Søkelys mener: Hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan lykkes med å ta over regjeringskontorene

Jonas Gahr Støre vil bli Norges statsminister etter valget i 2017

Vi trenger en regjeringsskifte til høsten” I fire år har nå landet hatt en borgerlig regjering bestående av Høyre og FrP som igjen har kunnet styre på bakgrunn av støtte fra KrF og Venstre. FrP har nå fått prøve seg i regjering, og når sant skal sies er fire år mer enn nok. Etter høstens valg vil vi etter alt å dømme få en regjering bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet og kanhende SV. Dette er et regjeringsalternativ vi tror vil være bra for Norge, dersom disse bevist går inn for å ta grep for å fjerne fattigdommen i Norge. Det en ny Arbeiderparti/Senterparti regjering bør gjøre først er å gi uføre og eldre et skikkelig løft samtidig som man må senke skattene for inntekter under 250 000.

Tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (FrP) var rask med å fjerne ordningen med tannlegestøtte til eldre og NAV støtte til bil for syke og uføre.

Et annet viktig grep en slik regjering bør gjøre, er å reverse de kutt FrP og Høyre har gjennomført for syke og uføre. Noe av det første den blå-grønne “firerbanden” gjorde når de kom til makten, var å fjerne et gode Arbeiderpartiet hadde innført, nemlig en årlig støtte til tannlegebehandling til pensjonister på en knapp tusenlapp hver annet år. Det neste FrPs daværende arbeidsminister, Robert Eriksson fikk gjennomført, var å frata uføretrygdede muligheten til å kunne få et avdragsfritt og rentefritt lån til en rimelig bil. Gjennom å fjerne dette, parallelt med at de gjennomførte uførereformen -har den blå-blå regjeringen effektivt medvirket til at uføre blir mer isolert og mange har nå fått problemer med å komme seg ut, spesielt vinterstid på grunn av disse kuttene. Pengene regjeringen sparte på å kutte goder til eldre og uføre ble i stedet gitt i skattelette til de aller rikeste i Norge. Begge disse utslag av høyrepolitikk er noe en rød/grønn regjering bør reversere raskt. En tredje ting den nåværende borgerlige regjeringen har redusert kraftig på, er retten til bostøtte. Dette sammen med at pensjonister og uføre har måttet tåle reell inntektsnedgang de siste årene har for mange blitt en drepende kombinasjon. Det kan se ut som om den nåværende regjeringen lever i den villfarelse at eldre og uføre ikke har rett til et verdig liv. Mange glemmer at eldre og uføre også er blant dem som har store utgifter til nødvendig medisin, og slik tingene har utviklet seg, finnes det faktisk mange eldre og uføre som ikke har penger verken til tannlegehjelp eller nødvendige medisiner. Andre igjen sliter med å få råd til å kunne bo skikkelig. Bostøtten har enten falt bort parallelt med at prisene på leiemarkedet har skutt i været, og med knappe 14 000 i månedlig inntekt -er valgene svært begrenset -dersom du tar en sjekk på Finn.no.

Sats på et fattigdomsløft Jonas og Trygve

Selv om mainstream media neppe kommer til å fokusere veldig mye på fattigdoms-problematikken og hvordan pensjonister og uføre som gruppe er i ferd med å bli det som pr definisjon omtales som “fattige”, vil likevel dette kunne være gode saker både for Jonas Garh Støre og Trygve Slagsvold Vedum. Mange velgere er opptatt av dette, nettopp fordi vi alle før eller siden vil bli pensjonister og kanhende også syk og ufør. Hvis det er en ting som er bombesikkert og likt for oss alle, så er det at tiden vil innhente oss alle. For hvert eneste sekund klokken tikker, kommer vi alle et lite sekund nærmere den dagen da vi selv må gå av for pensjon -og da må vi spørre oss selv om: Vil vi kunne klare å overleve på det som fremtidens NAV da vil betale ut?

Den borgerlige regjeringen og dets støttepartier gjør regelrett narr av våre eldre ved trygdeoppgjøret -Millioner fikk mer i skattelette pr dag enn pensjonisten fikk i inntektsøkning for et helt år

Må som vanlig ta til takke med noe som mest minner om knapper og glanspapir

Den borgerlige regjeringen som er støttet av KrF og Venstre har vært virkelig rause med skattelettene til de aller rikeste også i år. Fra tidligere i vinter ble vi kjent med hvordan en av byens mangemillionærer i presang fra Erna og Siv hadde fått redusert skatt tilsvarende kroner 800 pr dag. I løpet av ett år fikk millionæren ytterligere 292 000 mer og shoppe for i butikkene. Når det regner på presten burde det kansje også ha dryppet på klokkeren, sier enkelte, men det en pensjonistfrue fikk under årets tillegg er til å bli både kvalm og flau av. FrP som lyver å sier at de er “partiet for folk flest”, burde snarest rette teksten til sannheten og skriver at de er “partiet for folk som har mest”. Mens millonæren fikk jackpot og kunne innkassere nærmere 300 000, blir den 82 år gamle kvinnen vi har fått eksemplet fra avspist med stakkarslige 64 kroner pr måned eller 768 kroner pr år. Ikke engang en skarve tusenlapp pr år, kunne Siv, Erna, Knut Arild og Trine Skei Grande være av med til noen av landets slitere. Ennå mer banalt er det at samme pensjonist fikk økt trekkprosent i år også. Man vet å sparke på de som har aller minst og både Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide burde skamme seg. Det tillegget de fire borgerlige  undte 82 åringen veier på ingen måte opp for økte priser, så også i år må pensjonisten finne områder å skjære ned på. Det Norge trenger er en ny kurs og vi vil sterkt anbefale de rød/grønne å gå inn for et skikkelig løft for våre eldre og uføre. SV og Audun Lysbakken har i år ved noen tilfeller snakket om å gjøre noe skikkelig for alle våre fattige, og en riktig plass å begynne er med våre pensjonister.

Et blått parti med hjerte for de fattige

Viidar Kleppe. Foto: Søkelys

Demokratene og Vidar Kleppe er et parti som aldri får de store oppslagene når det gjelder stortingsvalget. Imidlertid har Demokratene lokalt markert seg som et parti med hjerte for eldre og uføre, og i mange saker har partileder Vidar Kleppe vist at han er en mann som står på barikadene for svake og fattige i landet. Kleppe har blant annet engasjert seg kraftig for at Per Gunnar Stølen fra Kristiansand kunne få offentlig støtte til å være hjemme og pleie sin multihandikappede datter, Petrine.  Det var Vidar Kleppe (Demokratene) som tok opp saken i bystyret slik at Per Gunnar Stølen få omsorgslønn slik at han får ta seg av sin datter. Vidar Kleppe som opprinnelig var aktiv i fremskrittspartiet har lokalt engasjert seg i flere tilsvarende saker til glede for dem som ikke har hatt råd til å være med i den norske velstandsfesten. For Vidar Kleppe og Demokratene står så avgjort på en langt mer sosial profil og er her lokalt har Vidar Kleppe mange ganger vist oss at Demokratene egentlig er partiet som er for folk flest, ikke FrP som utelukkende hegner om de aller rikeste i Norge.

Burde skamme seg over å gi blind støtte til FrP og Høyre

Både KrF og ikke minst partiet “De Kristne” har gjentatte ganger signalisert at de foretrekker en borgerlig FrP/Høyre regjering fremfor en regjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Dette er et dessverre et faktum Søkelys beklager og langt fra kan stille seg bak. Det er ytterst tragisk at kristne partier kan stille seg i sammen med FrP og Høyre som begge representer liberale verdier, gir full tilslutning til homoekteskap og fosterdrap. Når vi i tillegg også kan konstatere hvor urettferdig denne regjeringen behandler pensjonister og uføre, vil det for mange være totalt umulig å stemme på eksempelvis KrF eller Partiet De Kristne -fordi de ønsker en regjering som gjør våre pensjonister og uføre stadig mer fattige. Når disse partiene også lar sin motstand mot abort og homoekteskap være “ikkesaker” som ikke betyr noe for et eventuelt regjeringssamarbeid, er hensikten med å stemme “kristent” i realiteten blitt borte. Årets stortingsvalg ser ikke ut til å være et verdivalg for noen, og ingen av de kristne partiene ser heller ut til å være villig til å sloss kompromissløst for de kristne sakene, nettopp derfor er det heller ingen grunn til å vektlegge kristne verdier når vi i år går til valgurnene. Hva hjelper det egentlig om PDK eller KrF har noen formuleringer om abort eller likekjønnede ekteskap i sine programmer -dersom de likevel stiller seg sammen med, eller bak partier som er garantister for fosterdrap, slik FrP har sagt de er?

Foto: Wikipedia

Vårt råd til velgerne i år er: Stem bort den borgerlige regjeringen. La det bli et “Morna Siv” og et “Morna Erna!” Og møter du på politikere på stemmejakt, så bør disse konfronteres med den økende fattigdommen og den urett pensjonister og uføre nå opplever. Ikke glem at vi alle en dag skal bli pensjonister og kanskje også uføre, og da skal du se at det som kanskje er uviktig for oss nå, vil bli viktig for noen og enhver. Vi sier nei til den borgerlige regjeringen, og vi sier også nei til de partier som vil støtte en fortsatt borgerlig regjering. I år vil vi anbefale å stemme på det andre regjeringsalternativet eller rett og slett stemme blankt.

 

25 tanker om “Søkelys mener: Hvordan Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan lykkes med å ta over regjeringskontorene

 1. Helt klart at den borgerlige regjeringen ikke er et parti for de svake i samfunnet.
  Hva er viktigst? Lommeboka eller kampen for det ufødte liv? Hva er viktigst? De kristne verdiene eller lommeboka? Hva er viktigst? Humanisme eller kristendom?

  Husk at vi alle har et ansvar for hvem vi stemmer på. Det vi stemmer på er vi medskyldige i den politikken de fører.
  Lever vi ikke i et demokrati? Er det ikke folket som stemmer inn politikerne på stortinget. Tenk nøye på hvem en stemmer. En er medskyldige med det partiet står for.
  Jeg må spørre igjen: Hva er viktigst av lommeboka eller det ufødte liv? Hvilket samfunn vil vi ha?

  • Veldig godt poeng. Håper mange flere vil velge Gud heller enn lommeboka.

  • Mitt svar her er dette: PDK har et ok program når det gjelder abort, men det er og blir bare en formulering på et papir. Det samme gjelder forsåvidt også KrF. Det er formuleringer i partiprogrammene de har, men i praksis betyr dette lite eller intet, da de ikke bringer saken opp og velger å samarbeide med et parti (FrP) -som har sagt at de er garantister for abortloven. Det eneste som skjer dersom vi stemmer på disse er at FRP og Høyre blir sittende med makten, mens barna i mors liv fremdeles blir utryddet. Skal man ha et nei til abort standpunkt -må man følge det opp i praksis og presse partiene til å endre holdning.
   Når PDK og Krf likevel samarbeider med en fosterdrapsregjering
   da er motstanden mot abort egentlig ikke annet enn ord på et papir som ikke har noen praktisk betydning. Dersom man skal stemme for barnet i mors liv, så stem blankt!

 2. Demokrati for hvem? I Norge er 90 prosent av befolkningen imot atomvåpen. Allikevel støtter norske politikere utplassering av atomvåpen. Da er det ikke mye deomokrati blant våre politikere.

  KrF støtter forresten også krig. Dem kaller seg for kristen og samtidig er for krig. Falske kristne finnes dessverre over alt.

  • Ja, de folkevalgte politikerne støtter utplasseringen av atom våpen.
   Vi har ikke direkte demokrati i Norge, da må vi gå til sveits for å finne noe liknende.

   Norge har forpliktelser til Nato, om vi liker det eller ei. Finnes sikkert noen partier som er imot det og?
   Men kampen for det ufødte liv og kristne verdier er vel noe alle gjenfødte troende er enig i.

   Er ikke ubibelsk med forsvar. Men hvis ikke Gud vokter byen, så vokter vaktmennene forgjeves. Norge er i stor fare ved at de har forlatt Gud og Hans lover.

  • Javisst er det ubibelsk med forsvar. Det er Gud man skal sette sin lit til. Ikke våpen. “Du skal ikke drepe” står det i Skriften. Videre at “Alle som griper til sverd, skal falle for sverd.” Matt 26:52.

   Har man fulgt dette prinsippet har det aldri vært krig i verden: “En skal lyde Gud mer enn mennesker.” Apg. 5:29

   Og videre: “Det er ingen fred, sier Herren, for de ugudelige”. Jes 57:21 I denne verden vil det aldri bli fred. Lett å se det.

  • Helt klart at det er synd å drepe.
   Men har du lest i kongebøkene i Bibelen og hvordan Gud stred for jødene, der jødene overvant krigene ved Guds hjelp? Men gikk galt for Jødefolket når de vendte Gud ryggen.
   Og er Gud vi virkelig kan stole på. Dem som har tatt sin tilflukt til vår Herre og Frelser Jesus Kristus er trygg. Vi har all grunn til å sette vår lit til Herren!

 3. Samme ulla hele hurven. Nå har vi hatt borgerlig regjering i 4 år. Det er reinspikka globalister. Jobber for EU. Vettskremte alle i hop. Ingen tør og si i mot EØS avtalen. Bare interessert i og mæle sin egen kake. Se på KrF. Eneste de skriker om er K en i KRL faget. Hva med og gå i rette med det forferdelige barnevernet og fosterhjemsindustrien? Aldri hørt Hareide nevnt det med et ord.
  Ikke Erna og ikke Siv heller. De bare drømmer om neste platå i europafellesskapet når de ikke lenger skal være på Tinget. Det blir det samme uansett. Med Ap får vi 4 foreldre, 3. Kjønn, surrogati, ny familieminister som har inseminert seg selv.
  Stem PDK. Andre vettuge småpartier også. Få ut den gjengen som sitter så trygt.

  • Antikristens Ånd har inntatt vårt samfunn, land og mange kristne menigheter. La oss ikke forføre av syndens bedrag og falsk lære.
   Viktig at vi står urokkelig fast på Guds Ord!

 4. Helt enig med Kleppe her. PDK ha mange dyktige folk og bra program. Men samarbeid med Høyre og FrP er ikke mye og trakte etter. Men når valget er pest eller kolera så er det ikke så lett. Noen må man samarbeide med. Med Ap
  Så blir det fri flyt over landegrensene, støtte til Hamas, og alt dette andre nymotens tenking som viser at folk er blitt gale. Alt pga at menneskene har opphøyd seg selv til Gud . Stakkars unger og hva de må lære helt fra ett år i barnehagen. Både Demokratene og PDK har gode program som ville gagne landet og folket. Men Ola Dunk er treig, vi har hatt det for godt. Tenker ikke konsekvenser. Trenger noe helt nytt. Politikere som ikke bare tenker på seg selv og ikke bare følger med strømmen. Ingen politikere kan redde landet, men vi trenger noen modige røster nå. Og så trenger vi at Jesus forbarmer seg over oss.
  Forråtnelsen kan vel nesten ikke bli verre.

  • Siden AP angriper kristne verdier er AP uten tvil Antikrist. På lik linje med andre ideologier som angriper kristne verdier. Men hva vil skje med dem til slutt? “De gudløse går til grunne” Salm. 37:20

   Og

   “Du skal se at det ugudelige blir utryddet.” Salm 37:34

 5. 12/06/2017, kl. 01:10 sa Andre Johansen:
  Sitat: Husk at vi alle har et ansvar for hvem vi stemmer på. Det vi stemmer på er vi medskyldige i den politikken de fører.
  ———————-
  Du er fullstendig på bærtur. Man kan ikke si at en person er medskyldig i abort fordi vedkommende stemmer på Høyre eller noen av de andre partiene. De skyldige er den personen som frivillig lar en lege abortere og den som faktisk utfører dette.

  • Er du ikke medskyldig når du stemmer inn dem som støtter abort? Hvis ingen hadde stemt på dem, så hadde ikke de sittet med makten. Da hadde heller ikke dem kunne tatt abort.
   Helt klart at dem som utfører abort har liv på samvittigheten. Men å stemme på dem som står for abort er å gi dem ditt samtykke, om du liker det eller ei.

 6. Helt enig i dette, Kjell. Selv håper jeg at KRF vender seg til AP og SP.
  Men, etter at KRF har støttet FRP, er de utelukket for meg å stemme på.
  For meg blir det SP. Det mest konservative partiet, som har en fin forfelingspolitikk og en glimrende distrikts- og landbrukspolitikk!

  • Det er en gedigen bløff at AP er mer “gudløst”, enn feks FRP. Sistnevnte står for det stikk motsatte av kristne verdier på nær sagt alle områder.
   AP har i det minste en omsorg for svake grupper hjemme og ute, mens med egoistpartiet er det bare jeg, meg og mitt som teller!

   En regjering med AP på 30 %, SP på 15 % og KRF på 7-8 %, vil gi en bedre hverdag for “folk flest”, og en bedre kurs for landet vårt!

 7. De er akkurat like gudløse alle. Tenker bare på seg selv. Det er en skam med denne regjeringa med Høyre og FrP. Og så disse såkalte støttepartiene. Hareide som er så for de fattige. Redde hele verden. Skam hvordan de behandler sine egne borgere. De lever av løgn alle. Ap er vel neppe bedre. Men sant at de har rasert velferdstilbud til de som har minst. Nicolai Astrup i Høyre søkte om støtte til enøk i boligen sin. Fikk 88000. Formue nesten en halv milliard. Han var ikke alene.
  Mange på stortinget hadde fått innvilget støtte. Begrunnelse: de hadde jo krav på det…..
  Vi trenger nye politikere som skjønner de faktisk er folkevalgt. Ikke bare stråfigurer.
  For det er det de er. Mest av alt trenger vi og be at Gud reiser opp modige og gode mennesker. For det er Han som avsetter og innsetter.

 8. Først må jeg ønske redaktøren av denne nettsiden god ferie ! Hans vurderinger er ofte sammenfallende med mine. PDK er bare en flopp ut i løse luften – får ingen inn på Stortinget – og en stemme til dette partiet er det samme som en bortkastet stemme.
  Redaktøren mener at vi bør stemme på AP eller SP til høsten. Ja, jeg er helt enig – men med en helt annen begrunnelse enn det Søkelys fremhever , og dette har jeg skrevet om tidligere : Hvis disse to partiene ( AP og SP ) får rent flertall i Stortinget ved høstens valg ; så går det kort tid før Palestina blir godkjent som egen stat ( vedtak av AP-landsmøte allerede i 2015 ). Da starter GOG-krigen og Norge blir delt i to av Russland – trolig ved Trondheim.
  Da kan de av oss som har studert profeten Daniel – og løst de bibelske gåter – regne ut når Jesus kommer tilbake til Oljeberget i Jerusalem – og får slutt på alle krigene i verden. Det som skjer i Syria er så grusomt at min sjel har vondt av det….

 9. Her overgaar sokelys “frafallskirken”. AP var selve arkitekten bak avkristningen av Norge og den norske kirken. Og de som ikke er helt blinde husker nok hvordan sentrale AP-politikere gav en redaktor i et ubetydelig minighetsblad skylda for det islamske opproret paa Karl Johan i Oslo. Og AP’s statsministerkandidat, snakker om “Norges historiske grenser” og hvordan AP skal bli “verdensmestere” i globalisering. Bla ved aa onske absolutt alle velkommen til Norge. At statistikken viser at svert mange invandrere blir storforbrukere av trygd og navtjenester spiller ingen selvsagt rolle for norske pensjonister? Ei heller at EU’s politikk, som AP omfavner av hele sitt hjerte, sorger for at utenlandsk arbeidskraft gir en enorm eksport av trygdemiddler.

  Takk og farvel til Sokelys…

  • Dersom man er litt enfoldig og enkel i tankegangen, så er nok ikke Søkelys rette plassen.

 10. Jeg fikk en liten brosjyre fra Partiet De Kristne i postkassen. Det var fort gjort å lese gjennom. Jeg gikk inn og sjekket nettsiden deres, og det var, for å si det forsiktig, magre greier!
  Utenom noen prinsippielle standpunkt om familie, livsvern og Israel, så finnes det ingenting konkret.
  Man vet rett og slett ikke hva partiet står for på viktige politiske områder som feks økonomi, helse, samferdsel, nærings/distriktspolitikk, utenriks osv.

  Men det jeg savner aller mest er omtale om u-hjelp/bistand.
  For et parti som kaller seg kristne, så er dette altfor dårlig.
  At de vil samarbeide med egoist og kynistpartiet FRP, gjør at partiet har NULL troverdighet!

  Jeg anbefaler alle om å styre unna PDK.

  Ingen partier har en politikk som er 100 % forankret i Guds Ord.
  For egen del, så kan jeg ikke stemme KRF, av den grunn at de har vært støtteparti for en regjering med FRP.
  Denne gang blir det, som sist, SP. De har en god og helhetlig politikk, og er vel så gode og konservative som KRF i verdispørsmål. De er opptatt av de svake, og har en fremragende distriktspolitikk. Varig vern av Lofoten, Vesterålen og Senja er også svært viktig!

  • Ordet “Politiker” betyr en “LURING”. Beviset er her:

   “Politiker, en person som interesserer seg for politikk eller som
   driver politisk virksomhet; i overført betydning en LURING.”

   Kilde: Gyldendals Store Konversasjons leksikon.
   Bind 4. Fra 1972. Utgaven finnes under www. nb. no

 11. Til Norsk.
  Vi er alle klar over at AP står for frafallet i Norge. Med god hjelp fra Høyre, FrP og de andre politiske partiene vi har. Mitt poeng her er følgende: Vi har en rekke kristne partier i Norge, med mange ord og formuleringer på papiret, men hva hjelper disse, når de kristne partiene ikke kjemper aktivt for de kristne verdiene. PDK sier de er i mot abort, flott.. Hvordan kan da disse stille seg sammen med FRP som er garantister for abortloven?

Det er stengt for kommentarer.