Satanistisk vekkelse i kristen indisk delstat

Økningen av djevel-tilbedelse uroer kristne kirkeledere

satanismeForskjellige kristne grupper i den nordøstlige delstaten Nagaland arbeider nå for å dempe
den voldsomme veksten av satanisme i området. I følge rapporter skal tusenvis av tenåringer med bakgrunn i områdets kirker tatt opp djeveltilbedelse i de siste månedene. I følge det katolske Fides nyhetsbyrå skal over enn 3000 unge fra delstatens hovedstad, Kohima være identifisert som djeveltilbedere, og dette bare i hovedstaden alene. Fremveksten av satanisme blant unge som opprinnelig hadde bakgrunn fra kristne kirker bekymrer.

Hvor stor styrke satanbevegelsen i det nordøstlige India egentlig har er vanskelig å fastslå, men bevegelsen finnes i flere av de større byene i delstaten, forteller pastor Wati Longkumer som er direktør for Nagaland Misjons bevegelse som består av forskjellige baptist menigheter i området.

Bruker Facebook og Twitter for å spre sitt budskap

Noen av de kristne ungdommene som i ettertid har tatt avstand fra satanisme har fortalt at satanic mapman blir vervet for satanismen via sosiale medier som Facebook og Twitter og flere har fortalt at ungdommene blir oppringt nattestid for å ta del i dyrkelsen på Koihima krigskirkegård eller på andre gravsteder. Man må ikle seg sorte T trøyer og har hemmelige nickname, forteller Longkumer videre. Longkumer forteller også at han har sett skjemaer for medlemskap i en gruppe som kaller seg Black Bull og som er aktive med å invitere ungdom til å ta del i djeveltilbedelsen. Longkumers organisasjon er en del av Nagaland baptist kirkeråd som er en paraply organisasjon for mer enn 1300 kirker i delstaten. Disse har nå gitt ungdomsrådet i oppdrag å utarbeide detaljerte rapporter om den sataniske vekkelsen. Over 90 prosent av befolkningen i den indiske delstaten regnes som kristne.

Bekymrede foreldre

Fremveksten av djeveltilbedelse i området gjør også foreldre bekymret og mange er uroet over at deres barn forlater hjemmet ved midnatt. Pastor Ben Dang Toshi Longkumer (ikke i slekt med med Wati Longkumer) som er lokal representant for “evangelisk felleskap India” sier videre i følge Charisma magazine at satanismen har forandret mange av de unges verdensbilde, men at så langt ikke har forekommet kriminell virksomhet. I april organiserte en rekke menigheter en aksjon for å redde ungdommene fra djeveltilbedelsen og den romersk katolske kirke i Nagaland er dypt sjokkert over å høre om fenomenet og arbeider sammen med protestantiske grupper for å motvirke den nye strømningen.

Sprer seg som ild i tørt gress

Pastor Zotuo Kiewhuo som er ledende pastor for Koinonia Baptist menighet i delstatens hovedstad omtaler satanistgruppen som “en kult som sprer seg som ild i tørt gress på grunn av en identitetskrise blant de unge i delstaten som er preget av korrupsjon, opprør og interne stammekonflikter.