Samemisjonen står fast på Guds ord om ekteskapet

legal-action1I en tid med utglidning innenfor de store etablerte kirkesamfunn er det fint å se en luthersk organisasjon som ikke er redd for å stå på Bibelens syn på ekteskapet og våge å proklamere det: – Samemisjonen vil ikke la seg bruke i kampen mot Guds ordninger for samliv, spesielt ikke dersom kampen tas inn i en gudstjenestesammenheng.
I de siste dagene har Radio DSF og dens eier Samemisjonen vært mye i media grunnet at radioen ikke ville sende gudstjenesten i Karasjok kirke under Sápmi Pride, en festival for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

I media har det vært utfordrende å komme frem med uttalelser som ikke fremstår karikerte. Samemisjonen ønsker derfor å komme med følgende uttalelse om sitt ståsted angående homofili og ekteskapet:

1. Alle mennesker har lik og ukrenkelig verdi, uavhengig av kjønn, legning og tilbøyeligheter.

2. Gud har skapt to ulike kjønn, mann og kvinne. Han har innstiftet ekteskapet mellom én mann og én kvinne som eneste ramme for livslangt samliv.

3. Alt seksuelt samliv utenom ekteskapet er brudd på Guds ordning, dette gjelder både heterofile, homofile og eventuelle andre legninger.

4. Helt siden aposteltiden, det vil si fra Jesu tid, har den verdensvide kristne kirke fulgt Bibelen på dette området, og dette har også vært Den norske kirkes bekjennelse. Dette vil Samemisjonen fortsatt stå for. Samemisjonen vil ikke la de siste tiårenes utvikling og utglidning i det vestlige samfunnet styre læregrunnlaget.

5. Det er mange som i sitt liv sliter, har mislyktes eller brutt Guds ordninger. Samemisjonen vil på det sterkeste oppfordre til å inkludere, vise omsorg og medmenneskelighet overfor alle disse.

6. Alle er hjertelig velkommen til gudstjeneste, menighet og forsamling.

7. Men Samemisjonen vil ikke la seg bruke i kampen mot Guds ordninger for samliv, spesielt ikke dersom kampen tas inn i en gudstjenestesammenheng.

Innlegget er skrevet av Odd Eivind Høyvik, fungerende formann 
i Norges Samemisjon og Roald Gundersen, daglig leder i Norges Samemisjon