Skjer det hendelser i krigen ingen media forteller oss om?

⚡BREAKING NEWS! 5 NUCLEAR SITES ATTACKED, WAGNER ON THE MOVE, RECORD TEMPS AS MASSIVE FIRES EXPLODE!. I denne videoen var det flere ting vi har hørt intet om i media