Sodomittene er i huset -trenger seg inn i den kristne kirke -en parodi på kristendom

Den progressive utgave av “kirken” krever nå anerkjennelse av alle. I følge dem er det viktige i kristendommen og akseptere LGBTQ+++ folk i kirken. Hva Guds Ord lærer er totalt irrelevant for for den progressive kirke. De gjør alle krav på å være Guds barn og kristne. Drag predikanter og drag-pastorer står fram i forskjellige utgaver av “Guds hus” å preker sitt budskap om kjærlighet og toleranse. De har gjort den kristne gudstjenesten og den kristne prekenen til en parodi.

David Wilkerson advarte om dette tydelige endetidstegnet i sin bok “Set the Trumpet to Thy Mouth” som på norsk fikk tittelen “siste basun”. I sin visjon og bønn fikk David Wilkerson høre Den Hellige Ånds advarende stemme som sa “Det er sodomitter i mitt hus, det er Sodomitter i huset. Denne ånd som David Wilkerson varslet om har trengt seg inn i flere sammenhenger og gjort ulike kirkesamfunn om til apostat-kirker og gjort gudstjenester om til parodier. Denne ånd har trengt inn den norske folkekirke og vil også forsøke å trenge inn i frikirker. Klovnen i videoen som broder Nick Jones her kommenterer har gjort det kristne kirkerom om til et klovneshow og en parodi.