Slutt på fellesmøter i Vennesla -alle prestene i Vennesla vil vie homofile og lesbiske

Alle prestene i Vennesla vil vie homofile og lesbiske (illustrasjonsfoto)

Alle prestene i den norske kirke i Vennesla sier ja til å vie homofile lebiske, melder avisen Fædrelandsvennen.  Veldig beklagelig, sier Filadelfia-pastor Gunnar Jeppestøl. Fellesmøter blir det ikke mer av. Det er med sorg vi i dag kan konstatere at det ikke finnes en eneste prest i den norske kirke i Vennesla som har vilje og evne til å stå for Guds ord. I stedet ser vi nå at presteskapet i flokk og følge har valgt å forlate Herrens veier og bud -og blitt representanter for en apostat religion som ikke har noe med bibelens kristendom og Gud å gjøre. I fjor var det store diskusjoner om fellesmøter og økumenisk samarbeid i Vennesla. Det ble fellesmøter, men i etterkant er menighetene blir enige om å avslutte tradisjonen. melder Fædrelandsvennen

Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia vil neppe gå på kompromiss i dette spørsmålet

Og med dette blir det slutt med fellesmøtene i Vennesla slår pastor Gunnar Jeppestøl i Vennesla Filadelfia fast.  “Veldig beklagelig. Vi heier på de prestene som står på Bibelens syn om ekteskapet. Vi samarbeider ikke med de som står for et syn som ikke er bibelsk, sier Jeppestøl, som viser til Honnemyr for ytterligere kommentarer. I fjor kalte han det kirkesplitende vranglære å vie homofile, mens hans medpastor Geir Stomnås sa at en helt ny situasjon er oppstått når «et kirkesamfunn vedtar vranglære som sin lære» -skriver avisen Fædrelandsvennen . Vi i Søkelys er glade for at både Vennesla Filadelfia og Normisjon nå kan slå fast at det slutt på fellesmøtene i Vennesla. Det faktum at det ikke finnes en eneste prest lenger i Vennesla som lar Guds ord være “lys og lykt” forteller mye om det mørket som har senket seg over den norske apostatkirke. Vi forstår selvfølgelig at slikt samarbeid gjennom mange år har skapt bånd og relasjoner, men som kristne kan vi ikke stå sammen med prester som faktisk velsigner noe Herren selv omtaler som en styggedom eller vederstyggelighet. Vi er svært glade for at Vennesla Filadelfia og pastor Gunnar Jeppestøl i denne saken viser seg å være en menighet som står fast på Guds eget ord og ikke bøyer seg for de frafallskrefter som har inntatt den norske kirke. Kristent fellesarbeid er på mange måter svært viktig, men hvis ikke et slikt samarbeid kan skje med Ordet som grunnlag, da vil et slik samarbeid og fellesskap være nytteløst og verdiløst i Gud øyne. Dog vil vi oppfordre de menigheter i Vennesla som velger å stå for Guds ord, -om å finne egnede måter å vise åndelig fellesskap og enhet på. Et samarbeid med en kirke som så fundamentalt bryter med Guds eget ord som det den norske kirke nå gjør, -bør være utenkelig for et hvert Guds barn -og derfor er vi glade for at Jeppestøl her viser åndelig visdom og klokskap -og sier nei takk til åndelig fellesskap med prelater i en kirke som har vendt seg bort fra Gud og hans ord.

5 tanker om “Slutt på fellesmøter i Vennesla -alle prestene i Vennesla vil vie homofile og lesbiske

 1. Jeg er skuffet over at ikke Gunnar Jeppestøl ser at å vie skilte er totalt imot Guds ord. Det er lett å kritisere det som ikke angår en selv. Han taler med to tunger, spør du meg. Like alvorlig å vie skilte. Etter bibelen er det ikke ekteskap, men hor. Guds ord er krystallklart.

  • Jeg er enig med deg Jorunn at det er skuffende at kampen for ekteskapet ikke inkluderer gjengifte. Så det er primært mer riktig og si at Jeppestøl markerer seg som en motstander av av likekjønnede ekteskap -samt det bibelsyn som ligger bak kirkens knefall for folkets røst. Imidlertid er det slik at kristenfolket oppfatter gjengifte som en helt annen sak enn likekjønnede ekteskap.

 2. Når man ser på dette bildet fra Vennesla, er det lett å forstå at de fleste vil heller havne i brennesla enn i Vennesla.
  Det er ikke noe rart i at FrP og deres vegbygging selskap vil legge E18 langt til skogs og langt vekk fra alt dette mann til mann og kvinne til kvinne griseriet og kliningen i Vennesla. Selv da er det fare for at en siddis eller en lyngdøl får lesbisk i panseret i 120 km/t.

  La oss håpe at vår herre har noe mer orkan på lageret etter at han har utryddet sodoma i Florida og Texas. En orkan ute i Skagerak og ditto landfall i sodoma i Vennesla hadde gjort en god rengjøringsjobb her til lands.

  Man bør be om at sodoma, Vennesla, får den dom dette stedet fortjener.

  • Hva mener du her? Panseret i 120 km/t? Skal dette tolkes som en trussel mot homofile og lesbiske, at de bør passe seg for ikke å bli drept? For i neste avsnitt er det jo ikke tvil om hva du ønsker, nemlig utslettelse. Rene ønsker om drap og ødeleggelse.

   Hvordan stille bloggeieren, Søkelys, seg til slike kommentarer på bloggen sin?

 3. At de homofile nå har fått fullt gjennomslag til å gifte seg i kirken som presenterer seg og være et Guds hus, viser bare hvor langt vi er kommet. Med legaliseringen som fremmer det unormale opp mot det normale, er også herved døren til forfølgelse mot kristne vidåpen. Den oppvoksende unge generasjonen er blitt indoktrinert med at dette er normalt. Pride paradene som holdes hvert år minner befolkningen på hvor ” normalt ” dette er. Ledende politikere som vifter med regnbueflagg og går i tog fremmer også at alle barrierer nå er brutt. Det er fritt frem for det meste.

Det er stengt for kommentarer.