Russland kaster ut ti norske diplomater som svar på norsk diplomatutvisning

Marija Zakharova er talsperson for det russiske utenriksdepartementet.

Ti norske diplomater ved ambassaden i Moskva må forlate landet innen kort tid. Dette er det russiske svaret på at Norge for to uker siden utviste 15 diplomater fra Norge. Det var ventet at Russland ville ha brukt “øye for øye, tann for tann prinsippet” og svare med å kaste ut 15 nordmenn. Russland kom dermed med en mildere reaksjon enn forventet. Utvisningen av de ti norske diplomatene vil bety at staben ved den norske ambassaden i Moskva vil bli redusert fra 19 til ni. Med andre ord en halvering av antallet norske diplomater i Russland. I tillegg til ni diplomater i Moskva vil Norge fremdeles ha tre ved generalkonsulatet i St Petersburg. Nedbyggingen av de diplomatiske forbindelsene fortsetter.