Søkelys vil med dette ønske våre besøkende et riktig godt nyttår -med Jesus i sentrum

Med ønske om godt nyttår til alle våre lesere

Søkelys vil med dette ønske alle våre lesere et riktig godt nyttår og med dette ordet for 2018:  “Kom Jesus Kristus i hu, som er opstanden fra de døde, av Davids ætt, efter mitt evangelium, for hvis skyld jeg lider ondt like til dette å være bundet som en ugjerningsmann; men Guds ord er ikke bundet.  Derfor tåler jeg alt for de utvalgtes skyld, forat også de skal vinne frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.  Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss;  er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv. (2 Tim 2,8-13) Godt nyttår alle sammen.

Facebook Comments

21 tanker om “Søkelys vil med dette ønske våre besøkende et riktig godt nyttår -med Jesus i sentrum

 1. Så la oss derfor nå slå fast det som Guds troverdige ord fremholder i 1. Mosebok 1:26 om at det var flere enn Jehova Gud til stede under skapelsen av menneskene:

  ” Gud sa: «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!”

  Kristne vet at den andre personen var Jesus i sin førmenneskelige tilværelse. Johannes kaller ham “ordet”. Dette er svært naturlig ettersom han var den første Jehova kunne snakke til med ord da han var/er “den førstefødte fremfor enhver skapning”. Han var Guds første skapning – selveste odelsgutten.

  2
  1
 2. Josef,
  eg aksepterer at du ikke tror på 1. Mosebok 1:26, Torstein. Du behøver ikke gjenta det flere ganger for min skyld.
  ——————————-
  Me får sjå kva som skjer framover.
  Eg har fokuset på det bokstavlege Israel og Jerusalem her nede.
  Så får du ha fokuset på det falske nye Jerusalem og det åndelege Israel.

  “Gled og fryd dere til evig tid
  over det som jeg skaper!
  For se, jeg SKAPER JERUSALEM OM till fryd
  og folket der til glede.”

  “For slik den nye himmel
  og den nye jord som jeg skaper,
  alltid skal bestå for mitt ansikt, sier Herren,
  slik skal deres ætt og navn bestå.
  Og det skal skje:
  Fra nymånedag til nymånedag,
  fra SABBAT TIL SABBAT,
  skal alle mennesker komme
  og tilbe for mitt ansikt,
  sier Herren.” Esaias 65 og 66

  Dette vert siste kommentaren min på Søkelys.

  “Finnes det noen Gud ved siden av meg?
  Jeg kjenner ikke til noen annen klippe.
  De som former gudebilder, er alle sammen tomhet.
  De har glede av slikt som ikke hjelper.
  Deres vitner ser ikke, de forstår ikke,
  derfor blir de til skamme.”

  1
  2
  • Torstein Langesæter: “Dette vert siste kommentaren min på Søkelys.”

   Det er noe kjent med disse ordene. Jovisst..! De dukker opp hver gang noen ikke klarer å svare ut i fra Bibelen…

   2
   3
 3. Josef:
  Jeg må bare akseptere og konstatere at du ikke tror på Det Gamle Testamentet Torstein. Det gjør jeg:
  ——————————-
  Jødane har fått dette inn med morsmjølka, at HERREN GUD er EIN.
  At Gud vert delt opp i tre -Faderen.Sonen og DHA er noko som er kome seinare.
  Det er falskt og strider mot Tanakh.

  ” at dere skal kjenne meg og tro på meg
  og forstå at jeg er Han.
  Før meg er ingen gud blitt formet,
  og etter meg skal ingen komme.
  Jeg, jeg er Herren,
  det finnes ingen annen frelser enn jeg.”Esaias 43.

  Mange kristne har store problem med nettopp treenigheten.

  Herren Gud seier Han er ALFA og OMEGA.
  Jesus seier han er ALFA og OMEGA.
  Herren Gud i GT må i så fall vera Jesus om det skal stemma.

  Dr Michael Brown er kanskje den ivrigaste Jesus-tilbedaren.
  Han og må innrømma at treenigheten ikkje er å finna i GT.

  https://www.youtube.com/watch?v=4et_yrjlpbc&t=44s
  Answering Jewish Objections to Jesus: Trinity

  Herren Gud seier desse vakre orda.

  “Jeg, jeg er den som UTSLETTER
  dine lovbrudd FOR MIN SKYLD,
  og dine synder minnes jeg ikke”.

  Med det falske menneskeoffersystemet som Jesus inneber har ein gjort Herren GUD til ein hevngjerrig Gud. Jesus lovar til og med evig brennande helvete.

  Herren Gud forlangar ikkje at eit menneske eller gud skal sona for andre.

  Herren Gud er EINASTE GUD og gjer akkurat det Han vil.
  Det er det teskten seier . “Utsletter dine lovbrudd for min skyld”

  Me slepp å eta kjøt og drikka blod for å tilfredstilla Gud.
  Det var dette som var dei største styggedomane i Tanak.
  Menneska trudde dei måtte ofra nokon for å tilfredsstilla Gud.

  Heldigvis er det ikkje slik. Gud skal ikkje brenna nokon ihelvete. Han krev ikkje eit menneskeoffer, slik Molok gjer.
  Han krev berre at me prøver å leva etter dei moralske reglane han har gitt.

  Me heidningar har NOA sine 7 lover som viser veg.
  https://www.youtube.com/watch?v=5O1ve4Hs4Po&t=41s

  Herren Gud høyrer bøner.
  Difor må me fylgja med på det som skjer med folket Hans Israel og Jerusalem.

  “Så sier Herren,
  kongen som løser ut Israel,
  Herren over hærskarene:
  Jeg er den første, og jeg er den siste,
  det finnes ingen annen gud enn jeg.”

  Frykt ikke, vær ikke redde!
  Har jeg ikke fra før av
  fortalt og latt deg få høre?
  Dere er mine vitner.
  FINNES DET NOEN GUD VED SIDEN AV MEG? (kanskje Jesus)
  Jeg kjenner ikke til noen annen klippe.”

  1
  2
  • Jeg aksepterer at du ikke tror på 1. Mosebok 1:26, Torstein. Du behøver ikke gjenta det flere ganger for min skyld.

   I bokhandlerne får du korrekturlakk som du kan bruke til å fjerne dette skriftstedet:

   ” Gud sa: «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!”

   2
   3
 4. Josef
  Nei du Torstein. Han snakket til sin enbårne himmelske sønn som var båret frem av bare EN – Jehova selv
  ————————-
  1 Mosebok 1,26 blir feilaktig brukt som bevis.

  https://www.youtube.com/watch?v=wWUh8xlZfqA&t=267s

  Hugs på vers 27 i samanhengen.

  “Og Gud skapte mennesket i SITT bilde, i Guds bilde skapte HAN det, som mann og kvinne skapte HAN dem”

  Herren Gud er berre EIN. Han var heilt åleine då Han skapte himmelen og jorda.
  Han hadde ikkje nokon i ved si side som var hans medskapar. Dette seier veldig mange tekstar i Tanakh,

  I NT tek Jesus all ære for skapelsen.

  Ved å setja seg i Guds plass har han vorte eit gudebildete eller ei etterlikning av Gud.
  Det er dette jødane på ingen måte kan godta.

  Me kan gå direkte til Herren GUD. Me slepp å gå gjennom ein mellommann, slik NT beskriv det.

  Det ligg ein serie på youtube der folk som har vendt tilbake til Herren Gud åleine svarar på 10 spørsmål.

  https://www.youtube.com/watch?v=WDxTQZ4w2cU&t=852s
  https://www.youtube.com/watch?v=oSxo84lfmdU
  https://www.youtube.com/watch?v=LLDokiGl6Uk

  Jesus seier at det berre er ein veg til Faderen, gjennom han.
  Det er ei stor løgn.
  Jesus seier at dei som ikkje trur på HAN,vil gå fortapt. LØGN.
  Tenk berre på alle jødane som prøver å leva eter Guds bod.

  Herren Gud seier at dei som vender seg til HAN og er villige til å lyda Han, vil få evig liv.
  Me må kvar og ein stå til ansvar for livet vårt.
  Gud tilgjev når me vender oss vekk frå synda og vil lyda han.

  Som foreldre tilgjev med ungane våre når dei angrar.
  Me står ikkje klar til straffa nokon andre for det ungane våre har gjort.
  Dette er ekte nåde.

  • Jeg må bare akseptere og konstatere at du ikke tror på Det Gamle Testamentet Torstein. Det gjør jeg:

   ” Gud sa: «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!” (1. Mosebok 1:26)

   At Han i neste vers presiserer at Han ved dette altså OGSÅ skapte oss i SITT bilde er da ingen motsetning.

   La OSS lage middag, sa jeg til kona i dag. Til sønnen vår sa jeg litt senere: -Kom og spis! Nå har JEG gjort klar middagen.

   2
   2
 5. https://www.youtube.com/watch?v=PGFds9-0IU8&t=6s
  Så er det nye året begynt.
  Eg vil sitera Esaias 42.

  “Jeg er Herren, det er mitt navn.
  Min ære gir jeg ikke til andre,
  min lovsang ikke til gudebilder.”

  I am the LORD: that is my name: and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images.

  Kva seier Jesus i Johannes 17?

  And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.

  “Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg før verden ble til.”

  Med desse orda håpar eg alle finn den sanne Herren Gud dette året.
  Han gjev ikkje si ære til nokon annan.

  Berre Han er Skaparen. Han har INGEN medhjelpar.

  • Sitat: “Han har INGEN medhjelpar.”

   Ikke..? Hvem var det han snakket til i 1. Mosebok 1:26?

   ” Gud sa: «La OSS lage mennesker i VÅRT bilde, så de ligner OSS!

   Var Han blitt pre-senil og snakket med seg selv? Nei du Torstein. Han snakket til sin enbårne himmelske sønn som var båret frem av bare EN – Jehova selv. De andre “himmelsønnene” – englene – og menneskene ble “båret frem” av to, Faderen OG sønnen, og følgelig to-bårne.

   2
   2
 6. Jeg ønsker alle et riktig godt år.

  Glem bare ikke at alle elefanter er buddister. Har man en elefant i stua er man gjest til en hedensk buddist.
  Man skal ikke ha andre guder enn meg, sier Gud. Har man en elefant i stua bryter man dette budet.

  Dette er veldig viktige greier og noe som mange blandt dere helt overser i deres jakt på penger, karriere og hygge.

 7. Ønsker alle et velsignet nytt år. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke for meg på søkelys.
  Som tidligere nevnt, flytter jeg til utlandet i januar. Herren har kalt meg til en tjeneste, og foreløpig har jeg tatt på meg et engasjement på 2 år, men med mulighet for forlengelse!
  Jeg har hverken tid eller lyst til å engasjere meg hverken på søkelys, eller på andre debattfora eller sosiale medier.

  Jeg opplever at Gud har kalt meg til et spesielt og svært meningsfullt oppdrag, som jeg ser frem til med forventning, entusiasme og glede!

  Min e-postkonto vil bli deaktivert fra i morgen ettermiddag.

  Ønsker alle Guds rike velsignelse i det nye året.

  Forkynneren 3, 2-8

  5
  2
  • Du vil bli savnet på søkelys.
   Guds velsignelse for tjenesten som Herren har gitt deg.
   Et riktig godt nyttår til deg og dine.

   4
   1
  • Godt Nytt år Ansgar og da mener jeg hele året og det som ligger foran deg i årene fremover. Guds velsignelse ønsker jeg for deg og din familie, for den jobben som ligger foran deg.

   Må alt det du skal ta deg fore lykkes for deg, og måtte Jesus gi deg autoritet over hvert sted du setter din fot på. Gå med stor frimodighet, for du vet at det gir stor lønn.

   Gå vær dag inn i ditt hemmelige sted med Jesus, der ingen andre ser eller hører, bank på Jesu hjertedør, og tre inn for Den Allmektige igjennom forhenget og rett foran tronen. og fortell Herren Gud alt det som ligger på ditt hjerte, både av sorger, gleder, vanskeligheter og problemer, selv om du får en flis i fingeren, fortell Jesus om det.

   Lykke til og Gud velsigne deg.

   Mvh RJ

  • Godt nyttår til deg Ansgar. Blir litt rart når du ikke kommenterer her lenger, du har vært her ganske lenge og er på en måte blitt endel av ” inventaret “. Du vil bli savnet i kommentarfeltet. Alt godt ønskes deg videre.

  • Lykke til med din misjon blandt molboene i Danmark, Ansgar Braut.
   Jeg så at Molbo Misjonen utlyste stillingen og tenkte selv at jeg skulle søke på stillingen. Men jeg så at jeg ikke var kvalifisert da et av kriteriene var gymnas nivå i fysikk og kjemi.

   Men jeg er glad for at du fikk denne stillingen da du er veldig godt kvalifisert. Jeg regner med at du vil få en fin tid som misjonær blandt molboene i Mols, Danmark. Måtte du frelse alle disse hedningene der !

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *