Rundt ett hundre tusen israelere feiret gay-pride i Tel Aviv

Homofile og lesbiske israeler feier sitt liv i synd og opprør mot Gud

Israel er et moderne demokratisk samfunn som fullt og helt har åpnet for synder som homofili og fosterdrap. I dag feirer israelske homofili og lesbiske jøder sitt liv i synd og opprør mot Guds vei og bud. I følge israelsk politi deltok omlag ett hundre tusen mennesker i årets marsj. Arrangørene på sin side hevder at så mange som 200 000 hvor av 30 000 var tilreisende. Israel er ett av de få land i Midtøsten hvor homofile og lesbiske ikke risikerer å bli straffet og tiltalt for sin synd. Som kristne må vi selvsagt ta avstand fra slik dyrkelse av synden, og legge til at også jøder må gå veien om Jesu kors for å kunne bli frelst.

Foto: Wikipedia

Likevel og på tross av at det moderne Israel slik tillater synd og ugudelighet må vi som kristne fortsette å støtte det jødiske folk og staten Israel. Den kristne støtten til Israel har ikke sin basis i at jøder er bedre enn andre, men fordi de er Guds utvalgte folk i og med Abrahams velsignelse, og det er også et profetisk folk, som Gud Herren har store planer med i de siste dager. Imidlertid må vi også fastholde at ingen jøder kommer inn i Guds rike fordi de er født av jødisk blod. Veien inn til Guds rike går gjennom tro og omvendelse på Herren Jesus Kristus, og midt i Israel i vår tid, har Gud reist opp en liten gruppe Messias troende jøder som er samlet i menigheter i mange israelske byer. Søkelys ønsker derfor å peke på den kristne organisasjonen “Jews for Jesus” som ønsker å presentere Jesus Messias til det jødiske folk.

15 tanker om “Rundt ett hundre tusen israelere feiret gay-pride i Tel Aviv

 1. Artig billedtekst. Tvilsomt at de feirer synd og opprør mot Gud. Er vel heller ønsketenkning fra bloggerens side?

  • Nei, det er som bildeteksten sier. De feier sitt liv i synd og opprør mot Gud. At KRISTNE hverken VIL eller ØNSKER å ta Guds ord på alvor, er en falitterklæring. En FORNEKTELSE av Gud og Guds ord.

  • Amen, du har helt rett. Det vi ser i Israel er en forherligelse av synd og ugudelighet og vi som kristne må være tydelige røster og på linje med Bibelens tanker.

  • Feil. De feirer at de får leve som den de er, med like rettigheter som andre mennesker.

   Hva med å feie for egen dør. Her på bloggen syndes det over en lav sko stort sett hver dag. Den so. Er syndfri kan selvsagt skryte, de andre får skamme seg ihjel.

  • De har like rettigheter i samfunnet, men likevel feirer de noe som Bibelen kaller synd. 3 Mos 20,13 Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!
   Som kristne kan vi dessverre ikke forandre på hva Guds lov sier. Her er hva apostel Paulus skrev om synd og homofili blant annet

   Rom 1,18-32 For Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet; 19 for det som en kan vite om Gud, ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det. 20 For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, idet det kjennes av hans gjerninger, forat de skal være uten undskyldning, 21 fordi de, enda de kjente Gud, dog ikke æret eller takket ham som Gud, men blev dårlige i sine tanker, og deres uforstandige hjerte blev formørket. 22 Mens de gjorde sig til av å være vise, blev de dårer, 23 og byttet den uforgjengelige Guds herlighet bort mot et billede, en avbildning av et forgjengelig menneske og av fugler og av firføtte dyr og av krypdyr. 24 Derfor overgav også Gud dem i deres hjerters lyster til urenhet, til å vanære sine legemer sig imellem, 25 de som byttet Guds sannhet bort mot løgn og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overgav Gud dem til skammelige lyster; for både deres kvinner forvendte den naturlige bruk til den unaturlige, 27 og på samme vis forlot også mennene den naturlige bruk av kvinnen og brente i sin lyst efter hverandre, så at menn drev skjenselsverk med menn, og fikk på sig selv det vederlag for sin forvillelse som rett var. 28 Og likesom de ikke brydde sig om å eie Gud i kunnskap, så overgav Gud dem til et sinn som intet duer, så de gjorde det usømmelige: 29 fulle av all urettferdighet, vanart, havesyke, ondskap; fulle av avind, mord, trette, svik, list; 30 øretutere, baktalere, gudsforhatte, voldsmenn, overmodige, storskrytere, opfinnsomme til ondt; ulydige mot foreldre, 31 uforstandige, upålitelige, ukjærlige, ubarmhjertige; 32 slike som godt kjenner Guds dom at de som gjør sådant, fortjener døden, og dog ikke bare gjør det, men endog holder med dem som gjør det.

  • Hva bibelen mener er synd, er da likegyldig for de som feirer pride. Det som står i bibelen gjelder for de som velger å tro, ikke for andre. Du later til å tro at de som deltar feirer synd, men det gjør de ikke. De feirer at de får være mennesker, at de ikke lenger blir diskriminert, samtidig som fokuset også er på de rundt om i verden som risikerer å bli forfulgt, fengslet og drept. Med andre ord, du lyver igjen (synd). Homofile har ikke like rettigheter i samfunnet som det heterofile har. I Norge ja, men ikke i verden generelt.

   Bibelen omtaler mulugens sex mellom menn, den sier ingenting om samliv mellom to av samme kjønn, som er noe helt annet enn de få skriftstedene som sier noe vagt om sex og også voldtekt. Hvorfor henviser du til GT? Følger du selv det som står i GT til punkt og prikke ? Er du konsekvent?

  • Når det henvises til GT her var det for å vise at Guds lov hadde en streng straff for folk som praktiserte homofili.
   I NT så står det bare at “menn som ligger med menn” ikke skal arve Guds rike. Med andre ord snakkes det her om fortapelse som er det motsatte av Guds rike og frelsen. SLik er det bare. Vi holder bare fast hva Bibelen sier om spørsmålet, men ønsker du at Gud skulle mene noe annet, får du drøfte det med Ham i bønn. Gud har nok en meget god forklaring på hvorfor Han ser alvorlig på nettopp dette.

  • Det har ingen hensikt å diskutere med kverulanter som verken vil høre eller se. For dem er bibelen eventyr og i deres verden finnes det ingen Gud. Mennesket har fri vilje og dermed også rett til å sette kursen mot stupet.

  • Undertegnende påpeker at søkelys ikke følger bibelen til punkt og prikke, samt synder som bare det. Det påpekes at søkelys bryr seg mye om andres såkalte synd. Hva med å heller rette fokus mot seg selv og sine egne synder? Samtidig er det latterlig å ikke være konsekvent i det man liksom velger å tro på.

  • Enhver av oss som leser Guds Ord blir daglig formant og rettledet av Skriftens Ord. Enhver kristen har det mål å leve rett og være til behag for Gud. Likevel må vi også innrømme at “alle har syndet og fattes Guds ære” -og er underveis i prosess som pågår hele livet. Jo mer tid man tilbringer i sammen med Jesus, jo mer ønsker man å være Han lik. Likevel så lever vi også i den virkelighet at vi gjør Gud til en løgner dersom vi sier at vi ikke har synd.
   Jeg tror dette fra Johannes brev sier mye om det kristne livet og spenningen mellom å falle i synd og det å finne nåde og tilgivelse: 1 Joh 1,8-10 Dersom vi sier at vi ikke har synd, da dårer vi oss selv, og sannheten er ikke i oss; 9 dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 10 Dersom vi sier at vi ikke har syndet, da gjør vi ham til løgner, og hans ord er ikke i oss.
   1 Joh 2,1-2 Mine barn! dette skriver jeg til eder forat I ikke skal synde; og om nogen synder, da har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, 2 og han er en soning for våre synder, dog ikke bare for våre, men og for hele verdens.

 2. Søkelys. Skal du påpeke hva bibelen sier og samtidig formane andre om hvordan bibelen skal følges, ja da må du gå foran med et god eksempel. Som undertegnede har påpekt gang på gang, så syndes det over en lav sko fra søkelys selv. Du har null troverdighet som kristen. Og det er tydeligvis flere av dere som ikke følger bibelen. På tide å feie grundig for egen dør.

  • “På tide å feie grundig for egen dør.”
   Nettopp! Gå DU og gjør likeså.

  • Ser ut til at jeg traff et sårt punkt der, Birgir. Feier du for egen dør før du f.eks. rakker ned på homofile? Følger du Bibelens ord, eller plukker du kun ut det som passer, slik søkelys forfatter gjør?

  • HVOR har jeg rakket ned på homosexuelle? Gi meg bare ETT eksempel? Det var vel JEG som traff ett ømt punkt, ikke sant? DERFOR den reaksjonen fra deg.

  • Et par kommentarer nedenfor, hvor du også lyver om homofile. Ikke pent.

   Spørsmålet mitt til søkelys og såkalte kristne, er hvor konsekvente man egentlig her. Følges bibelen slavisk, eller mener man bare at bør og skal følge den slavisk, f.eks homofile? Det er tydeligvis et svært sårt punkt for søkelys, som kommer stadig til kort i sine motsvar.

Det er stengt for kommentarer.