Sender ytterligere 3000 soldater til Midtøsten -for å beskytte amerikanske interesser i regionen

Sender ytterligere 3000 soldater til Midtøsten for å forsvare amerikanske interesser og allierte i regionen

Pentagon og Det Hvite Hus har bestemt seg for å sende ytterligere 3000 soldater til Midtøsten for å beskytte amerikanske allierte og interesser i regionen. For få dager siden sendte USA 750 soldater til Kuwait som en følge av det Iran-regisserte angrepet på den amerikanske ambassaden i Bagdad. Under en pressekonferanse for kort tid siden kunne Pentagon opplyse at ytterligere 3000 soldater vil bli sendt til Midtøsten for å styrke det amerikanske nærværet i regionen og for å avskrekke Iran fra videre aggressjon.

Etter det amerikanske angrepet natt til fredag har spenningen økt over hele regionen. I Israel har forsvaret økt sin beredskap av frykt for at Iran skal bruke proxy-stater i nabolaget til å utføre terror og krig mot Israel. Donald Trump på sin side mener at det var nødvendig å ta ut denne mannen som er ansvarlig for flere hundre amerikanske soldaters liv, og tusener av sivile i hele Midtøsten. Rettferdighet er det som nå har rammet den iranske terror-generalen Qasem Soleimani. I en kort tale til det amerikanske folk beskrev president Trump nattens hendelser som nødvendige for å sikre amerikanske interesser og stå opp mot den fremste eksponent av terror i Midtøsten.

102 tanker om “Sender ytterligere 3000 soldater til Midtøsten -for å beskytte amerikanske interesser i regionen

 1. Klart til hva ? Du har selv gjort det klart at det er kun deg og 11 andre som vil overleve dette. Og de har du navnene til.

  Du snakker rundt deg i ditt lille gutterom med tomme pizza kasser, kvisekrem tuber og Cola flasker opp til taket der du fantaserer over en lapptopp.
  Skjerpings !!!

 2. DIN BELEILIGE TID ER NÅ!

  Bibelen forteller at en stor skare (oklas) av mennesker vil overleve det som ligger rett foran oss og komme inn på den nye jord der rettferdighet bor. Hvor mange mennesker dette blir er helt åpent. På pinsedagen i år 33 var det også samlet en skare – oklas – på 120 mennesker. En ”stor oklas” er nødvendigvis flere. Dette er mennesker med et jordisk håp. DU bestemmer selv om DU vil være med.

  Ikke bry deg om forvirrede, utstøtte, ateistiske hedninger som vrir seg i åndelig smerte når de hører sannheten og vender seg mot Jehovah og Kristus “som ville dyr”, slik Paulus sa om datidens kretere.

  Samtidig vil de av de 144 000 som er tilbake på jorden også overleve som mennesker for å utgjøre mannskapet ved Jehovahs jordiske administrasjonssenter nord for Jerusalem. De vil komme dit på samme måte som profeten Elias ble forflyttet ved hjelp av himmelvognen. Blant dem er de tolv ”Zadoks sønner” som er kalt til å ta ledelsen, lik de 12 apostlene på Jesu tid ledet de andre av sine kristne brødre.

  Vi ser nå hele verden engstes i fortvilelse over det de ser utfolde seg i Midt-Østen. Eneste verktøy den globale verdenseliten nå har tilbake i verktøykassen for å hindre ødeleggelse av jorden er et felles stormløp mot religion. Dette kommer ganske snart.

  Dere er svært priviligerte som får rett forståelse av de bibelske profetier – historie skrevet på forhånd servert på et sølvfat gjennom meg. Ta til vettet – søk straks Jehovah Gud gjennom Hans sønn Kristus NÅ! Når det hele starter vil ikke Jehovah lenger høre bønner. Da er det for sent. Da vil dere bare få EN melding:
  Det er fullbragt!

  17
  6
  • Hvorfor bruker du ikke den samme beleilig tid til å omvende deg, og ta imot Jesus Kristus som Herre og Mester i livet ditt? Nå lever du i selvopphøyelse. Du er som fariseerne på Jesu tid. Husk hva han så til dem:
   “Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere, som stenger himlenes rike for menneskene! Selv går dere ikke inn, og dem som er i ferd med å gå inn, tillater dere ikke å gå inn.”
   Du er en slik en, du og. I alle fall fremstår du slik.

 3. Ja, jeg er klar JV.
  Kommentar til deg under saken ang. skyting i kirke i Texas.

 4. RETTSSAKEN OM VERDENSHERREDØMMET

  Iran er Satans spydspiss i kampen for å eliminere de siste reminisenser av bibelsk tankegods og bane veien for hans overtagelse av den jordiske sfære han i sin tid ble satt til vernende kjerub for.

  Den falne kjerub-engelen ble så selvhenført at han ikke klarte å leve med at hans mandat bestod i å se til at menneskene lot seg lede av Jehovah, Skaperens normer og prinsipper. Satans opprør avstedkom også et universelt stridsspørsmål om hvem som egentlig har rett til å styre skaperverket – Jehovah Gud eller ham selv.

  Rettsindige kristne ser enkelt hvilket alternativ de foretrekker. Men det intermessoet som fant sted i Eden konverterte hele vårt univers til en rettssal der anklageren – som Satan betyr – fremmet spørsmålet om hvilken større rett Jehovah har til å styre enn ham selv.

  Nå kunne selvsagt Jehovah avgjort dette umiddelbart og avlivet Djevelen straks. Men da ville en ny selvforherligende gudsmotstander kunne ha dukket opp og ment at denne saken ikke var tilstrekkelig belyst. Kanskje sagt at selv om Jehovah er sterkest, impliserer ikke dette at han dermed er den som er mest styringsdyktig. Vi aner demokratiets fremvekst over teokratiet.

  Jehovah Gud var derfor genial da Han lot dette stridsspørsmålet konvertere til et juridisk sakskompleks som måtte prøves en gang for alle i stedet for å avgjøres der og da. Vi vet alle at store rettssaker tar lang tid å gjennomføre. I dette tilfellet har saken til nå tatt nærmere 6000 år, i det Skaperen ønsket alle sider belyst. Derfor lot Han Satan og de opprørske menneskene få sette i gang med sitt alternativ til Guds eget styresett.

  Fruktene av skapningenes ønske om å styre seg selv uavhengig av Jehovah Gud er blitt en katastrofe. Saken er nå inne i avslutningsprosedyren. Jehovah er anklaget, Kristus er Hans forsvarer, Satan er anklager og Jehovah har sine vitner slik Han sier det gjennom profeten Jesaiah i 43:10:

  ”Dere er mine vitner, sier Jehovah, at jeg er Gud”.

  ”Hele verden ligger i den onde”, fortelles det i Skriftene, som advarer sanne vitner for Gud til å holde seg fullstendig borte fra disse menneskene unntatt i forkynnerøyemed.

  For himmelens del ble saken avgjort allerede i 1914 da Djevelen og hans med-demoner ble kastet ut og ned til jordens nærhet. Det fikk jordens innbyggere virkelig merke konsekvensene av. Nå som sakens prosedyrer straks er avsluttet gjenstår bare domsavsigelsen. Den er åpenbar. For dersom Jehovah skulle latt Satans vitner fortsette sine eksesser, ville hele jorden – Hans skaperverk – bli ødelagt.

  Selv om Satans vitner på Søkelys og alle andre steder gjerne ser at dette skjer, vil ikke Jehovah Gud la sine vitner ødelegges sammen med motstanderens. Tvert om vil Djevelens håndlangere bli de som vil dele skjebne med ham – evig utryddelse og avskjærelse fra livet. Ikke minst de som har latt seg bruke i anklagerens skitne, nedrige triks ved å misbruke Guds ord. ”Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”, sier skriftene. Dette ligger så nært at det burde skremt vannet av alle, men verden er så hjernevasket at de ikke skjønner sitt eget beste. Til dem er det bare å si: Lykke til i Harmageddon…

  Når saken er endelig avgjort vil det være skapt en varig, evig rettslig presedens som medfører at et mulig nytt opprør i fremtiden av enkeltpersoner kan eksekveres dom over uten noen ny rettssak. Freden er dermed varig sikret i hele universet – til glede for alle skapninger.

  Vil DU være en av dem haster det med å omvende seg til Jehovah Gud gjennom Hans førstefødte skapning Jesus Kristus. Det gjelder DITT fremtidige liv. Lykke til med DITT valg!

  15
  6
  • De fleste har vel gjennomskuet ambassadøren nå. De som enda ikke har det kan bare lese litt i Bibelen og sammenligne dette med det ambassadøren skriver. Det er sikkert noen som lærte litt om tekstanalyse på skolen. Og de kan se at forskjellen er skrikende. “ALLE SOM IKKE PÅKALLER JEHOVAH (dvs. underkaster seg ambassadørens lære) SKAL DØ I HARMAGEDDON!” “LYKKE TIL I HARMAGEDDON!” “MOOAAHAHAHAA”! Det ambassadøren skriver oser virkelig av nestekjærlighet.

   Det er en blåkopi av JV grunnleggeren, Rutherford, sitt opplegg for å skremme godtroende mennesker til å gå fra dør til dør og selge bøker som handlet om falske profetier. Slik kunne Rutherford få penger til et liv i alkoholrus og luksus.

   Hele ambassadørens tekst er en uintelligent fremstilling av hvordan han, en av de 144000 kvinnelige utvalgte av Levi stamme (han kaller seg jo sønn av levitten Sadok), forkynner hva hans “gud” skal gjøre med alle de som ikke vil høre på ham.

   “PÅKALL JEHOVAH ELLER DØ”!

   Hvem er det egentlig som sier dette? Står det noe om en “brølende løve” et eller annet sted?

   Det som er mest interessant er å registrere noe som nesten ser ut til å være en åndelig lov. Det sitter langt inne for ambassadøren å kalle Jesus for Guds Sønn.

   Det å redusere Jesus en “skapning” er i tråd med Rutherford og JV lære om at Jesus var å regne som et vanlig skapt menneske. Dette er antagelig den innerste kjernen i Rutherfords og amabssadørens religion. Det som gjør den til noe fundamentalt annet enn evangelisk kristendom. Prøver man seg med skriftsteder som f.eks “før Abraham var er jeg” druknes man i snikksnakk og bortforklaringer. Men faktum er at nettopp dette skrifstedet kan referere seg til “jeg er”, slik Gud en gang beskrev seg selv for Moses. Dvs at Jesus gav til kjenne at han var ett med Gud.

   Og derfor satans brennende hat. På samme måte som Kong Saul ble erstattet av David, blir den salvede kjeruben Lucifer erstattet av Jesus. Lucifers mål var å selv bli gud, slik at han selv kunne kalle seg jehovah, “jeg er”.

   Ambassadøren setter sin lit til “verdien av et offer”. Ikke til Jesus. Enda et av mange eksempler på hvordan falske religioner alltid fornekter det Bibelen sier om Jesus.

   Det samme kan sies om hvordan JV avskyr tanken på at Jesus, Guds Sønn, døde på et kors. De har brukt uendelige mye energi på å bortforklare dette. Men faktum er at romernes bruk av korsfestelse var veldig vanlig. Det er dokumentert gjennom utallige historiske kilder. Ingen historiker vil finne på å benekte dette. Ofte spikret de offrets håndledd fast i en stokk og etterpå festet de denne stokken på et tre eller en pele. Deretter ble føttene spirket fast. Noen ganger korsfestet romerne så mange mennesker at de slapp opp for treverk.

   4
   2
  • Til deg er det bare å si “sitt pent” og “voff,voff” i henhold til Jesu egne ord i Matteus 7:6.

   PS. Hvis du har en Bibel da…

   12
   5
 5. Hvor mange har lest Bibelen?

  Praktisk talt hele Bibelen handler om synd, konsekvensen av synd, omvendelse fra synd og konsekvensen av omvendelsen. Og eventuellt frafall. Det er ikke vanskelig å forstå at dette korte livet her i verden handler om å velge mellom godt og ondt. Valg mellom godt og ondt må vi ta hele tiden og det vil til slutt vise hvem vi er innest inne.

  I Bibelen, helt fra Adam til brevene til de syv menighetene, kan vi lese om konsekvensen av synd. Dypest sett handler valgene våre om hva som motiverer oss til å velge. I motivene kan vi finne den skjulte synden som til slutt føder død.

  Det som skremmer meg er at så få ønsker å ransake sine motivasjoner. Det som motiverer oss skaper følelser. Og følelsene styrer våre valg. Og jo mere vi lar oss styre av slike følelser, jo større blir behovet for å forsvare oss. Når en slik utvikling har nådd et point of nå return kan bare Jesus befri oss. Hvis vi ydmyker oss og ber om nåde. Hvis ikke vil vi sakte men sikkert synke ned i en hengemyr av egenrettfordighet. Og jo mer vi strever med å rettferdiggjøre oss selv jo dypere synker vi. Til slutt roper vi “korsfest korsfest”.

  De som ropte at Jesus skulle korsfestes var overbevist om at de hadde den “eneste sanne lære”. De kunne hele Bibelen på rams men var likevel ute av stand til å forstå hva som egentlig stod i den. De dyrket sin egen “private jehovah” som de kunne slå folk i hodet med eller bestemme at de skulle gå fortapt. Deres “jehovah” var kun et utrykk som skulle forsvare deres egne “opphøyde meninger”.

  Slik har det vært til alle tider. På denne bloggen kan man se hvordan folk som åpenbart burde beskyttes mot seg selv blir eksponert mest mulig. Man ser hvordan vranglære promoteres i kommentarfeltene. Og dette er det virkelige problemet. Ikke trussler og terror fra Iran eller IS. Gjennom hele Bibelen kan vi lese om dette. Og det skjer alltid pga synd. Eller manglende vilje til å ta et oppgjør med egen synd. Men på et tidspunkt er løpet kjørt. Alt tyder på at dette er årsaken til endetidens antikrist kommer.

  I flere hundre år har den såkalte “vitenskapen” gjort krav på å kunne bevise at Gud ikke finnes. I dag svetter tusenvis av vitenskapsmenn stadig mer etter hvert som nyere forskning på en overveldende måte sannsynliggjør eksistensen av en Gud. Veldig mange forsker faktisk på hvordan de kan lage nye teorier for å komme utenom det de faktisk vet. Det som ryster dem mest er hvordan materien og universet er bygget opp. Tanken på at “the big bang” skal forklare universet er som å tro at det å detonere en bombe skulle kunne lage et tolv etasjers hus med ferdig innredede rom. Det samme kan sies ut fra innsikten de har fått innen molekylær biologi. Tanken på at all den informasjonen som ligger i DNA-molekylene skulle ha oppstått av seg selv er omtrent like sannsynlig som å vinne i lotto en million ganger på rad. Bokstavelig talt. Muligheten er ikke-eksisterende. Men skolebøker og akademikere legger helt bevisst flere tiår bak utviklingen for ikke å risikere at noen setter spørsmål ved deres ateisme. Ateismen kan sammenlignes med egenproduserte “guder” som f.eks gullkalven og fariseernes jehovah. Begge deler er synonymt med at vi selv gjør oss til “gud”. Akkurat som den falne kjeruben.

  Sannsynligheten for at vi skal stå til rette for alt vi gjør her i livet er mer enn sannsynlig. Hvis alle hadde forstått dette så hadde mye vært andeledes. Veldig mye. På sykehusene finnes det ofte avdelinger for døende mennesker. Mange av de som tar seg av disse får høre mye om hva folk skulle ønske de hadde gjort mens de fremdeles kunne. Mange blir svært klarsynte når de ligger og venter på en snarlig død. De ser tilbake på det livet de har levd. Mange spør seg om hva de vil bli husket for. Og alt det de skammer seg over sier noe om årsakene til at velsignelse blir byttet ut med forbandelse. Både for den enkelte og nasjonalt.

  Men alt for få innser dette før det er for sent. Alle fokusere på konsekvenser. Ingen vil snakke om årsaker.

  • Som du sier, Bibelen handler om synd, konsekvensen av den, og omvendelse fra den. Og konsekvens av omvendelse. Nesten ingen snakker lenger om dette. Heller ikke ransakelse, egenrettferdighet, og at vi en dag skal stå til rette for hva vi gjorde.
   Trist, men sant er det at mange av oss kunne fått mer ut av å lese prekenen din på søndag enn å gå til menighet.
   Takk pastor.

  • Bibelen handler først og fremst om opphøyelsen av Jehovah Guds Navn ved hjelp av Kristi rike. Hans navn innebærer nemlig Hans hensikter og betyr: “Jeg skal vise meg å være den jeg skal vise meg å være”. Alle profetiske forbilder peker frem mot dette.

   Daniel 2:44:

   ” Men i disse kongenes dager skal himmelens Gud opprette et rike som aldri i evighet skal gå til grunne og ikke bli overgitt til noe annet folk. Det skal knuse og gjøre ende på alle de andre rikene, men selv skal det bestå til evig tid. “

   4
   2
 6. JEHOVAH – NAVNET KRISTENHETEN HATER

  Folk flest vet minimalt om Jehovah Guds store Navn fordi kristenheten har forfalsket Bibelen og byttet ut dette sentrale Navnet over 7000 ganger i sine ”oversettelser” og byttet det ut med tittelen ”herren” – både i GT og NT der det siteres fra GT.

  Nå er Bibelen også klar på at i endetiden ”skal himmelens Gud atter skape et folk for sitt Navn”. Dette er så viktig at Bibelen flere steder konsekvent uttrykker at ”HVER DEN SOM PÅKALLER JEHOVAHS NAVN SKAL BLI FRELST”.

  Det var ved hjelp av dette sin Fars Navn utførte sine mirakler. Det var derfor fariseerne ville ha romerne til å dømme Jesus til døden. Fariseerne benyttet nemlig IKKE Guds Navn Jehovah ettersom det var for ”hellig” for dem. I rent hykleri, lik dere her på Søkelys – falske kristne. Sannheten var og er at Jehovah ikke tillater falske tilbedere å bruke Hans Navn Jehovah.

  Kristenhetens trossamfunn holder gjerne tidvis sammen i økumeniske forbindelser og kan ses på som en gigantisk pudding av mer eller mindre falsk lære. Og en ting er de alle enige om og det er at de IKKE bruker Navnet Jehovah. Heller ikke den gale uttalen Jahveh. De sier konsekvent ”herren” i alle sine bibler.

  Derfor skal denne religiøse ”skjøgen” snart ødelegges av sin åndelige elsker ”dyret” – nasjonene. Da vil alle se at de ikke får noen som helst beskyttelse av Jehovah Gud – himmelens og jordens Skaper. Dette ligger rett foran oss, men vent ikke til dette inntreffer om du vil overleve. Da kan ikke lenger verken jeeg eller Gud hjelpe dere. Valget er DITT AKKURAT NÅ!

  18
  7
  • Det er riktig at det såkalte tetragrammet JHVH (som vanligvis uttales Jahve eller Jehova) forekommer ca 6800 ganger i hebraiske avskrifter av det gamle testamente. Men det merkverdige er at i greske avskrifter av det nye testamente er det bare i forkortelsen Allelouia (i Åpenbaringen 19: 1,3,4 og 6 og det betyr pris Yah/Jah) vi finner Guds navn. En må derfor ta seg store friheter som oversetter for å sette inn det gammeltestamentlige Jahve/Jehova i det nye testamente. Det skal her legges til at det er funnet ca 5000 avskrifter eller deler av avskrifter av det nye testamente, men ingen inneholder tetragrammet.

   En annen ting å tenke over er at Herren/Jehova ikke er brukt i følgende bibelske brev: Filliperbrevet, 1. Timoteus, Titus og de tre brevene fra Johannes. Det betyr at selv ikke Ny verden oversettelsen til Jehovas vitner inneholder navnet Jehova i disse brevene. Hvorfor har ikke Paulus og Johannes brukt navnet i disse brevene hvis det er av altoverveiende betydning for kristne?

   Selv om en skulle sette inn navnet Jahve/Jehova i det nye testamente der det siterer fra det gamle testamente (som Ny verden oversettelsen gjør) dvs ca 237 ganger, vil det bli i klart mindretall i forhold til navnet Jesus (ca 912 ganger) og Kristus, ofte i kombinasjon med Jesus, ca 530 ganger. Og siden vi lever i nytestamentlig tid må vi ikke overse det vitnesbyrdet.

   Videre kaller det nye testamente Gud for Far ca 260 ganger og viser dermed det nære Far/sønn,datter forholdet som gjelder for kristne, i motsetning til det mer Herre/tjener forholdet som gjaldt i den gamle pakt. Og vi kan også spørre oss selv: Ville jeg som familiefar at barna tiltaler meg med fornavn, evt etternavn, eller at de bare kaller meg far/pappa?

   Kilden for tallmaterialet er Raymond Franz`s “In Search Of Christian Freedom”.

  • Jeg må nok gjenta dette noen ganger. Jesus måtte dø fordi fariseerne ikke tålte at han benyttet Jehovahs navn. Av denne grunn var de første kristne uhyre forsiktig med skriftlig å føre navnet inn i brevene. (Jevnfør Rom 10:13 som siterer Joel 3:5)

   Det er selvsagt at når de første kristne siterte skriftsteder i GT som benyttet Jehovahs navn benyttet de Navnet. De var jo ikke falsknere som kristenheten.

   Det er ikke noe galt i si Far når man ber. Selv sier jeg ”Kjære himmelske Pappa Jehovah Gud”, når jeg ber. Akkurat som Jesus sa Abba Fader – pappa far. Det er heller ikke noe galt i at mine barn kaller meg ved tittelen pappa eller far slik tittelen er for alle verdens fedre. Men like fullt har jeg et navn i folkeregisteret. Jehovah presenterte seg med et Navn som skulle skille Ham fra alle andre guder og herrer i himmel og på jord. Roper du på HERREN på Karl Johan i Oslo vil trolig alle herrene snu seg. Eller pappa. Skal du ha kontakt med en spesiell er det imidlertid navnet hans du må benytte. Særlig når det står at ”hver den som påkaller Jehovahs navn skal bli frelst” flere steder i skriftene.

   Du må ikke blande meg sammen med Vakttårnets oversettelser. Den er falsk på flere steder. Jeg er IKKE medlem der, men anser dem som ”det frafalne Israel”. Jeg håper derimot at de vender om når tiden er inne. På samme måte somfolket i Israel på et øyeblikk forlot Adonja og gikk over til Salomo.

   Du har ikke rett i at ikke noen av de eldste bokrullene også av NT inneholder JHVH. Det er bare det at du ikke vet det. Det er derfor symptomatisk at Det Norske Bibelselskaps gassiske oversettelse av hele Bibelen til folket på Madagaskar – Ny Baiboly – hele veien gjennomfører oversettelsen med JEHOVAHS navn. Rundt syv tusen ganger.Blant annet 67 steder i det nye testamentet. Jeg har telt dem alle og understreket hvert eneste av dem med rødt.

   Det er typisk for falsknere at de bruker ulike oversettelser som både bruker og ikke bruker Navnet. Derfor er du bare ført bak lyset av religionsideologer som er styrt av Satan Djevelen for å lede menneskene bort fra Jehovah Gud. Men be du til skapningen Jesus. Jesus er død, og har i dag ”et annet navn ingen kjenner”. Derfor ber jeg til Jehovah Gud og avslutter ”i Jesu navn amen”, fordi jeg da viser til det offeret han ga ved å dø. Jesus ba selv til sin Far Jehovah, og da gjør jeg det også.

   For øvrig er kortformen av Jehovah – Jah/JehovAH – en sammentrekning av Navnet. Dette var svært mye benyttet både i det gamle Israel og i dag. Jesus betyr ”JEhovah er frelse” – JEhoshuah på hebraisk. Samme med JEsajah, JEremiah etc. etc. Skal du si JAhveh, må du derfor også si JAsus, JAhoshuah, JAremiah, JAsajah etc. etc. Men det er det ingen som gjør. Fordi de er hyklere og tjenere for den onde.

   14
   5
  • Dette du forteller JV blir stadig mer interessant å lese. Jeg har begynt å be til Jehova som du sier og føler at det stemmer mer og mer. Håper du fortsetter å skrive her selv om alle er i mot deg. Men det var de jo mot Jesus også.

   6
   5
  • ….kommer det fra en skribent som kommer fra en satanisk sekt, Jehovas Vitner, der barn misbrukes og kvinner er annen rangs mennesker.

   Islam og Jehovas Vitner er det samme. De har ingen respekt for barn og kvinner. Noe som skribenten over lang tid selv har bekreftet.

  • Jeg tilhører ikke noe jordisk trossamfunn. Spar løgnene dine til Guds store dag i Harmageddon. Lykke til!

   10
   5
  • Globalsosialistene har i lang tid drevet målrettet muldvarp-virksomhet på alle religiøse og nasjonalkonservative nettsteder. Deres ateistiske grunnholdning skinner i gjennom der de aldri siterer bibelen, men kun propaganda mot skriftene – i særlig grad de som tar sin bibel alvorlig.

   Fordelen med dem er at de holder trøkket oppe og gir kristne en flott anledning til å avsløre dem og forkynne den kristne lære. Derfor er det all grunn til å takke slike som uten å skjønne det egentlig gjør jobben for gud. Stor takk til beplaprende beplaprer som vi rett og slett ikke kan være uten her på Søkelys. Ambassadøren må jo juble.

   8
   4
 7. Jeg tror vi kan lære mye av “jehovas ambassadør”. Jesus sa at det skulle stå frem falske profeter som prøver å føre selv de utvalgte vill. Og det er vel dette vi ser.

  Han vil konvertere folk til en ny religion. En religion som markedsføres i kristendommens navn men som bryter grunnleggende med det som står i Bibelen. Da er det nyttig å huske at “antikrist” kan bety “istedet for kristus”. Det ekte skal erstattes av noe som ligner.

  I ambassadørens tilfelle handler det som kjent om en lære som vanskelig kan skilles fra JV. Og på samme måte som de fleste i JV er ambassadøren helt blind for alt annet enn denne læren. Enda vi vet at denne læren ble produsert av en som tjente tjente store penger på å selge bøker med falske profetier, så greier han ikke å stille de obligatoriske spørmålene som Bibelen sier vi skal stille.

  Slike som ambassadøren styrker min tro på viktigheten av å forstå betydningen av det som står helt i begynnelsen av Bibelen: “Har Gud virkelig sagt”. Og det som Johannes avslutter med når han skriver om hva som skal skje med de som legger noe til eller tar noe bort av ordene i denne boken.

  Listen over hva JV og ambassadøren tar bort og legger til er veldig lang. Det må den være siden vranglæren er omfattende og kommer i konflikt med svært mange skriftsteder. Noen få eksempler kan f. eks være benektelse av Den Hellige Ånds gudommelighet. Benektelse av jordklodens tilintetgjørelse. Benektelse av at alle som har livet i Jesus kommer til Himmelen. Påstanden om at vanlige kristne er “djevelens barn”. Påstanden om at tilhengenre av denne læren har overtatt jødenes rolle osv. Og det frekkeste av alt. Kravet om at de som har funnet på alt dette er jehovahs spesiellt utvalgte og at mange av løftene i Bibelen kun gjelder for dem selv. Tror Rutherfords og ambassadørens lære kan antas å være til forveksling lik mange av djevelens ønskedrømmer.

  5
  2
  • Ja. Mange ganger er “ambassadøren” ikke enig med seg selv heller.

 8. Når dere ser alt dette skjer, da opp løft deres hoder….

  Valdres profetien, Vilna gaon profetien og en hel del andre profetier som helt klart peker mot 3 verdens krig , som jeg tror er det samme som Gog krigen, alt varsler om grusomme tider , men før alt dette skjer så tror jeg opprykkselen kommer, for jeg tror Gud vil utfri sine utvalgte fra disse fæle trengslene .

  Nå er tiden for å vende om, bøye sine knær og klynge seg til Jesus ! Da skal du ikke ha noe å frykte, men om du er som Petter og begynner å se på de store truende bølgene og du begynner å synke i ett frådende hav , da rop på Jesus i din nød og du skal bli frelst.

  • Det var dagens viktigste preken her inne. “Klynge seg til Jesus…”

   Tror jeg må se på Valdres-profetien igjen. Husker det stod …og DA kommer Jesus.

   Vi blir rykket opp i skyen snart for å møte Jesus i luften, og så skal vi for alltid være sammen med Ham.
   Og det står ikke SKREM, men “TRØST derfor hverandre med disse ord” (1.Tess.4:18)
   Legg merke til at det står vi SKAL trøste.

 9. “BARNELÆRDOMMEN ER SKRØPELIG!”

  Det avslørende er at mange av kommentatorenes påstander ikke etterfølges av ETT ENESTE skriftsted fra fasiten Bibelen.

  A) De kjenner ikke Bibelen og kles derfor åndelig nakne.

  B) De er ikke kristne, men har politiske målsetninger.

  C) De tør derfor ikke debattere substansielle skriftsteder.

  D) De er som en her utstøtte fra Vakttårnet og skal hevne seg. Det kan være at vedkommende er både rettmessig og urettmessig utstøtt.

  “Barnetroen er skrøpelig”, sier Paulus i Galaterne 4:9 og Kolosserne 2:8 og 20. Mange tror at deres barnelærdom er sann. Det tror muslimene også. Men som vi alle vet sto Jesus opp mot alt dette og det var svært få som fulgte ham.

  IKKE LYTT TIL NOEN SOM IKKE TØR Å BENYTTE BIBELEN TIL SINE PÅSTANDER, MEN HOLDER SEG TIL “SKRØPELIGE BARNELÆRDOMMER”!

  11
  4
  • Det er ikke så vanskelig her inne å skjønne hvem som har lest Romerne ti-ni-ti og tatt livets viktigste valg, og er kristne. Men du JV ser det ikke. Vi må ikke komme med Bibelvers for å bevise noe. Men fint og viktig med vers her inne også. Viktigst er lesestunden hjemme. Jesus har dødd for oss. Tror ikke du tok hilsenen min tidligere her ang. å lese om Jesus i Getsemane JV…
   Men som oss andre så trenger du også hjelp til å få det åpenbart. Guds Ord -Bibelen er levende.

  • Her er jeg 100% enig enig med deg. Verden er gal! For å være ærlig er det vanskelig og ikke bli påvirket og deprimert av den galskapen som utspiller seg.

  • Bli IKKE fortvilet Betina. Det er jo nettopp slik det skal bli i henhold til Bibelens profetier. Vi MÅ igjennom det. Og i den store trengsel som ligger foran oss når religionene tas, kommer det i følge Bibelen til “å bli så ille som det aldri før har vært og aldri mer skal bli”.

   Vi som tror på Jehovah Gud og Hans sønn Kristus kan da bare være så nær Gud som mulig. “Da vil vi kanskje bli spart”, sier Jehovah i sitt troverdige ord.

   “Tidenes tegn” tyder vi enkelt nå som galskapen aqksentuerer. Dette kan vel ikke vare så meget lenger. Vi vet jo også at det står at “det skal komme i en time vi ikke tenker det”. Og Anglo-Amerika skal gå levende ned i dødsriket som det siste verdensriket – for Guds hånd. Og frem til Dagen er her vil “folk ete og drikke” og “ane fred og ingen fare”.

   Lykke til med ditt valg Betina.

   7
   4
  • Nei dette er nesten ikke til å tro!!

   Men JV,du må bli født på ny! Ikke frelse i noe annet enn navnet Jesus!

   Apgj. 4:12

   Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

  • Du har rett Bjørn. UNDER himmelen er det ikke gitt noe annet navn i hvem det finnes frelse. Ingen andre mennesker kan gi oss frelse.Nå er det slik at Jehovah Gud IKKE bor UNDER himmelen. Det var Jesus som bodde her og ga sitt fullkomne menneskeliv for å oppfylle Jehovahs grunnlov om “like for like, liv for liv – ettersom det første fullkomne mennesket Adam måtte dø.

   Selvsagt må vi som har himmelsk kall og håp fødes på ny. “Kjøtt og blod kan jo ikke arve Guds rike”

   Fint at du lar meg forklare det for deg. Og du – bare spør i vei. Det er det du forhåpentligvis lærer av vet du…

   6
   5
  • Hei JV

   Er vi enige om at Jesus er herre?

   ……for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst ved.»

   Ønsker deg alt godt JV,men helt umulig å komme inn i himmelen uten Jesus.

  • Ja Bjørn, jeg har alltid trodd Jesus er VEIEN, slik han selv sa. Men som kjent er vi aldri fremme mens vi er på VEIEN. Nei, ved hjelp av veien kommer vi til vårt mål. Og målet er JEHOVAH, IKKE Jesus. Han er bare veien.

   4
   3
  • Kjære JV.

   Les Rom. 10:4
   For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror, skal bli rettferdig.

   Romerne 10:9
   For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst.

   Jesus er Herre!

   Jesus sier selv at “JEG ER ! dvs Gud!

  • Selvsagt er Kristus Moselovens ende. Han oppfylte loven om like for like, men han opphevet den ikke. For det kunne bare lovgiveren gjøre. Og derfor var det Jehovah Gud som opphevet Moseloven og innførte den kristne lov med nåden.

   Jesus er selvsagt min herre, da jeg er en del av bruden som teller 144000 kvinner og men som har tatt imot troen og deretter blitt individuelt kalt til himmelsk liv. Du vil bli svært skuffet når du oppdager at du er blitt narret av Satan og må bøte med det evige livet du kunne ha valgt på den nye jord.

   At Jesus sier: Jeg er veien, betyr jo ikke annet enn at ”jeg” er grammatikalsk subjekt og ”er” er predikat i en setning som omhandler at han er vår vei til målet – Jehovah. På samme måte som du kan si ”jeg er ond”. Det betyr ikke at du verken er Gud eller Satan – bare at du er ond. I likhet med alle andre.

   4
   3
 10. Jeg tror man bør roe litt ned nå – ikke rope på Harmageddon i annenhver setning. Om mine ” kalkulasjoner ” er rette ; så vil det gå mer enn ett år før den virkelige trengselstiden starter. Men selvsagt kan det , når som helst , bryte ut krig i Midtøsten. Dette er langt fra Norge : Selv om det blir brukt A-våpen der ; så vil det få liten virkning her hos oss.
  Således : Det er ingen grunn til å engste seg – husk hva Yeshua ofte sa : – Frykt ikke !

  4
  6
  • Ingen grunn til å engste seg, fordi “dette er langt fra Norge”?? Ja, her utviser Herr Andersen ikke så meget nestekjærlighet.

   6
   1
 11. NATO HOLDER HASTEMØTE

  https://www.document.no/2020/01/05/nato-holder-hastemote/

  Ufrelste sjeler har all grunn til å ta rev i seilene.Da Jesus sa “Frykt ikke”, var det til de sanne kristne.

  For øvrig vil en atomkrig i Midt-Østen generere en kjernefysisk vinter med store konsekvenser worldwide. Bare da Saddam tente på oljebrønnene i Kuwait sank temperaturen på hele kloden.

  En slik krig vil også kunne generere økonomisk kollaps på grunn av oljen fra Midt-Østen hele verden er avhengig av.

  Men det er ikke en slik krig kristne ser frem til. For “Gud skal ødelegge de som ødelegger jorden”, og “jordens slyler skal stå tiil evig tid”, sier Bibelen. Nei, tvert om venter vi på at situasjonen skal bli så dramatisk at “Gud legger dyret (nasjonene) i hjerte å kle skjøgen (religion) naken og brenne henne opp med ild”. Det er DETTE vi venter på for at nasjonene (dyret) gjennom FN (dyrets bilde) nettopp skal unngå ødeleggelse av hele planeten.

  7
  5
 12. Trump er definitivt ikke den skarpeste kniven i skuffen. Det har han nok engang bevist.
  Mannen er svært skadelig for Amerika, og livsfarlig for verdensfreden. La oss be om at Gud utraderer Trump før dette går riktig ille.

  • Tvert om Ståle. Trump snakker det eneste språket muslimer forstår. Alt annet opplever de som svakhet. Globalistenes propaganda har nok svekket din virkelighetsforståelse. Dessuten kan gud bruke ham akkurat som Kyros

  • Ja , da er det like før du JV – sammen med 11 andre – skal styre hele jorden på skift – ifølge dine egne ord.
   Da blir du mektigere enn noen nå-sittende statssjef i hele verden ! Da er det underlig at du bruker mye av din tid til å skrive her på Søkelys – i stedet for å forberede deg selv som jorden-hersker !

   4
   5
  • Forberedelsene mine er dirigert av Jehovahs krav til de troende:

   Esekiel 3:18:
   ”Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg. 18 Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. 19 Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet.”

   Men det hadde du kanskje glemt..? :=)

   7
   5
  • Et spørsmål til deg JV : Er det riktig at Harmageddon vil inntreffe tirsdag den 18. februar 2020 ?

   3
   5
  • Det vet du at jeg aldri har sagt. “Ingen kjenner dagen og timen. Ikke sønnen.Kun Faderen (Jehovah)”, sa Jesus.

   Du sauser nok sammen dine egne og Vakttårnistenes feilslåtte spekulasjoner.

   7
   6
  • Nei Ture. Harmageddon SKAL inntreffe i slutten av mai 2018. Ifølge “ambassadøren.

   4
   3
 13. Kanskje ikke alle dere som leser her inne vet hvilken djevelsk agenda norske politikere har? I såfall har dere her utdrag fra Stortingsmelding 74 av 1979-80 som er helt i tråd med FN’s Agenda 2030 som går ut på å utslette vestlig, kristen kultur. Værsågod les:

  «Meldingen går i korte trekk ut på å omgjøre Norge fra et etnisk homogent samfunn til et flerkulturelt og fleretnisk samfunn».

  «De voksne generasjoner er alt for fordomsfulle, fremtiden ligger i barna og måten vi kan forme dem».

  «Det er helt klart at de sentrale myndigheter har et ansvar her – for å motvirke og forebygge diskriminering og rasisme i befolkningen. Et av virkemidlene er klar, entydig og saklig informasjon og holdningsskapende virksomhet.»

  «De sentrale myndigheter og de politisk ansvarlige må til enhver tid påvirke massemedia som fjernsyn og radio til å drive opplysning og holdningsskapende virksomhet.»

  10
  6
 14. De som vet litt om iranernes shiaislam har vel ingen illusjoner. De har i årevis brukt alt de har av resursser på en kommende krig som skal bane vei for den tolvte imam.

  Det iranske presteskapet er ydmyket. Hvis de ikke svarer vil de miste ansikt. Og sannsynligvis vil Trump svare. Med den svært negative utviklingen i iransk økonomi og stadig sterkere motstand fra befolkningen kan presteskapet tenke “nå eller aldri” og gi alt de har. Spørsmålet er om de er i ferd med å mobilisere nå.

  Det de vet er at de aldri kan vinne en krig. Deres mål vil antagelig bare være å skape mest mulig kaos og ødeleggelse før de blir slått ut selv. De vil sannsynligvis prøve å skade verdens energiproduksjon betydelig. For hvis det blir akutt oljemangel vil dette lett kunne utløse en økonomisk katastrofe i verdensøkonomien. For alle hjul må holdet i gang i dag for å betjene de enorme gjeldbyrdene rundt om krig.

  En lokal krig i midtøsten kombinert med mye terror, energikrise og øknomikrise vil kanskje kunne bli en utløsende faktor for mange andre kriger også. Mange land har stått på kanten av krig i årevis.

  I 1973 sa David Wilkerson noe interessant. Han hadde fått en åpenbaring. Bla skulle Russland og Øst Europa åpens for evangeliet. En stund skulle det være helt fritt men så skulle dørene lukkes igjen. Kristendommen skulle gå sterkt tilbake og all slags umoral skulle florere. Dette har vi sett nå. Men det mest ødeleggende var en økonomisk katastrofe helt uten sidestykke som skulle begynne i Tyskland og spre seg over hele verden.

  I dag er Tyskland inne i en ressesjon. Bilindustrien sliter voldsomt. EU-pampene pålegger bilindustrien stadig nye krav som det er teoretisk umulig å innfri. En oljekrise vil kanskje kunne slå beina under hele den Europeiske bilindustrien fullstendig og dra resten av økonomien med seg.

  Skrekksenariet er ikke en aksjekrise som den i 29. Ikke en eiendom og bankkrise som den som kom i kjølevannet av “jappetiden”. Ikke en gjeldskrise som den i 08. Ei heller en eiendomskrise, valuttakrise eller energikrise. Nå ligger det til rette for at vi kan få alt dette på en gang. Årsaken er ekstremt politisk vanstyre i årevis. Politikere som kan best sammenlignes med unger som leker politikk. Dette har vi hatt pga folks utrolige likegyldighet. Men dypest er nok problemet at Norge er avkristnet. Alle normer er oppløst.

  Man kan selvsagt bare gjette på hvilke konsekvenser dette kan få for Norge. Oljefondet vil kunne forsvinne over natta og krona bli null verdt. Det vil kunne oppstå akutt matmangel. I en slik situasjon vil Russland høyst sannsynlig ta kontroll over Nord Norge for å skape en sikkerhetssone rundt de millitære innstalasjonene på Kola. Uten en slik sone vil de miste veldig mye av sin millitære kapasitet. Og videre kan det etter hvert oppstå lovløse tilstander slik man har sett så mange andre steder i slike situasjoner. Knapt noen er vel så forsvarsløse som norges befolkning. Antall kriminelle og potensiellt kriminelle i Norge kan raskt bli hundre ganger høyere enn anntall politi. Eller mer? Og jeg er sikker på at politikerne vil la en slik utviklingen gå svært langt før de gjør noe som helst.

  Kanskje virker dette helt utrolig. Men de som har lest litt historie vet at slik har skjedd før. Vi kan faktisk lese om lignende ting da isralittene vendte seg fra sin Gud og gav seg hen til liv i synd.

  Tror det var Billy Graham som sa at hvis Gud ikke snart gjorde noe så måtte han be folk i Sodoma og Gomorra om unnskyldning.

  Kanskje glir det over denne gangen eller kanskje ikke. Men uansett tror jeg vi på ett eller annet tidspunkt vil få se konsekvensene av å vende Gud ryggen.

  • Dette var det mye god samfunnsforståelig substans i “nordmannen”. Samfunnsmessig har du sett lyset. Derfor gjenstår det bare at Jehovah Gud ved Kristus drar deg til seg og lar deg se det virkelig store åndelige bildet også. Men det er opp til deg å takke ja og ta imot det evige livet som menneske på en etterhvert fullkommengjort jord i det tusenårige riket etter Harmageddon. Valget er ditt.

   5
   6
 15. IRAN KAN GI USA ALVORLIGE ” MYGGSTIKK ”

  I Hormuz-stredet har USA to såkalte hangarskipsgrupper – sies det. Ett hangarskip har flere andre krigsskip rundt seg som beskyttelse.
  Iran har kjøpt noen mindre uhyre hurtiggående båter ( 50 knop ) fra Storbritannia og skiftet til større motorer i disse båtene. De har hver to torpedoer ombord samt mitraljøse mv.
  Således kan disse små marinebåtene bli en alvorlig trussel – selv for store krigsskip. Om de greier å senke fartøy i en slik US-hangarskipsgruppe ; så vil det være et stort nederlag for USA og president Trump.
  Trolig vil Iran sette i gang mange operasjoner samtidig : Missilangrep på US-baser i Irak , missilangrep på Israel . Om da Hizbollah sender raketter fra Libanon , Hamas fra Gaza og Iran fra Syria ; så blir det mye å takle samtidig for vestmaktene / Israel.

  • Det er noe som heter D-dag klokken H for Iran. Den største fordel en angriper har ; er overraskelsen. I taktikken gjelder det å foreta seg noe som fienden ikke har tenkt på. Som før skrevet kan dette være å sende missiler mot en eller flere storbyer i Europa – land som støtter USA nede i Irak. Flere NATO-land har styrker inne i Irak inklusive Norge med 70 soldater.
   E-tjenesten for både USA og Israel arbeider nok på spreng for å finne ut angrepstidspunktet samt angrepsmål. De benytter seg av flere kilder : Både signal-etterretning og info fra satelitter pluss spioner. Vi vet at Mossad er uhyre dyktig.
   USAs gamle svære B-52 bombefly er nok utplassert strategisk der nede – de er fullastet med bomber inklusiv A-bomber. Men Iran har trolig de effektive russiske bakke-luft – rakettene ( S-300 og S-400 ).

  • Det er topp moderne B1 og B2 bombefly USA nylig sendte til basen i Qatar. Disse har stealth-egenskaper, flyr svært høyt og meget raskt. B 52 er oppgraderte bombefly fra lenge før Vietnamkrigstiden. USA har også Patriot bakke til luft raketter ved basen og to hangarskipsgrupper nær Hormuzstreder, foruten utskytingsplattformer for atomraketter på atomubåt-plattformer.

   Iran og resten av galskapslandene faller som mygg dersom Trumo the Great holder ord og utraderer marinehavner og oljeterminaler langs kystlinjene.Trump er den eneste vestlige statslederen som har guts til å gjøre noe med de gale muslimske statslederne.

  • Ja, Trump har guts.
   Sånne fyrer får de peneste damene 🙂

   Kanskje har han noe å gjøre med “In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump” (1.Kor. 15:52)? Eller Barron?

   Eller kanskje ikke 🙂

   Uansett gleder jeg meg til the trumpet… “For the trumpet shall sound and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.” Det er virkelig mange jeg savner og som jeg gleder meg til å være sammen med igjen en dag.

   “Ain’t No Grave” med Johnny Cash:

   There ain’t no grave can hold my body down
   There ain’t no grave can hold my body down
   When I hear that trumpet sound I’m gonna rise right out of the ground
   Ain’t no grave can hold my body down

   Well, look way down the river, what do you think I see?
   I see a band of angels and they’re coming after me
   Ain’t no grave can hold my body down
   There ain’t no grave can hold my body down

   Well, look down yonder Gabriel, put your feet on the land and see
   But Gabriel don’t you blow your trumpet ’til you hear it from me
   There ain’t no grave can hold my body down
   Ain’t no grave can hold my body down

   Well, meet me Jesus, meet me. Meet me in the middle of the air
   And if these wings don’t fail me I will meet you anywhere

 16. 05/01/2020, kl. 22:46 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:
  ” Men det er opp til deg å takke ja og ta imot det evige livet som menneske på en etterhvert fullkommengjort jord i det tusenårige riket etter Harmageddon. Valget er ditt.”

  Hr. ambassadør, jeg har faktisk valgt og jeg har sagt ja takk 🙂

  Jeg har ingen planer om å delta i harmageddonslaget men jeg har blitt meg veldig bevisst hva som står i Johannes åpenbaring 20. vers 4. Hvem får del i den første oppstandelse fra de døde? Noen av dem vil være martyrer som holdt fast på Jesu vitnesbyrd og ikke tok dyrets merke! “Jesus vitner” mao!

  Bibelen gir meg det store åndelige bildet. Og etter snart to tusen år med erfaringer vet vi hva som virker og ikke virker. Vi vet at brevene til menighetene, i åpenbaringen som Johannes fikk av Jesus, sier mye om den åndelige virkeligheten. I begynnelsen av disse brevene blir Jesus presentert som Guds Sønn, som holder de syv stjerner i sin høyre hånd, som har de sju Guds Ånder, han som er den første og den siste, alfa og omega og som har Davids nøkkel. Han er veien, sannheten og LIVET.

  Det triste er at så få vil innse hva som faktisk står i Bibelen. Men noen har virkelig har prøvd. Typisk lærer slike seg både hebraisk og gresk for å studerer grunntekstene. Ofte i tiår etter tiår. Og jo mer de prøver å forstå, jo mer innser de dybdene i Ordet. Jo mer forstår de betydningen av å ikke legge noe til eller trekke noe fra. For det er dette som har splittet kristenheten og skapt alt det frafallet vi ser idag.

  2
  1
  • Kristenhetens forfall skyldes at de er styrt av Satan Djevelen. Det er også han som styrer verden. Han er denne verdens gud.

   Ellers har jeg forstått deg dithen at du avslår tilbudet fra Jehovah Gud. Ditt svar er således å regne som en søknad om å få slippe. Søknaden blir fortløpende behandlet og svar fra Gud kan påregnes i løpet av Jehovah Guds store dag i Harmageddon. Dette betyr i realiteten en svært rask saksbehandling.

   Skulle du endre syn eller mene at Riiets representant har oppfattet deg feil er Riket åpen for anke frem til den dag FN angriper religion worldwide. Etter at dette inntreffer er ikke lenger døren åpen for anger, og fra da vil ikke Jehovah Gud lenger høre bønner fra uomvendte.

   På vegne av Guds rike

   Jehovahs stedlige ambassadør

   4
   5
  • På vegne av Guds rike. Jehovas stedlige ambassadør
   Du kan få folk til å smile-
   Egentlig er alle som tror på Kristus “sendebud” eller ambassadører for Jahves rike som er åpenbart gjennom Sønnen.
   Det som er viktig er å ha Sønnen som Herre. Joh 3,36 Den som tror på Sønnen, har evig liv; men den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham. Jahves vrede blir over dem som fornekter Sønnen.

 17. 06/01/2020, kl. 09:04 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  Kristenhetens forfall skyldes at de er styrt av Satan Djevelen. Det er også han som styrer verden. Han er denne verdens gud.

  Ellers har jeg forstått deg dithen at du avslår tilbudet fra Jehovah Gud. Ditt svar er således å regne som en søknad om å få slippe. Søknaden blir fortløpende behandlet og svar fra Gud kan påregnes i løpet av Jehovah Guds store dag i Harmageddon. Dette betyr i realiteten en svært rask saksbehandling.

  Skulle du endre syn eller mene at Riiets representant har oppfattet deg feil er Riket åpen for anke frem til den dag FN angriper religion worldwide. Etter at dette inntreffer er ikke lenger døren åpen for anger, og fra da vil ikke Jehovah Gud lenger høre bønner fra uomvendte.

  På vegne av Guds rike

  Jehovahs stedlige ambassadør

  UTROLIG!

  Dette var “guds ambassadør” sitt svar til “nordmann” som sa han takket ja til evig liv. Nordmanns “ja takk” var synonymt med å avslå tilbudet fra “jehovah gud”!

  Siden jeg har lest mye historie gav ambassadørens kommentar øyeblikkelig assosiasjoner til slike ordlyder som ble brukt av gestap under krigen. Det å “ose av skrekk” var en viktig hersketeknikk i Hitlers “tusenårsriket”. (han brukte faktisk dette bibelske utrykket) Hitler ble regnet som en forløper for antikrist og han hadde ingen problemer med på bruke guds navn han heller. “Gott mit uns” har blitt et begrep.

  Ingen trenger vel lenger å være i tvil om hvilken “gud” ambassadøren representerer. Det er den samme “jehovah” som fariseerne påberopte seg å tjene når de ropte “korsfest, korsfest”. De tålte ikke Jesus. De kalte han “besatt” og sa han fikk hjelp av beelsebul. Og ambassadøren utbassunerer sine påstander om at hans etterfølgere er styr av djevelen. Akkurat som Jesus forutsa.

  La oss be om at ambassadøren får en åpenbaring fra Jesus. Slik Paulus fikk da han raste mot de kristne.

  2
  3
 18. Fariseerne ropte ikke på Jehovah. De ila tvert imot dødsstraff for de som brukte navnet. Slik fikk de drept Jesus.

  Og det er de 144000 salvede som skal dømme verden. Det er Paulus klar på:

  1 Korinterbrev 6:,3 : ” Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?

  Den som ikke tar imot Faderen Jehovah, tar heller ikke imot Kristus.Det hjelper ikke å rope på “herren”, sa Jesus i Matteus 7:

  “21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  4
  6
  • “Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!”
   Allikevel har du ikke vendt om og tatt imot Jesus Kristus som Herre og Mester i livet ditt. At du ikke skjemmes.

   1
   1
 19. 06/01/2020, kl. 10:53 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  “Fariseerne ropte ikke på Jehovah. De ila tvert imot dødsstraff for de som brukte navnet. Slik fikk de drept Jesus.”

  Hold deg til sannheten for en gangs skyld. Jeg skrev ikke at de ropte på Jehovah. Jeg skrev de påberopte seg å tjene ham. Og ja. De fikk Jesus korsfestet fordi de ikke tålte et møte med den frelseren de ventet på. De tok ikke imot ham fordi de elsket mørket høyere enn lyset, som det står skrevet.

  Ord og bekjennelser betyr lite eller ingen ting for ham som en gang åpenbarte seg for Moses. Hvis gjerningene ikke sto i forhold til bekjennelsene så kalte Jesus dem for hyklere. Hykle betyr egentlig skuespill. Dvs de som fremstiller seg som noe stort og prektig med retten til å dømme andre, gjerne ispedd litt falsk ydmykhet, men som skjuler sitt egentlige jeg. LIk trollene som bruker veldig store ord om seg selv uten å tørre å fortelle hvem de er.

  1
  3
  • “LIk trollene som bruker veldig store ord om seg selv uten å tørre å fortelle hvem de er.”
   Nettopp der har vi DEG. DU tør ikke fortelle hvem DU er. Du er et TROLL. En enhjørning. Et fabeldyr eller noe sånt.

 20. Fariseerne påberopte seg IKKE å benytte Jehovahs Navn. De fornektet dette Navnet og dømte de som påberopte seg Navnet til døden. På samme måte som kristenheten fornekter Navnet og sier “Herre”.

  Så den som ikke tar imot Faderen Jehovah, tar heller ikke imot Kristus.Det hjelper ikke å rope på “herren”, sa Jesus i Matteus 7:

  “21 Ikke enhver som sier til meg: ‘Herre, Herre!’ skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske Fars vilje. 22 Mange skal si til meg på den dagen: ‘Herre, Herre! Har vi ikke profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn?’ 23 Da skal jeg si dem rett ut: ‘Jeg har aldri kjent dere. Bort fra meg, dere som gjør urett!’

  Bibelen er derimot helt krystallklar uansett om noen av dere vrir dere i angst;

  “Hver den som påkaller Jehovahs Navn SKAL BLI FRELST”! (Joel 2:32 og Romerne 10:13)

  Skal bli interessant å se ansiktene deres når dette for sent går opp for dere. “Da skal de stå med måpende ansikter av forbløffelse”, sier skriften.

  3
  3
  • Gjest: ” Dvs de som fremstiller seg som noe stort og prektig med retten til å dømme andre”.

   Det er oss – de 144000 salvede som skal dømme verden. Det er Paulus klar på:

   1 Korinterbrev 6:,3 : ” Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere ikke da til å dømme i småsaker? 3 Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker?

   3
   4
  • JVen er en selvøpphøyet “hellig”. En vill havsbølge som utskummer sin egen skam; villfarende stjerne, for hvem mørkets natt er rede til evig tid.

   1
   2
  • Du JV påpeker stadig hvor viktig det er å bruke rett navn på Gud. Men du tør slett ikke å bruke rett navn på deg selv ! Derimot fremstår du med en rekke dekknavn – gjerne flere samtidig under samme tema.
   Du får ikke se ansiktene våre – slik du beskriver : Du befinner deg da i en tempel-lignende bygning i utkanten av Jerusalem for å styre hele jorden på skift sammen med 11 andre jordiske personer – dette har du selv forklart for kort tid siden.
   Da spør jeg : Er disse 11 andre også fra Hallingdal ?

   3
   1
  • Ja, vi er alle fra Hallingdal og Gol. Der leier vi et forsamlingslokale hvor vi steker vafler og pannekaker. Og så tar vi oss en svingom hver lørdags kveld etter en god dram eller to. Er det greit nå Sture?

   2
   3
 21. Hei JV. Du er ikke en av de 144000. Men jeg skjønner godt at du tror det.
  Men du vil være forført og tro på løgnen så lenge du opphøyer deg selv. Du må bli som et lite barn som alle oss andre for å bli frelst. Gud har gitt deg og meg en fri vilje, vi kan ta imot Jesus som vår redningsmann -eller ikke. Det haster. Gud er rettferdig og Han elsker meg og deg like høyt. Det står ikke i Bibelen om et spesielt JV-folk. Eller spesielt bare deg. Han elsker oss like høyt alle sammen. Du må ikke la deg lure lenger. De 144000 er jøder. Gud reddet Noah og Lot. Og de frelste kommer Han heller ikke til å svikte. Han rykker oss opp i skyen før trengselstiden, for å møte Jesus i luften, så skal vi alltid være sammen med Ham. Gud bestemte oss ikke til vrede, men til å vinne frelse ved vår Herre Jesus Kristus.

  Å, hvor høyt Han elsker oss alle…
  Hannah og JV og hvert et menneske…

  Når du skriver som du gjør, tenker jeg ofte på Jakob og Johannes som sa til Jesus at la oss få sitte ved din høyre og venstre side i din herlighet. Og Jesus svarer

  40 “Men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som det er gjort i stand til.»

  5
  2
  • Hannah: “Å, hvor høyt Han elsker oss alle…
   Hannah og JV og hvert et menneske…”

   Ja, Jehovah elsker alle i utgangspunktet. “For så høyt har Han elsket verden…”. Men samtidig er Han klar på at bare FÅ overlever, fordi de ikke tar imot tilbudet. “Verden forgår og all dens lyst”. “Smal er den vei og FÅ er de som går på den”. Og Han konkluderer: “Det blir ikke mange mennesker tilbake”. “Og likene av alle de drepte skal ligge utover hele jorden”.

   4
   3
  • Jeg tenker ofte også på noe Jesus sa til Jakob og Johannes, som var kjent som tordensønnene. En skribent på forumet har en holdning som ligner på disse disiplenes fortsatt umodne holdning. Beretningen står i Lukas`evangelium kapittel 9. Jesus og disiplene var på vei til Jerusalem, og dro gjennom Samaria. På grunn av de etniske og religiøse forskjellene mellom samaritanene og jødene ville ikke samaritanerene ta imot dem og gi dem husly i sin by.

   Jakob og Johannes sa da “Herre, vil du at vi skal by ild fare ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elia gjorde?” Hva svarte Jesus? Han talte strengt til dem og sa “Dere vet ikke hva ånd dere er av. For Menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse.” (Lukas 9: 51-56). La oss også ha den ånd som er i Jesus. Og la oss tro at etter 2000 år består Jesu menighet av mer enn noen få “sektmedlemmer”. 🙂

 22. I 2. Mosebok 3. presenterte Herren seg for Abraham og sa: “Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.”

  Moses spurte Gud hva han skulle si hvis israelittene spurte etter hans navn. Da svarte Gud: “Jeg er den jeg er.” “Slik skal du svare isralittene: “Jeg er” har sendt meg til dere.” “Du skal si til Israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid og det skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren, fedrenes Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud har vist seg for meg og sagt… . osv.

  Slik oppstod “Jeg er”. Jeg tror disse ordene hadde en litt annen betydning for israelittene enn de har for oss på norsk. Kanskje de hebraiske ordene gav asossiasjoner til en allestedsnærværende tidløs gud? Men det er tydelig at det første navnet er det som helst skal brukes. Det var dette Gud presenterte seg med. Og det var dette Moses skulle hennvise til når han henvendte seg til de eldste blandt israelittene.

  Kanskje har dette med Abrahams, Isaks og Jakobs Gud vært upopulært siden navnene er nøye knyttet til jødene, eller judeerne, som er en riktigere betegnelse. Erstattningsteologien har jo lenge vært rådende vranglærere i mange sammenhenger.

  Og når det gjelder fariseernes forhold til Moses og alt han skrev ned så kan man antagelig trekke noen konklusjoner av Johannes 9. 28:

  De skjelte ham ut og sa: “Du er hans (jesu) disippel, vi (fariseerne) er disippler av Moses. Vi vet at Gud har talt til Moses, men vi vet ikke hvor denne mannen er fra”. De kjente nok skriftstedet som er nevnt innledningsvis veldig godt.

  Ambassadøren skrev:
  Bibelen er derimot helt krystallklar uansett om noen av dere vrir dere i angst;

  “Hver den som påkaller Jehovahs Navn SKAL BLI FRELST”! (Joel 2:32 og Romerne 10:13)

  Hva som står i Joel 2.32 er det ingen som vet men i Romerne 10. 9 står det:
  For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, så skal du bli frelst.

  Vi trenger ikke vri oss i angst.. .

  4
  2
 23. Ja, det er rikitg at Gud Jehovah svarte : “Jeg er den jeg er.” “Slik skal du svare isralittene: “Jeg er” har sendt meg til dere. For her har oversetterne ikke beholdt JHVH på hebraisk, men har valgt å oversette det. Men på hebraisk heter ”Jeg er den jeg skal vise meg å være”. Det står JHVH, og det betyr nettopp dette, og uttales Jehovah.

  I Romerbrevet 10:13 er det et direkte sitat fra Joel 3:5.
  13 Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Rom. 10:13
  I Joel står det JHVH. Og dette kan kun oversettes på to mulige måter: Jahveh, eller Jehovah. Det riktige er Jehovah, ettersom prefixet – forstavelsen – benyttes i JEsus/ JEhoshuah, som nettopp betyr ”JEhovah er frelse. Hadde JAhveh vært korrekt, måtte vi kalt JEsus for JAsus.

  For meg som bruden er selvsagt Jesus min herre. Men det var ikke han selv som oppreiste seg selv etter døden. Det var det JEhovah Gud som gjorde – Hans og min Far. Jesus er VEIEN, IKKE målet. That’s it.

  Dette har jeg svart på mange ganger nå. Men Satan sperrer for utsikten. For ikke å snakke om innsikten.

  4
  5
  • Det er minst like mye det at livet ditt som roper så høyt at det sperrer både innsikt og utsikt.

 24. KRIGFØRINGEN I DEN PERSISKE GULF

  Vi vet at Iran samarbeider med Russland og har russiske spesialister i sitt land. Dette gjelder både offiserer fra det russiske forsvaret og spesialister innen for eksempel atomteknologi.
  Men : Russerne har utviklet et supersonisk missil som går med en ufattelig fart på kring 26 ganger lydens hastighet ; med navnet Kinzhal. Om Iran har kjøpt dette missilet ; så kan USA få store problemer med å forsvare sine krigsskip : Bakke til luft-rakettene fra USA går ikke fort nok.
  Disse Kinzhal-missilene er så store og tunge at et jagerfly bare kan laste ett slikt missil. Jagerflyet slipper missilet som faller en stund før den atomdrevne rakettmotoren starter og går mot sitt mål. Kanskje har russerne interesse av å se hvordan deres nye missil virker i praksis ?

  • Det er nok ikke det eneste domme dags våpenet Russland har i besittelse. Google Status 6
   Vet det er profetier om mega gigantiske flod bølger , les om Status 6 så gir det god mening.

   Status 6 er en havgående torpedo som kan gå så dypt som ned til 1000 meter og med en hastighet opp mot 180 km/t den er utstyrt med en atom kobolt bombe på 100 megaton , til sammenlikning var Tsar bomba 50 megaton og er den kraftigste bomben som noen gang er sprengt, dersom Status 6 blir sprengt vil den kunne skape en 500 meter høy flod bølge .

  • Ja , jeg kjenner til denne såkalte dommedagstorpedoen som russerne har konstruert ; men jeg vet ikke hvor langt de er kommet ut i prosessen med å utprøve den. Ellers så tror jeg en slik svær torpedo med atomstridshode ville forårsake en meget stor flodbølge som kan skade Irans installasjoner ved kysten der. Da tror jeg mer på å bruke Kinzhal-missil som går gjennom luften og som Russland har testet en stund. Treffer et slik missil et hangarskip , der det kan være 5000 soldater om bord , så blir det meget dramatisk , tror jeg.

  • Tror nok ikke den blir brukt i Persia bukta, men jeg tror det som skjer nå er starten på noe mye større .
   Min personlige mening utfra hva jeg har lest og studert er at vesten er Babylon , med Babylon tenker jeg alle vestlige land og at hoved settet for Babylon er New York city , jeg tror at Russland er Magog og at Gog er Russlands leder, jeg tror at vesten vil bli utradert av spesielt Russland og at Russland vil samle sine allierte og gå mot Israel . jeg tror at det vi ser nå er de klare konjunkturene som mer og mer manifestere seg , jeg tror at dette kommer til å skje i løpet av veldig kort tid og jeg tror opp rykkelsen kommer før alt dette .
   Jeg legger vekt på at dette er min mening og tro på denne saken , den er ikke avgjørende , om noen er av en annen oppfatning så er det helt lov , dette er bare min tolkning av det vær teina .
   Avgjørende i disse alvorlige tider, er å klynge seg til Jesus.
   Min glødende interesse for endetiden, er først og fremst håpet om ut frielse for allerede nå opplever jeg det som jeg opplever som sterke trengsle, ja jeg vet mange har det mye verre en meg men min opplevelse er like fult som den er.

  • Rune Lye

   Vi må ta dette helt rolig og stole på Jesu ord : Frykt ikke !
   Jeg tror at det går minst ett år før trengselstiden starter. Videre tror jeg at det som nå kan skje i Persiabukten ; ikke vil påvirke oss som bor i Norge.
   Gud velsigne deg !

  • Rune Lye, jeg tror på dine sterke trengsler, det ser ut til at mange kristne over hele verden opplever dette nå. Tøffe angrep. Tror ikke det verken snakkes om eller tales mye om i norske menigheter (men kanskje noen?), eller kristne aviser. Verden blir sykere og sykere. Kristne familier går gjennom tøffe ting. Kanskje er YouTube-kanalen J.D.Farag noe for deg…

 25. ambassadøren skrev:
  For meg som bruden er selvsagt Jesus min herre.

  Er du bruden? Jeg trodde bruden, lammets hustru, var det nye Jerusalem som står beskrevet i åpenbaringen kap 21? Siden både brud og hustru blir nevnt samtidig har jeg tenkt at dette var tidspunktet for brylluppet. Dvs etter tusenårsriket. Og kalte ikke Jesus de tolv disipplene for bryllupsgjester? Er ikke de kristne de som blir innbudt til Kongens bryllup?

  Forøvrig.. .
  Hvor i Bibelen står det at det kun er de som “påkaller jehovah” som blir frelst? Eller omvendt, hvor står det at de som ber til Herren, Gud, Far eller Jesus automatisk er “satans tjenere” som skal få en evig død i harmageddon? Det er jo dette du sier rett ut. Selv til mennesker du overhodet ikke vet hvem er.

  Som nevnt i et av de siste innleggene så presenterer jo Gud seg selv som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud? Men hvis noen skulle tiltale Gud slik Moses fikk beskjed om å presentere Gud for de eldste i Israel så skal altså Gud straffe dem med evig død!

  Hvor i Bibelen står det at Gud er så psykopatisk? Er du sikker på at du ikke har forvekslet Bibelen med Koranen?

  3
  1
 26. Bruden er de 144000 kalte og utvalgte kvinner og menn. Når de alle til slutt er samlet i himmelen vil bryllupet mellom dem og Kristus foregå. Det er fint at noen her inne er opptatt av Bibelen og dette Navnet. Det gir meg mange gode muligheter til å forkynne for alle her inne.

  I Romerbrevet 10:13 er det et direkte sitat fra Joel 3:5:
  ”Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst”. Rom. 10:13

  I Joel står det JHVH. Og dette kan kun oversettes på to mulige måter: Jahveh, eller Jehovah. Det riktige er Jehovah, ettersom prefixet – forstavelsen – benyttes i JEsus/ JEhoshuah, som nettopp betyr ”JEhovah er frelse. Hadde JAhveh vært korrekt, måtte vi kalt JEsus for JAsus.

  At de første kristne ikke turde å bruke Guds store og hellige Navn Jehovah skriftlig, var nettopp fordi jødene hadde bestemt at alle som uttalte eller skrev Navnet måtte dø. Det er imidlertid funnet flere tidlige avskrifter bortgjemt der Navnet Jehovah står svart på hvitt. Det er alment anerkjent at Jesus måtte dø fordi han uttalte navnet, og mange mener at han også utførte sine mirakler ved hjelp av Jehovahs navn. Jeg har ikke hatt noen problemer med å rense demonbesatte områder ved hjelp av dette Navnet.

  Grunnen til at Moses fikk tilgang til Jehovahs Navn var at han ved hjelp av dette kunne skille Jehovah ut fra alle de andre guder og herrer som verserte på den tiden.

  Interessant er det også at Det Norske Bibelselskapet selv bruker Navnet JEHOVAH rundt 7000 ganger i den gassiske oversettelsen de sender til Madagaskar. Blant annet 67 steder i det nye testamentet der de kristne siterte det gamle testamentet der Navnet står rett ut.

  2
  2
  • Hvem er de 144000?

   De er en av de mest mystiske gruppene som er nevnt i Bibelen.

   Mange sekter og kulter har påstått at de er blant de utvalgte 144 000.

   Men hvem er de 144 000 vitnene som er beskrevet i Johannes’ Åpenbaring i kapittel 7?

   Er dette de eneste menneskene som kommer til Himmelen?

   Er dette overnaturlige skapninger som vil stige ned til jorden i endetiden?

   https://bibelogtro.wordpress.com/2014/12/19/hvem-er-de-144-000/

  • De 144000 utgjør den regjering som gjennom hele det tusenårige riket skal styre over jorden fra himmelen under Kristus. (Daniel 2:44)

   De er valgt ut blant kvinner og menn helt siden pinsedagen i år 33. Bibelen forteller at det var kristne rundt Jesus med to forskjellige håp. “De hellige, og de som tjente de hellige”. De hellige er de salvede 144000, mens de som tjente de hellige var og er kristne mennesker med et jordisk fremtidshåp.

   Harmageddon betyr Guds oppgjør med den frafalne menneskeslekt. I Åpenbaringen heter det at “de fire engler holder de fire vinder tilbake inntil den siste av (de 144000) er endelig beseglet.”

   De 144000 må “fødes påny” fordi “kjøtt og blod ikke kan arve Guds rike”. Det er fordi “Gud er lys”, og “mennesker kan ikke se Gud og leve”.

   2
   2
 27. Det er sikkert mange som vet at islam forkynner en speilvendt versjon av det Bibelen sier om endetiden. De har en paralell til antikrist og den falske profeten som skal utbre islam over hele jorden. Deres antikrist er en enøyet person som kommer ridende på et muldyr eller noe slikt. En paralell til Jesus. Men denne skal tilintetgjøres og islams paradis skal opprettes. Eller noe i den stilen.

  Iransk islam sier at man må skape kaos i verden for at deres hovedpersoner skal komme frem på arenaen for å rydde opp og ta makten. Og faktisk, dette kan kanskje være en paralell til endetidsprofetiene i Bibelen det også.

  For en god del år siden studerte jeg Bibelen ganske inngående for å se om jeg greide å danne meg et bilde av hva som skulle skje. Og det jeg havnet på var nettopp at det ville komme en krig og et veldig kaos. Og i dette kaoset skulle antikrist så frem og rydde opp.

  I ruinene etter denne katastrofen tenkte jeg at det ville oppstå en helt ny situasjon i verden. Og da vil det kanskje bli mye lettere å forstå mange av endetidsprofetiene. Det vil bli ille for alle som ikke føyer seg inn i det nye systemet. Og så kommer slutten for antikrist og Jesus kommer igjen og oppretter Tusenårsriket. Dyret og den falske profeten blir kastet i ildsjøen og djevelen bindes for tusen år.

  Jeg har forstått at det er flere som har kommet frem til en slik antagelse.

  Jeg har prøvd å se for meg hvordan overgangen til dette tusenårige fredsriket vil bli. Det er mye som er vanskelig å forstå. Det kan se ut som om det vil skje ting som vi knapt kan forestille oss idag. Det vil si noe overnaturlig.

  Om noen som leser dette vil overleve de siste syv årene før tusenårsriket vet jeg ikke. Jeg er ganske usikker på det selv. Men hva betyr det? Livet er så kort og som Paulus sa. Det er den evige fremtiden i Himmelen som betyr noe.

  Det stod vel nylig i en av kommentarene på denne siden at noen av martyrene som ikke tok dyrets merke skulle være med i den første oppstandelse fra de døde og styre med Jesus i tusen år. Dette står i Åpenbaringen. Hvem vet. Kanskje noen som leser dette er av dem? I teorien er det mulig.

 28. KAMPEN OM VERDENSHERREDØMMET FORTSETTER

  Kampen om verdensherredømmet fortsetter med full styrke. Ja med stadig større intensitet. Bak det hele står Satan Djevelen, som pusher sine globalistiske tjenere stadig nærmere stupet etter hvert som det endelige oppgjøret nærmer seg.

  Den overveiende vesteuropeiske EU-eliten står sammen med Demokratene i USA plantet midt i Satans bestrebelser på å oppnå en verdensregjering gjennom FN som opponent til Guds rike ved Kristus og de 144000. Sanne kristne vet presis hvordan det hele vil forløpe og ende. Men menneskene i sin alminnelighet er forført av politiske og religiøse ideologier som har valgt å tekkes sine politiske herrer.

  Vi kan takke Søkelys som sammen med nettsider som Document.no våger ”å tale Roma midt i mot”. Informerte voksne menn ser kjapt hva som er i ferd med å utvikle seg i Europa, der en bakenforliggende Angela Merkel er i ferd med å etablere et fjerde rike der undersåttene skal kues – ja der den vestlige kultur skal knuses for å gi rom for maktkonsentrasjoner verden ikke har sett maken til siden Adolf Hitler og Josef Stalin sto på som verst.

  Bibelske profetier er historie beskrevet lenge på forhånd. Jehovah Gud er ikke påvirket av tidsdimensjonen da Han er lys, og som kjent eksisterer ikke tid i lyshastigheten. Han kan også justere underveis, slik at ALT ender med å bli som Han vil. Å ikke være på parti med Ham og Hans sønn er derfor det dummeste et menneske kan gjøre. Sanne kristne kan med stoisk ro se frem til at hele den gamle verdensordningen kulminerer og fjernes i Harmageddon-slaget. At dette ikke ligger langt unna er selvskrevent for velinformerte kristne.

  Jeg oppfordrer derfor ALLE mennesker til å nærme seg BÅDE Faderen og sønnen for på den måten å komme i et godkjent forhold til dem begge. Lykke til med DITT valg!

  3
  2
 29. JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  “Bruden er de 144000 kalte og utvalgte kvinner og menn. ”

  Hvor står dette? Er ikke Jesu apostler blandt disse siden Jesus kalte dem bryllupsgjester? Er det snakk om to bruder? Det nye Jerusalem og de 144000?
  Eller bygger teorien din på spekulasjoner som ikke kan dokumenteres ut fra skriftsteder?

  Det store spørsmålet er fremdeles ubesvart.

  Hvor i Bibelen står det at de som ber til f. eks Herren, Gud, Far eller Jesus automatisk er “satans tjenere” som skal dømmet til evig død i harmageddon.

  Enten må du vise oss ut fra Bibelen hvordan du kom frem til dette eller så kan jeg garantere deg, ET HUNDRE PROSENT at du vil få et kjempeproblem den dagen du skal legge frem regnskap for ditt liv. Og dette sier jeg ikke ut fra meg selv. Det kan dokumenteres gjennom et stort anntall bibeltekster. Hvis du ønsker det kan jeg finne noen av dem i morgen.

 30. Det er enkelt å skille de sanne kristne fra de falske. ”Enten er de for meg, eller så er de mot meg”, sa Jesus. Og han la til at ”trang er den port og smal den vei som fører til livet, og få er de som går der”. Det står også at ”på den dag (Harmageddon”) skal likene etter de drepte ligge utover hele jorden, og de få overlevende skal i syv år rense jorden for lik og knokler og grave dette ned. En rekke andre skriftsteder viser også dette klart.

  Det er ikke snakk om to brudeklasser, men om 144000 bruder og en brudgom, Kristus. De tolv apostlene var de første av bruden, og sammen med de første kristne fikk de sin oppstandelse fra minnegravene til himmelsk liv ved begynnelsen av endetiden, som startet i 1914. Både kvinner og menn er plukket ut. Resten av de som Jehovah godtar er ”en skare (oklas) som kommer ut av den store trengsel”. Disse skal få leve på ”den nye jord der rettferdighet bor” og IKKE komme til himmelen.

  Men fordi Jesus ikke fant så mange som 144000 hans Far kunne gi himmelsk håp i det gamle Israel på hans tid, skulle det foregå en innsamling av ”resten” i endetiden så ”tallet kunne bli fullt”. Da skulle ”Jesus skille fårene fra gjetene”, mens han ”hersket midt i blant sine fiender”.

  3
  3
 31. Ja , Torstein : Det ser ut for meg at det er berre oss to som har slike meiningar her på Søkelys. Me har gått to ulike vegar i Bibelen og har kome fram til om lag same slutning. For meg vert juli 2020 ein viktig månad : Då har president Trump site med makta i 3,5 år !

 32. “Ambassadøren” viser forakt for de som ikke henviser til bibelvers. Men hvordan begrunner han sine egne påstander???

  JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  Det er enkelt å skille de sanne kristne fra de falske. ”Enten er de for meg, eller så er de mot meg”, sa Jesus. Og han la til at ”trang er den port og smal den vei som fører til livet, og få er de som går der”.
  ————–
  Mitt spørsmål var hvordan evig fortapelse kan kobles direkte til det å be til Gud, Herren, Far eller Jesus slik du påstår. For siden du kaller alle vanlig kristne for “satans tjenere” så må det nødvendig vis være slik du tenker.
  En paralell til dette kan du lese om i Esters bok. Haman regnet seg som kongens utvalgte men ønsket å utrydde hele Guds folk.
  —————————
  JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  Det står også at ”på den dag (Harmageddon”) skal likene etter de drepte ligge utover hele jorden, og de få overlevende skal i syv år rense jorden for lik og knokler og grave dette ned. En rekke andre skriftsteder viser også dette klart.
  ————————-
  Hvordan kobler du dette til din anklage om at alle vanlige kristne, er “satans tjenere”? Plukker du bare ut vers fra Bibelen og tillegger de meningene du ønsker?
  —————-
  JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  Det er ikke snakk om to brudeklasser, men om 144000 bruder og en brudgom, Kristus. De tolv apostlene var de første av bruden, og sammen med de første kristne fikk de sin oppstandelse fra minnegravene til himmelsk liv ved begynnelsen av endetiden, som startet i 1914. Både kvinner og menn er plukket ut. Resten av de som Jehovah godtar er ”en skare (oklas) som kommer ut av den store trengsel”. Disse skal få leve på ”den nye jord der rettferdighet bor” og IKKE komme til himmelen.
  —————————————
  Du har som sagt vist forakt for dem som ikke henviser til Bibelvers. Men her serverer du et helt eventyr som du ikke en gang forsøker å dokumentere ut fra Bibelen.
  I Markus 2. 19 sier Jesus: Kan brullupsgjestene faste mens brudgommen er hos dem? Mange av lignelsene i Bibelen bekrefter det Jesus sier her. Og i Åpebaringen står det rett ut i 21. 9: “Kom jeg vil vise deg bruden, lammets hustru”. I Ånden førte han meg opp på et stort og høyt fjell og viste meg den hellige by Jerusalem.
  Dette var bare to av veldig mange eksempler på bibelvers som står i direkte motsettning til dine eventyr.
  —————————
  JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  Men fordi Jesus ikke fant så mange som 144000 hans Far kunne gi himmelsk håp i det gamle Israel på hans tid, skulle det foregå en innsamling av ”resten” i endetiden så ”tallet kunne bli fullt”.
  ————————
  Igjen. Hvor i Bibelen står dette?
  ———————
  JEHOVAHS AMBASSADØR sa:
  Da skulle ”Jesus skille fårene fra gjetene”, mens han ”hersket midt i blant sine fiender”.
  —————————-

  Ja. Det står veldig mye i Bibelen om hva som skiller de ekte fra de falske og de som står oppført i livets bok fra de som ikke gjør det. Og ikke minst, hvorfor noen strykes ut av livets bok. Men ikke ett eneste sted kan jeg finne en slik begrunnelse som du fremsetter. Og de som har lest litt i Bibelen vet hva dette betyr.

  Den eneste forklaringen jeg kan se er at du går i “profeten Rutherfords”, Kong Sauls og Hamans fotspor. Alle var de sykelig opptatt av at veldig mange uskyldige mennesker skulle utryddes fordi de ikke underkastet seg dem selv. Hamans argumentasjon har mange likhetstrekk med din. Haman skilte ikke mellom sine egne onde tanker og “Kongens vilje”. Eller rettere sagt, han ønsket at Kongens vilje skulle være synonym med sin egen onde vilje.

  Det var dette som felte Lusifer. Men han så ikke konsekvensene før det var for sent. Hans selvopphøyelse hadde blindet ham.

  4
  1
  • Det blir interessant å se om ambassadøren svarer på dette.

   “Jehovas ambassadør” påstår at det bare er slike som han selv kommer til Himmelen. Men i Johannes åpenbaring 21 står det:

   “Fra tronen hørte jeg en høy røst som sa: “Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem og de skal være hans folk og Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne , og døden skal ikke være mer, Heller ikke sorg eller skrik eller smerte. For det som før var, er borte”.

   Et annet sted står det: “Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys. Folkene skal vandre i lyset fra byen, og kongene på jorden skal føre sine rikdommer inn i den. Byens porter skal aldri stenges etter dagen, for der er ingen natt.”

   Både “menneskene” og “folkene” står i flertall ubestemt form. Det vil si at det ikke handler om en utvalgt gruppe. Og det er heller ingen ting som indikerer at Gud vil flytte ned på denne gamle planeten vi bor på i dag, den som kalles jordkloden. Tvert i mot. Kapittel 21 starter med følgende:

   “Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. ”

   Vanskelig å misforstå dette.

   Det er kun tre muligheter.

   Hvis tusenårsriket skal styres av slike som ambassadøren så vil det antagelig bli ganske utrivelig. Alt vil sikkert handle om at de som ikke “påkaller jehovah” skal kastes i ildsjøen”. Og dette vil han kanskje snakke om i tusen år.

   Men hvis ambassadøren ikke er den han påstår seg å være, så vil åpenbaringen 21. 8 kunne komme i betraktning: “og alle løgnere, deres plass skal være i sjøen som brenner med ild og svovel.”

   Alternativt, kanskje “ambassadøren” hadde en ulykkelig barndom eller kanskje har vært et mobbeoffer? Hvis alt det rare han skriver bare er et forsøk på å gi seg selv en verdi som ingen andre gav ham, eller hvis han selv er en enfoldig sjel som har blitt bedratt av andre, så er jeg sikker på at Gud ser gjennom fingrene med dette hvis han omvender seg.

   3
   2
 33. Ture, regner med at det er de 42mnd/3,5 årene i Bibelen du mener. Tror ikke det har med Trump å gjøre.
  Jeg tror de 42 mnd kommer til å bli regnet f.o.m. opprykkelsen av alle de frelste. Og kanskje er 1 av Tishrei 5781 (18.sept.) en viktig dato. Hvem vet 🙂 (i 5782 faller det på 6.sept.) Men datoene og de 42 mnd tenker vi nok ikke på når vi flyr 🙂

 34. Er det virkelig noen som gidder å lese hva ambasadøren skriver?
  Ikke jeg iallefall.

  3
  3
  • Jo innimellom. Om jeg ikke er enig i hans tolkning av Bibelen alltid, så har han studert den bedre enn mange andre. Men for de som er nye på veien med Jesus, så håper jeg at de hopper over alt han skriver en stund til, da han degraderer Jesus, det er forførelse.
   Tror ikke jeg er den eneste som setter pris på JV her inne.

  • Men Henrik Røraasen, det skuffer meg da han ikke svarer på gode kommentarer som nedenfor fra “sa bare meg” og “postmann”. Vi vet jo at han har sett dem. Om det er et “spill” han leker, så synes jeg det er litt stakkarslig. Skjønner ikke vitsen, og venter egentlig bedre fra ham. Litt folkeskikk mangler han, men de fleste av oss mangler også en del. Så det blir vel som det blir fortsatt -hvis vi ikke forbedrer oss alle sammen snart da.

   JV, du er takknemlig til søkelys for at du er velkommen til å skrive her og at Kjell tar seg bryet med å skrive alt. Det synes jeg var fint sagt.

   2
   1
  • Denne multientiteten skriver under en rekke nick Hannah. jeg har gitt ham svar en rekke ganger. Men han vender stadig tilbake til stråmannen Vakttårnet i sin retorikk mot meg.

   Trolig er han utstøtt og bitter etter mer eller mindre triste opplevelser med Vakttårnet. Da synes jeg det er bedre at han snakker med de som utstøtte ham og tar saken derifra.

   For øvrig kverulerer han med stråmannen Rutherford hele tiden mot meg. Jeg kjenner ikke Rutherford eller om han drakk mye eller lite, eller om Vakttårnistene er mer pedofile og kvinnehatende enn andre snitt i befolkningen. De som av og tiol kommer hit virker veldig kuet, men samtidig høflige.

   Derfor er det like greit å avslutte å være målskive for hans Vakttårn-hat. Når det er slutt på veden slukner ilden. Og samtidig er det riktig å følge Bibelens klare råd:

   “En vrang skal du tilrettevise en eller to ganger før du viser ham bort”.

   1
   3
  • Svar på spørsmålene til “bara meg”, ambassadør. Eller føler du at du ble avkledd kanskje?

  • JV, misbruk av bibelvers.
   Og du kjenner til Rutherford.

   Jeg kunne skrevet mye. Men “gjesten” ovenfor får sagt det mye bedre enn meg.

 35. 08/01/2020, kl. 13:59 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:

  Men han vender stadig tilbake til stråmannen Vakttårnet i sin retorikk mot meg.

  Og:
  For øvrig kverulerer han med stråmannen Rutherford hele tiden mot meg. Jeg kjenner ikke Rutherford eller om han drakk mye eller lite, eller om Vakttårnistene er mer pedofile og kvinnehatende enn andre snitt i befolkningen.

  Gjesten sier:
  Det finnes mye informasjon om Rutherford som i hovedsak står bak den helt spesielle religionen til JV. Selv skjuler du din identitet og vi vet ikke noe som helst om hverken deg eller hva du står for. Du er nærmest en prototype på en slik “profet” Bibelen sier vi skal være skeptiske til.

  Det er veldig naturlig å sammenligne deg med de du gir inntrykk av å ligne mest. Du har selv skrevet possitivt om JV bare fordi de “påkaller jehovah”. Men for så vidt, det er jo mulig at du er det eneste medlemmet i ditt eget spesielle trossamfunn med din egen helt spesiell religion? Hva vet vi?

  08/01/2020, kl. 13:59 sa JEHOVAHS AMBASSADØR:
  Derfor er det like greit å avslutte å være målskive for hans Vakttårn-hat. Når det er slutt på veden slukner ilden. Og samtidig er det riktig å følge Bibelens klare råd:

  “En vrang skal du tilrettevise en eller to ganger før du viser ham bort”.

  Gjesten sa:
  Ambassadøren selv ser ut til å ha to målskiver. Vanlige kristne som skal stemples som “satans tjenere” og alle de andre som skal lokkes til å tro at de aldri kommer til himmelen. Noe som minner svært mye om den jehovah-religionen Rutherford laget for å skremme sine bokselgere til å selge flere bøker.

  I en vanlig menighetssammenheng er det sikkert mulig å vise folk fra seg. Men på søkelys kan man spamme kommentarfeltene i det uendelige. Men det tillates jo også at andre kan prøve seg slik som Stefanus. Han som ble så hatet av fariseernes for sin troskap mot sannheten at de steinet ham. For fariseerne var sikker på at evangelisk kristendom “var djevelsk”. Det vi si, de MÅTTE tro dette for ikke å bli avslørt som det de var. Nemlig selvopphøyde “guds tjenere” som visste bedere enn alle andre.

  Med “spam” mener jeg all reklamen for deg selv som “jehovahs anonyme, men helt spesiellt utvalgte til å styre verden”, og din tro på en veldig spesiell religion som du aldri har spesifisert på særlig annen måte enn at alle kristne som ikke “påkaller jehovah” er “satans tjenere”.

  Gjør dine innlegg litt mer interessante. Dokumenter dine meninger ut fra Bibelen uten å bare trekke frem isolerte skriftsteder for så å tillegge disse dine private meninger. Slik som f. eks skriftstedet du nevnte nå sist.

  De man skal vise fra seg er jo typiske slike som deg selv! For nå sier du jo selv at du vet bedre enn JV i tillegg til vanlige kristne. Men uten at du har sannsynliggjort dette på annen måte enn ved å repetere påstander om at alle de som ikke “påkaller jehovah” er “satans tjenere”.

  Og for all del, spar oss for påstander om at det Bibelen sier helt krystallklart betyr noe helt annet. Alt i Bibelen er skrevet for vanlige folk. Ingen ting trenger å omskrives av mystiske “profeter” som ikke vil si hvem de er.

 36. Jeg vil oppfordre deg, “Jehovas Ambassadør”, å komme med svar til kommentarene til “bare meg” og “gjesten”. Jeg er sikker på at du ikke klarer å gi et svar, fordi du ble så til de grader avkledd. Jeg forventer ikke at mine ord blir gjort til skamme.

Det er stengt for kommentarer.