Slik reagerer Chris Yoon etter å ha fått mer enn 11 300 hatmeldinger etter at Joe Biden ble tatt i ed

Chris Yoon (26) var en av flere røster som hadde profetert at Donald Trump har vunnet valget og skulle sitte videre. Som kjent falt profetiene i går pladask da Joe Biden regimet ble tatt i ed. Chris Yoon som har vært en aktiv YouTube personlighet med nærmere 200 000 følgere har i de siste månedene lagt ut en rekke videoer hvor han forteller at Gud viste ham at Donald Trump ville vinne valget, at det vil bli en eller annen form for militær inngripen, at rask rettferdighet vil komme over landet, at den dype stats hemmeligheter vil bli avslørt og at Trump får fire nye år i det hvite hus.

Etter at Biden regimet i går ble installert i Det Hvite Hus og Chris Yoons profetier tilsynelatende har klappet sammen, har Yoon blitt møtt av et hav av hat, spott og forakt. Videoen han la ut onsdag formiddag har så langt fått mer enn 11 300 kommentarer hvor de fleste enten hevder du lyver, du er en falsk profet, du er en løgner, du er en bedrager og vend om osv osv. Andre igjen sier at de har mistet troen både på Gud og profetier etter denne tilsynelatende profetiske kollaps. Hva slags tro disse egentlig har hatt, er selvfølgelig et åpent spørsmål. En bibelsk definisjon på hva tro er finner vi i Hebreerbrevet: “Men tro er full visshet om det som håpes, overbevisning om ting som ikke sees.” (Hebr.11,1)  Nynorsk oversettelsen gjengir tro slik: “Trua er pantet på det vi vonar, vissa om ting vi ikkje ser.”  -En sann og ekte tro, lar seg ikke bryte ned av noen tilbakeslag i livet. De tolv disiplene opplevde nok at alle deres forventninger, alle deres håp til Jesus -kollapset fullstendig da Jesus ble pågrepet, ført bort, mishandlet, slått, spyttet på og hånet uten at Han påkalte legioner av engler for å redde seg. Disiplenes håp og tro lå fullstendig i ruiner når Jesu blodige døde kropp ble tatt ned av korset, dradd til en skitten gravhule og stenen ble rullet på plass. Alt håp var ute og det var noen nedbrutte, oppgitte, deprimerte og knuste Jesus-avhoppere som gav seg på vei hjem til Emmaus, Deres håp var knust, deres tro var rystet og når de snakket om håpet -så var det i fortid: “Vi vona at han var den som skulle fria ut Israel! Og no har det alt gått tre dagar sidan dette hende.” -Det disiplene her egentlig sier er at Jesus har sviktet, eller mer korrekt, deres forventninger til Jesus hadde sviktet. Etter at Bidens regime i går ble installert i Det Hvite Hus har troen til mange som har trodd eller satt sitt håp til profetiene fremsatt av Chris Yoon, Mark Taylor, Hank Kunneman, Kim Clement, Kent Christmas og flere, fullstendig kollapset. Dette er hvordan Chris Yoon nå møter disse dagen derpå. (saken fortsetter under videoklippet)

Tro må ha en basis

Basis for kristen tro er først og fremst Guds ord slik det er nedskrevet i Bibelen. Mange kristne bestrider endog troen på Bibelen, og lar ikke Bibelens ord påvirke dem når det gjelder politiske eller etiske valg. Når Guds ord befaler “Kom sammen til gudstjeneste og myndighetene sier nei, er det myndighetenes ord som veier tyngst for de fleste menighetsfolk og menighetsledere. Bibelens ord og de apostoliske trosbekjennelsene som er avledet ut fra Guds ords lære -er den viktigste basis for troen. De profetiske ord i Skriften som inneholder løfter om Jesu gjenkomst, antikrists fremtreden, det store frafall, den store trengsel og skjøgens fall står selvfølgelig i en unik særstilling i forhold til de profetier eller profetiske ord som fremkommer blant kristne i våre dager. Dette gjelder både tungetale og tydning og profetiske ord fremsagt uten tungetale først. Ingen av disse nådegavene og innholdet i disse vil kunne anfekte min urokkelige tro på at Gud har kontroll og at Guds vilje tilsist vil være det som vil vinne seier. Dersom et menneskes gudstro blir rokket og noen faller i fra troen fordi Chris Yoon eller Mark Taylors profetiske ord ikke går i oppfyllelse, har disse eventuelle frafalne aldri hatt en bibelsk tro. En tro bygd på bibelsk substans lar seg ikke rokke av om tingene ikke går som man ønsker eller forventet. En sann bibelsk tro hviler i Guds løfter -selv om man selv skulle bli kastet på ilden -slik den hellige Polykarp ble. En bibelsk tro bygger heller ikke på følelser, eller på hva øynene ser i øyeblikket -men man har det usynlige for øyet og hviler i Guds løfter som er den sanne basis for kristen tro. Utenombibelske profetiske ord vil aldri kunne rokke med min tro og derfor blir man selvfølgelig ikke anfektet av om Mark Taylor eller Chris Yoons ord ikke blir innfridd slik folk og kanskje de selv hadde forventet.

Facebook Comments

1 tanke om “Slik reagerer Chris Yoon etter å ha fått mer enn 11 300 hatmeldinger etter at Joe Biden ble tatt i ed

 1. En ting har jeg skjønt for mange år siden. Og det er at tro er en mangelvare blant kristne. Det jeg har sett i mange møter er at selv eldstebrødre og forstandere er drevet av kjødet, av sine følelser og egentlig ikke tror det de selv vitner om.
  Kristentroen er en teori, og troen er innlærte ritualer.
  En bibelsk tro er tålmodig, noe mange mangler. En bibelsk tro trenger ikke se, men har den usynlige for øynene.
  En bibelsk tro holder fast på at “intet er umulig for Gud” selv i kriser der alt ser umulig ut. Mange kristne synger “intet er umulig -intet er umulig” men når det røyner på har de ingen tro.
  Jesus spør jo om han vil finne troen når han kommer tilbake igjen, og det er faktisk et meget godt spørsmål. Han vil finne millioner av kristne som sier de tror, som synger om troen -men som likevel ikke tror når det gjelder.
  Til alle disse som kritiserer fordi profetiene ikke syntes å oppfylles.
  Hvor er deres tålmodighet og tro?
  Åp 14,12 Her er de helliges tålmodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro.
  Er du blant dem?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *