Russland stenger Yamal-Europe-rørledningen som bringer gass til Tyskland

WarNews 247 melder i kveld at Russland nå velger å stenge Yamal-Europe-rørledningen som frakter gass fra Russland til Tyskland og Europa. Dermed blir de russiske gassleveransene til Europa redusert fra 17,5 millioner kWh/t til 598 712 kilowattimer per time. Det vil fredag bli satt ny årsrekord på strøm i Sør-Norge melder E24. Årsaken skal dels være konflikten i Ukraina og dels være lite vind og dermed lite produksjon fra de høyst stabile vindmøllene som er poppet opp som paddehatter i Europa. Som kjent gir vindkraft ingen stabil krafttilførsel og dermed blir Europa mer avhengig av norsk vannkraft som selges ut til utlandet. Dette gjør igjen at norske husholdninger må betale mer for strømmen.

Dersom WarNews 24/7 opplysninger om russisk gass-stans til Europa er riktig, risikerer vi varige høye strømpriser selv når regjeringens strømstøtte opphører fra mars måned. Strømgruppen vi som krever billigere strøm med 617 000 medlemmer krever at regjeringen skal fortsette strømstøtten, men er så langt blitt neglisjert av arbeiderpartiet og senterpartiet som er mer opptatt av å sende norske våpen til krigen i Ukraina.