke er fra Gud, store deler av Bibelen, Guds Ord. Dette er med all mulig respekt å melde å spotte Gud, og alle kristne! Ved Jesu forsoning på korset fikk vi en ny pakt, og det som står skrevet i NT, er det vi skal leve etter i dag. I og med at du godtar homofili og sågar vil vie homofile, og at du velger å avvise store deler av Guds Ord,mener jeg helt klart at du bryter store deler av dine ordinasjons-løfter:

1. Å forkynne Guds Ord rent og klart.
Dette bryter du helt åpenbart, da du forkaster deler av Guds Ord, og ved at du forkynner vranglære.
2. “i sjelesorg og skriftemål dra omsorg for hvert enkelt menneske, og bære dem frem for Gud i bønn.
Du fører mennesker til fortapelse, ved å si at det er greit å leve i synd, i stedet for å be om at de må bli helbredet og
få sine liv gjenopprettet.
3. Å veilede og formane til sann omvendelse, levende tro og et hellig liv.
Samme brudd som pkt 3, samt at du vel som biskopen mener at “alle som er døpt er frelst?), og dermed bryter du også
pkt 3, ved at du ikke “formaner til sann omvendelser, levende tro”
4. Selv av hjertet legge vinn på å leve etter Guds Ord, og i studium og bønn trenge inn i de hellige skrifter, og den kristne tros sannheter.
-Jeg vet ikke hvordan du lever, men dersom du virkelig prøver å trenge inn i de hellige skrifter, og finne de kristne sannhetene,  så har du ikke akkurat lykkes med dette.

Med dette utgangspunkt vil jeg måtte anbefale deg å si opp din stilling og avstå fra prestetjeneste, inntil du eventuelt kommer  til sannhets erkjennelse. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på at jeg vurderer å sende en offisiell klage på deg, som jeg samtidig vil sende til avisen Vårt Land,  bder jeg med bakgrunn i at du beviselig bryter alle dine ordinasjonsløfter, blir avskjediget

Mvh (navn fjernet)

 

2 tanker om “Sokneprest: Vi avgjør selv hva som er Guds Ord i bibelen

 1. Homo-vedtaket måtte koma.
  Utallige biskopar, prestar og andre tilsette har si løn frå staten og er avhengig av Statens velvilje. Om dei ikkje hadde gitt etter for presset ville levebrødet deira forsvinna.
  Nokre få prestar vil slutta som td denne prinsippfaste mannen.

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/den-norske-kirke/prest-slutter-i-protest-etter-kirkens-ja-til-aa-vie-homofile/a/23657348/

  Biskop Nordhaug er eit typisk eksempel på gruppa som vel den lettaste vegen.
  http://www.vl.no/raudh%C3%A5ra-bispeson-nekta-%C3%A5-banne-1.52338
  “Bra løn. Nordhaug svarte også på spørsmål om lønna si, som er på 870.000 kronar. Det er mykje, meinte tiandeklassingane”

  Med 70.000 i månaden eller 2.500 kr dagen er livet enkelt.

  Dei homo-fiendlege prestane vil etter nokon år verta pressa til å utføra “styggedomen” om dei vil behalda jobben.

  Det nærmar seg sabbatsriket eller 1000-årsriket.
  Berre 12 år igjen.
  http://www.sabbathcovenant.com/timelinebook/Chapter%204_files/image004.jpg

  Me må alle stå til rette for gjerningane våre.

 2. “Vi avgjør selv hva som er Guds Ord i bibelen”

  Samme holdning til Guds ord som Jan Kåre Christensen.

Det er stengt for kommentarer.