Shemita -2021/22 -er du rede for dette som mange advarer vil komme?

Hefker Shmita Jerusalem 2014En rekke kilder og medier som ikke er typisk MSM advarer nå om en kommende mat og varemangel også i Europa. Forbrukere har måttet tåle betydelig prisstigning de siste månedene og mer er i vente. En rekke røster, både innenfor jordbruket og i forsyningskjeden har blåst alarm om hva som er på gang. Den sjuende september går vi inn i en ny shemita, et sabattsår som opptrer hvert sjuende år i  Guds Ord. I følge tredje Mosebok 25,3-4 er det dette som gjelder i shmita eller sabattsåret: “I seks år skal du tilså din aker, og i seks år skal du stelle med din vingård og høste landets grøde. Men i det syvende år skal det være en høihellig sabbat for landet, en sabbat for Herren; da skal du ikke tilså din aker og ikke stelle med din vingård.” Med andre ord påla den mektige יהוה (Jahve/Jehovah) folket en ett år lang hvile hvor både mennesker og jorden skulle hvile.

Den sjuende september går vi inn i et nytt jødisk shemita år som vil vare frem til 26 sepember 2022. I tidligere Shemita år i nyere tid har dette sabattsåret innebåret enten hendelser som angår den jødiske staten eller ført til økonomiske rystelser som har medført børskrakk eller markerte fall i aksjemarkedet. Ser vi bakover hadde vi uro på aksjemarkedet i 2014-15. Vi hadde finanskrisen under Shemitaen i 2007 og 2008 og børskollaps i 2000 og 2001 da terroraksjonene mot tvillingtårnene og Pentagon førte til stengte børser og et kraftig fall i aksjemarkedet da Wall Street åpnet igjen. I shemita-året 1986/87 hadde vi børskrakket i 1987 og i 1972/73 hadde vi oljekrisen som sendte verden inn i resesjon. 1930/31 var det påfølgende Shemita-året som etterfulgte børskrakkene i 1929 og medførte at USA og verden gikk inn i den store depresjonen. Hva som vil skje under det kommende Shemita-året er det delte meninger om. Enkelte advarer om at aksjemarkedet vil gå på et krasj i september, andre igjen peker på at de mange boblene som er i økonomien vil briste. Vi befinner oss som kjent både i en aksjeboble, en gjeldsboble og boligboble hvor prisene har gått rett til himmels. Dette både i USA, Australia og Europa. Andre igjen advarer om noe langt verre. Nasjonene har bevisst valgt å vende Gud ryggen, de har trosset Ham som er Jahve vår lege, de har falt ned og dyrket gullkalven i form av en dyrkelse og hyllest av seksuelt mangfold.

“Se Herren, hærskarnes Gud tar bort hver støtte av brød og hver støtte av vann”

Hele Europa nær sagt fordømte UEFA når de sa nei til å opplyse Allianz Arena i regnbuens farger da Tyskland møtte Ungarn til EM-kamp. Det ble bråk, fordømmelse, raseri og kritikk da regnbuebarna ikke fikk sin vilje og i protest fikk regnbue-flagg blafre over hele Tyskland. Kort tid senere lot Herren det komme et ekstremvær som utløste flom og død i Tyskland og Belgia. Herren lar seg ikke spotte!. Herren Israels Gud lar seg ikke spotte og vil la Sin røst høre også i dette Shemita-året. Kanskje vil Herren vår Gud ta bort hver støtte av brød og hver støtte av vann,” som Han advarte Juda og Jerusalem om gjennom profeten Jesaja.  “For se, Herren, Israels Gud, hærskarenes Gud, tar bort fra Jerusalem og Juda støtte og stav, hver støtte av brød og hver støtte av vann,” (Jes 3,1)  Mange røster advarer nå om at dette er noe som ligger foran oss om kort tid. Kanhende at folk roper til Gud og søker Ham når det vi bygger vår tilværelse og vårt liv rystes?. Denne virkelighet begynner forbrukere nå å oppleve rundtforbi også i den vestlige verden. Og kan hende at det er dette som blir konsekvensen av det kommende Shemita-året??

Facebook Comments

1 tanke om “Shemita -2021/22 -er du rede for dette som mange advarer vil komme?

 1. Å LESE BIBELEN..

  ..og Jehovah Guds og Kristi profetiske forutsigelser, er snart som en blåkopi av nyhetsmedienes katastrofevarsler. Sannsynlighetsberegning er eksakt vitenskap, og utelukker derfor enhver mulighet for at alle disse profetiene skulle kunne oppstå og oppfylles sammenfallende i våre dager uten at det står en ledet anstrengelse bak.

  Bare hjernevaskede entiteter tror at tilfeldigheter kan skape selv det minste gresstrå. Loven om massens og energiens bevarelse sier at energi ikke kan ødelegges – ingenting kan følgelig bli til ingenting. Normalt utrustede mennesker skjønner da implisitt at det heller ikke kan ha blitt til av ingenting. Det må derfor stå en ledet anstrengelse bak, og representere intelligens.

  På samme måte finnes det ingen mulig sannsynlighet for at tilfeldigheter skulle medføre at 27 profetiske forutsigelser i fire synoptiske evangelier skulle inntreffe samtidig i våre dager uten at det befinner seg noe større bakenfor.

  Bibelen sier at ”Gud er lys”. Vi vet at i lysets hastighet eksisterer ikke lenger tid. Da er det enklere å forstå at Jehovah Gud med enkelhet kan vite alt som skjer i det tid-rommet vi befinner oss i. Tid oppstår som kjent fordi masse ikke kan oppnå lyshastighet uten å gå i oppløsning og konvertere tilbake til lys. Massens saktere hastighet fører således til det tidsfengselet vi er bundet til.

  Men min himmelske Pappa Jehovah derimot er fri fra dette og ser alt. Også alt som har hendt, hender og skal hende i vårt tid-rom. Fantastisk å vite, og svært betryggende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *