Russisk kolonne med militært utstyr og forsyninger på vei mot Kiev

Med frykt for en omfattende opptrapping av krigen i Ukraina som bakteppe, vil Russland og Ukraina i morgen møte til “forhandlinger” som få har tro på vil utrette noe. I kveld melder media at en stor kolonne med militært utstyr og forsyninger er på vei mot Kiev. Nye sattelittbilder fra Maxar Technologies viser ifølge Reuters en fem kilometer lang kolonne med russiske bakkestyrker på vei mot Kyiv søndag kveld.

Ifølge Reuters skal kolonnen med drivstoff og stridsvogner være rundt 60 kilometer unna hovedstaden. Drivstoff og logistikk skal ha vært en utfordring for russerne under invasjonstoget av Ukraina. Også ukrainske myndigheter har bedt sine egne innbyggere om å stanse eller ødelegge lastebiler med drivstoff for å hindre russernes fremgang. Bilder viser også hvordan innbyggere fjerner veiskilt for å sinke invasjonen. Den russiske invasjonen har ikke gått helt som den russiske militærledelsen hadde forespeilet og den russiske militære ledelse må nå finne frem tyngre skutts. I kveld meldes det at tsjetsjenske styrker nå er på vei mot Kiev etter at den ukrainske byen Berdyansk nå er falt. Pentagon kunngjorde i kveld at en ny russisk amfibieoperasjon er i gang i Mariupol med 2000 marinesoldater.

Paul Mills rapporterer fra dagens utvikling på sin livestream og Mills er svært dyster

 

45 tanker om “Russisk kolonne med militært utstyr og forsyninger på vei mot Kiev

  • USA kan være Babylon den store som skal ødelegges med ild.
   Jeg sier KAN fordi det er en mulig tolkning.
   Blant de som forkynner/forkynte at USA er Babylon den store som er omtalt i Johannes Åpenbaring har det vært mange kjente navn.
   Leonard Ravenhill
   David Wilkerson
   David Rosales
   Carter Conlon
   Dumitru Duduman
   Men det er også andre tolkninger. Noen mener at den katolske kirke er Babylon den store. Blant annet mente Luther det.
   En del katolikker mener at det er den protestantiske kirke som er det.
   Dette vil være et tolkningsspørsmål inntil vi ser at ordene går i oppfyllelse.
   Jeg vil si at det er mulig at Amerika er Babylon som skal falle

  • Hvem Babylon er:
   Hun er: “den store skjøgen, hus som sitter over de mange vann”
   Åp 17:1
   “Med henne har jordens konger drevet hor” (åndelig hor)

   “På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet: Babylon, den store, mor til skjøgene og til stygghetene på jorden” 17:5

   “Engelen sa da til meg: Hvorfor undrer du deg? Jeg skal si deg hemmeligheten med kvinnen og med dyret som bærer henne. det som har sju hoder og ti horn” 17:7

   “Her er den forstand som har visdom: De sju hoder er sju fjell, som kvinnen sitter på” (Refererer trolig til Romas syv høyder øst for Tiberen i Romas kjerneområde.)

   Mange bibelfortolkere mener at dette refererer til den Romersk Katolske kirke. Døtrene er de andre kirkesamfunn som også er på villspor. Hun har flere døtre her i Norge. desverre.

   Summa sumarum er skjøgekirken all falsk religion, og spesielt den
   falske religionen som har noe kristent innhold.

  • Åp 17:19 sier at «De sju hoder er sju fjell, som kvinner sitter på, men så sies det i vers 10 at «de er også sju konger», (eller riker).

   Babylons skjøge refererer derfor ikke utelukkende til Rom. I Åp 17:15 sies det: «Og han sier til meg: «De vann som du så, der skjøgen sitter, er folk og skarer og nasjoner og tungemål.»

   Babylons skjøge vil ha stor verdensomspennende innflytelse over mennesker og nasjoner. Vers 10-14 beskriver en serie på åtte og deretter ti konger som knytter seg til dyret. Babylons hore vil for en tid ha kontroll over disse kongene (Åp 17:18), men på et tidspunkt vil kongene snu seg mot henne og ødelegge henne (Åp 17:16).

   Når det helt klart sies i Åp 17:18 at skjøgen eller kvinnen er en by, så trenger ikke det bety at all den handelen som er beskrevet skal foregå i byen Rom, men at det har sitt utspring fra denne religiøse verdensomspennende bevegelse som er så nært knyttet til dyret.

   Husk: «Ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket: Dyrest navn eller tallet for dets navn», Åp 13:17

   Det fjerde riket på jorden (det nye Romerriket) (Daniel 7:23) «skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den. De to horn betyr at det av dette riket skal oppstå 10 konger. Det nye Romerriket vil
   derfor trolig ikke bare ha innflytelse i Europa, men i hele verden.

   I vers 6 sies det: «Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne». Hvem var det som stod for forfølgelse når de som oversatte Bibelen ble brent på bålet?

   Nå sies det i vers 7 at kvinnen, i likhet med dyret er en hemmelighet, et mysterium. En vil derfor ikke kunne si med sikkerhet hvordan dette vil utfolde seg før tiden er kommet.

   Babylons skjøge er et ondt verdenssystem, kontrollert av Antikrist, og den falske kirke er helt sentral. Åndelig utroskap med dyret som fokus for et ugudelig, endetids religiøst system.

   Endetids kirken, den «kirke» som blir igjen, etter bortrykkelsen, vil bestå av mennesker som ikke er født på ny. De lever i et uhellig forhold mellom stat og kirke. Dette uhellige forhold er mye farligere enn kommunisme og mye annet.

   Vi ser hvordan denne “kirken” allerede i dag vokser. Ytterliggående karismatikere går over til den katolske kirke, som samtidig åpner opp for all religion.

   I begynnelsen av trengselstiden vil skjøgen, denne falske religionen, ha et tett samarbeid med Antikrist, men etter hvert vil hun bli ødelagt.

 1. Rune Lye:
  Det står ingenting i Bibelen om at USA skal falle og de hellige glede seg. Så hvor har du det fra?

  De finnes to Babylon i Bibelen. Det fysiske Babylon, og det billedlige Babylon.
  Sistnevnte er skjøgekirken, kvinnen som sitter på dyret. (Åp 17)

  • Babylon som er beskrevet i Johannes åpenbaring er USA med New York som hovedsete.
   Se på de fysiske realiteter som er i verden nå.
   Noen vil si at , jo dit og datt har skjedd før og bla , bla , det er ikke noe nytt under solen , menneskets ondskap vokser og det bruker sin kun skap til ondskap og nå sitter Putin ( Gog ) med atomvåpen nok til å utslette helle jorden mange ganger , ingen før har hatt denne muligheten, heller ikke Hitler.

   FORSTÅ TIDEN VI LEVER I , VEND OM Å SØK JESUS OM NÅDE !

   1
   6
  • Å jo, Magerøy. Det kan du tro står skrevet. Det står skrevet i Rune Lye’s evangelium.

   2
   5
  • Rune; si HVA du vil, ingen vaktmann prater slikt tøv.

   Du har et ansvar som kristen.
   Nå kutter du ut.

   Det kan umulig stemme at du tar deg tid med studier i Bibelen.

   4
   3
  • Kjøpmennene på jorden skal også gråte over henne ( Babylon) fordi ingen kjøper varene deres lenger .

   Altså de gråter ikke over tragiske skjebner til menneske, de gråter ikke over all den lidelsen USA har påført mennesker rundt i verden i USA og andre plasser , de gråter over tap av matrielle goder..

   Noe rart med dere , om dere leser i bibelen om sjøgen Babylon, så er dette Guds straff over det onde , men når jeg forteller dere det som står i bibelen, da er jeg plutselig ett fælt meneske, dere bør begynne å tenke !

   3
   3
  • Rune, dette med at USA er Babylon den store er bare en fortolkning.
   Akkurat som tesen om at det er den katolske kirke og falsk religion.
   Det Magerøy skrive er også bare en tolkning.
   Jeg tror ikke alle verdens kjøpmenn vil stå gråtende å si ”
   Åp 18,11-13 Og kjøbmennene på jorden skal gråte og sørge over henne, fordi ingen mere kjøper deres skibsladninger, 12 skibsladninger av gull og sølv og edelstener og perler og fint lin og purpur og silke og skarlagen, og allslags velluktende tre og allslags kar av elfenben og allslags kar av kostelig tre og av kobber og jern og marmor, 13 og kanel og hårsalve og røkelse og myrra og virak og vin og olje og fint mel og hvete og storfe og får og hester og vogner og træler og menneskesjeler.
   Den katolske kirke er kanskje rik, men hun er ingen handelssenter for verden. Dommen over skjøgen beskriver helt åpenbart noe som er et globalt handelssenter. Noe den katolske kirke ikke er.
   Jeg tror personlig at både Lye og Magerøy tar feil.
   Ei heller tror jeg Putin er Gog.
   Gog i Magogs land sikter uten tvil til landene Sør for Svartehavet og ikke til Russland. Russland er ikke Magogs land.

  • RUNE og HANNAH
   Nå må dere ta dere sammen.
   Dere hater hverandre noe så inderlig og er begge blitt skrekkeksempler på kristendommen.
   Den ene spotter den andre personens tanker om ting og den andre slenger om seg med Jesabel beskyldninger.
   Dere er begge dårlige vitner for Jesus og står til stryk.
   Dere er endt i hat mot hverandre.
   Jeg må spottende si: “Se hvor de hater, spotter og forakter hverandre” om Jesu Kristi disipler.
   Dere er begge to alen av samme stykke.
   Dere krangler nå verden står i brann.
   Våkne og be hverandre om tilgivelse!
   Jeg gremmes over hva jeg ser fra flere av dere.
   Bli kvitt mørket i dere, søk forsoning!!

   5
   1
  • Når jeg sier at Hannah er besatt av Jesabels ånd, så er det ikke fordi jeg hater henne , men for at hun skal bli frigjort fra denne ånden.

   3
   3
  • Jesus gremmes over dere, men satan elsker dere. Hvem har lært dere at dere skal unnfly dommen. For den som hater sin bror, er en morder; og dere vet at ingen morder har evig liv i seg.

  • Glem Jesu komme Hannah.
   Han kommer ikke for slike kranglefanter og uomvendte som dere.
   Djevelen må elske dere inderlig slik dere holder på.
   Gehenna venter
   Applause!!

   3
   2
  • Hannah
   Du forkaster det du ikke forstår.
   Birgir på samme måte.
   Det kan jo være at dere har et annet evangelium enn det Paulus forkynte.

   1
   1
  • Dette er en del av det evangelium Paulus forkynte:
   “Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for Gud, vår frelser,”

   Dette og:

   “Hver og en skal underordne seg de myndigheter han har over seg. For det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som finnes, er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot. Men de som står imot, skal få sin dom. For de som styrer, er ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. For den er Guds tjener, til gagn for deg. Men gjør du det som er ondt, da frykt! Den bærer jo ikke sverdet for ingenting. For den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det onde. Derfor er det nødvendig å underordne seg, ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld.”

 2. Rune gleder seg til menneskelige lidelser og tragedie!
  Sier mye om han, ja.

  • Jeg gleder meg til å bli kvitt parasitt åket, som holder folk som slaver , Babylon ( USA)har påført mange ufattelige lidelser og nå tar Gud ett oppgjør med Babylon og han bruker Gog ( Putun )som ett redskap til dette .
   Jeg gleder eg til og få slutt på menneskelig lidelse!

   4
   4
  • Har bedt deg i årevis glem usa
   Du hører ikke.

   Usa er full av synd
   Det samme er Norge.

   Du dikter i hytt og pine
   Usa er Babylon skriker du om.
   Sprøyt og tull fra Jæren

   Usa kan selvfølgelig bli utsatt for noe, det betyr ikke det er Babylon. Du slenger ut akkurat hva som måtte passe deg. Anbefaler deg å roe deg ned nå. Du vranglærer.

   2
   3
  • Jeg SPOTTER (?) når jeg ber deg kutte ut vranglæren med at USA er Babylon? Er du riktig vel bevart?
   Kan kona du vekke deg snart eller har du forført henne også?
   Hvilken pastor tyter ørene deres fulle av dette vrøvlet? Er han fra Jæren?

   2
   3
  • Kan du Hannah, fortelle hvem Babylon er , som er beskrevet i Johannes åpenbaring? For du er hvertfall skråsikker på at det ikke er USA .

   2
   2
  • Ja kanskje kan jeg det en dag. Det er ikke slik du spør folk. Det er DU som står frem som en vaktmann og varsler her, og da krever det at du finner folk som kan undervise deg ordentlig i Bibelen. Og at du bruker MYE tid i Bibelen og med Gud daglig. Et lettvint svar her og der hjelper deg intet.

   I årevis har jeg foreslått linker her. Du har ALDRI vist interesse. Men de ydmyke og takknemlige her inne har.

   Så, back to work. Det gjelder oss
   alle.

   3
   5
  • Utrolig vemmelig og ekkel kommentar.
   Orker ikke ha med deg å gjøre mer.
   Jesus kommer snart og du bryr deg ikke om å gjøre opp med mennesker og leve slik vi skal for Jesus. Åndens frukter bryr deg heller intet. Jeg vil bare gråte.
   Det er så mye sære merkelige kristne folk rundt at det er et stort problem. Du bryr deg ikke engang om mennesker her inne som ikke kjenner Gud så godt, hva det ødelegger for Guds rike med det råtne pratet ditt.
   Tør du vise kona di hva jeg skriver?
   Har hun ingenting hun har lyst å si meg?

   1
   5
  • RUNE og HANNAH
   Nå må dere ta dere sammen.
   Dere hater hverandre noe så inderlig og er begge blitt skrekkeksempler på kristendommen.
   Den ene spotter den andre personens tanker om ting og den andre slenger om seg med Jesabel beskyldninger.
   Dere er begge dårlige vitner for Jesus og står til stryk.
   Dere er endt i hat mot hverandre.
   Jeg må spottende si: “Se hvor de hater, spotter og forakter hverandre” om Jesu Kristi disipler.
   Dere er begge to alen av samme stykke.
   Dere krangler nå verden står i brann.
   Våkne og be hverandre om tilgivelse!
   Jeg gremmes over hva jeg ser fra flere av dere.
   Bli kvitt mørket i dere, søk forsoning!!

   7
   2
  • Hannah er besatt av Jesabels ånd, det jeg sier må ikke forveksles med hat til Hannah .

   4
   1
  • Jeg tror du stakkars arme Geir ikke evner å se hva du selv må gjøre.

   Du er ny her og forstår lite. Foreslår at du går i deg selv , dette med Rune kan du bare la ligge så lenge du ikke oppfører deg som en ordentlig broder og har muskler nok til å si til ham hva du mener om slikt snakk. Så bare fortsett med kaffen og twisten din du. Jeg har bedt Rune tidligere en gang om unnskyldning. Han har fremdeles ikke svart det er ok engang. Han har aldri noensinne sagt unnskyld til meg for noe av dritten jeg har fått slengt til meg fra ham her. Han takler ikke at jeg lever for Jesus mens han selv daglig banner og steiker. Står bare i stampe og kommer ikke videre pga manglende vilje til å ta imot råd og aldri ønske ydmyke seg.

   Er ikke sjokkert når du tenker du skal dysse ned drittpratet til lye nå og gjøre som ingenting. Slik er det blant feige brødre fremdeles. Som det alltid har vært. Akkurat som i menigheter i Norge og utlandet. Jenter og jesebeldamer damer skal snakkes til og settes og plass. «Hellige» «salvede» brødre må ikke settes på plass. Rør ikke disse salvede. Hjelp, går det an…

   Hilsen desibel-damen.

   3
   6
  • Hannah/Rune
   Det er dere som hater hverandre og går i mot hverandre.
   Er forbauset over den hardhet dere utviser.
   Dere er begge i kjødet og bruker kjødelige ord mot hverandre.
   Vel, det er dere som må banke ekstra hardt på himmeldøren for å slippe inn. Slik dere hater og forakter hverandre, vil dere nok neppe slippe inn i Guds rike.
   Gud vil kun ha frelste syndere som angrer og omvender seg.
   Ikke kranglefanter og mennesker som hater sine brødre og søstre.

   1 Joh 2,9 Den som sier at han er i lyset, og som hater sin bror, han er ennu i mørket.
   1 Joh 2,11 Men den som hater sin bror, han er i mørket og vandrer i mørket, og han vet ikke hvor han går hen, fordi mørket har blindet hans øine.
   1 Joh 3,15 Hver den som hater sin bror, er en manndraper, og I vet at ingen manndraper har evig liv blivende i sig.
   1 Joh 4,20 Dersom nogen sier: Jeg elsker Gud, og han hater sin bror, da er han en løgner; for den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvorledes kan han elske Gud, som han ikke har sett?

   Gud ser ditt hjerte Hannah!!
   Gud ser ditt hjerte Rune!!
   Hva ser Han når Han titter på dere to?

   Men det er deres valg: Den ene spotter, den andre svarer med Jesabel. Ditt valg Rune, ditt valg Hannah

   Begge to burde gå på kne!

   7
   2
  • Jeg klynger meg til Jesus , og jeg har min oppgave og advare , jeg advarer Hannah , det har ingenting med hat og gjøre.
   Hannah er besatt av en Jesabels ånd ! og jeg ber Gud at denne ånden må fare ut av henne .
   Ikke prøv å stoppe meg fra å advare, jeg kaller også Qanon/Gransker for en satans tjener, det er ikke fordi jeg hater han , men for han skal forstå det narativ han representerer og at andre skal forstå hvem han tjener, så de ikke skal la seg lokke til å ta vaksinen.
   Om jeg stopper å advare så går jeg imot Guds vilje, Geir du må be om å få lys over dine anklager, for nå går du satans æren , forstå hva jeg sier , Jesus sa til Petter vik bak meg satan, for satan brukte Petter i sin list , jeg enser satan i det du sier Geir og satan har kun ett mål og det er å prøve å stoppe meg fra å gjøre Guds vilje.

   3
   4
  • Stakkars dere begge to, tror det må ha klkkket for dere😊
   På tide at kristne folk begynner å oppføre seg normalt.

   De vettuge folka her inne vet at i Hannah er intet hat, men at Geir har mye å gripe fatt i selv. Rune «klynger» seg til Jesus. Det er en løgn, han tror på det selv. Hadde det vært sant så hadde det kommet et oppgjør fra lyemannen til meg for lenge siden. Det hjelper intet med denne påståtte «klyngingen» da han ikke er villig til å lytte til Mesteren selv og gjøre opp med folk.

   Hvis vi klynger oss til Jesus så vil vi virkelig ha blitt merket over å ha brukt tid på Ham. Dette har aldri hitt resultatet på Rune og den stygge kjeften hans. Så kutt ut liksom-kristen-ydmyk-løgnene dine.

   Han fortsatt messer om vaksinen, jeg vet ikke om et eneste menneske som ikke er ferdig med avgjørelsen om denne vaksinen. Jeg må ha lov til å smile litt😊Det er vel ingen som gidder bruke et minutt lenger på dette vaksinemaset.

   Være en vaktmann å gaule om disse vaksinene og hestene og Gog og Babylon og antikrist?? Rune kommer aldri til å oppleve folk dø som fluer av vaksiner eller å finne ut hvem antikrist eller Gog er -eller se Babylon falle. Eller oppleve fire hester, de er for trengselen. Har sagt lenge nå at glem vaksinen for nå kommer verre ting snart. Men Rune ville ikke høre.
   Og nå er det her. Norge skal levere våpen nå, det har de ikke spurdt meg og andre om. Hva godt tjener DET til? Forkvaklet steingale mennesker som styrer dette landet. Vi går til Ukraina og hjelper dem med våpen?? Norge gå imot Putin? Da er vi MED i krigen da. La Putin styre selv, Norge skulle vært på kne for Ukraina og Putin. Gud har kontroll. Det kan selvfølgelig eskalere. Jeg er forberedt på alt.

   Jeg ser til Israel. I kulissene foregår det ting. Iran. Israel. Syria.

   Snart kommer Jesus.

   2
   5
  • Glem Jesu komme Hannah.
   Han kommer ikke for slike kranglefanter og uomvendte som dere.
   Djevelen må elske dere inderlig slik dere holder på.
   Gehenna venter
   Applause!!

   7
   1
  • Rune, hva hjelper det om man advarer, og ikke advarer seg selv og samtidig mister sin sjel i et hav av ormegift under en kløftet tunge? Som spyr ut forbannelser samtidig som samme tunge priser Gud.
   Hannah, hva hjelper det med fromme ord, når man samtidig har et stolt og hardt hjerte som fordømmer sin bror? For Herren hater stolte øyne, som brisker seg i selvrettferdighet.

   4
   1
  • Du skriver: «Hannah, hva hjelper det med fromme ord, når man samtidig har et stolt og hardt hjerte som fordømmer sin bror? For Herren hater stolte øyne, som brisker seg i selvrettferdighet»

   Hvor tar du det fra?
   Det må være ment på lye

   Du kan neppe ha fulgt med -akkurat som Geir. Leser du i det hele tatt det jeg skriver og leser du dritten lye sprer rundt seg? Jeg har sagt unnskyld til lye tidligere, det har du aldri fått med deg, han har aldri sagt eller svart noe, at det er ok. Han har aldri sagt unnskyld for noe noengang til meg. Det lever jeg helt fint med, men det gjør ikke lye. Jeg skal til himmelen med lye og han er min broder. Du har ikke forstått mye, jeg ler. Hold deg til kaffen og wienerbrødet ditt du, så lenge du ikke har satt deg inn i dette.

   Det var da svært mange gamliser og såkalte selvutnevnte «eldstebrødre» her som skulle uttale seg om Hannah og sette merkelapper på meg som de rene og rettferdige her inne vet at ikke stemmer😊

   Hannas minste problem er bitterhet og hat. Tar man seg tid til Jesus så kan det ikke forekomme, du er kun en sur eldstebror ute etter å finne feil på meg som du har slitt med i årevis selv. Slutt å vær kjerring å kom deg ut i sola og hogg ved og bruk de slappe musklene dine litt så skal du snart se humøret og ånden din kommer i orden igjen.

   Når en kristen broder gjør noe galt og man sier fra så er det SVÆRT SVÆRT vanlig som kvinne å få skylden for alt mulig selv, og alt bli snudd på hodet. Jeg har kun varslet om noe som er gal kristen oppførsel. Hva feiler det dere??Vi er jesebel og vet ikke hva. Horer er vi sikkert også. Vi må si unnskyld. Vi må ditt og datt. Vi må bankes ånder ut av. Type eldstebrødre fra gamledager som flere av dere her inne lever i beste velgående. Stakkars dere gretne sure gubber. På tide at dere holder kjeft snart. Jeg lurer snart på om det er noen av dere i det hele tatt som lever sammen med Jesus?? Det virker som det er mye hykleri rundt flere av dere.

   Får bare inderlig vondt av dere.

   5
   4
  • Hannah! Vend om. Akkurat nå bekrefter du for alle at du har Jesabel i deg. En opprørsk kvinne som nekter å lytte til Guds ord, som angriper alt og alle og nekter å ta i mot veiledning.
   Jesabel er alltid et offer, stakkars Hannah. Stakkars Hannah
   Du er avslørt og kan ikke gjemme deg bak “Jesus Jesus” lengre.

   5
   3
  • Hannah/RUNE
   Jesus gråt, mens dere er hårde, ubotferdige, stolte og selvrettferdige.
   JESUS GRÅT.
   Hva gjør så dere?

   4
   2
  • Ellen Irene Bøe
   De vil fortsette å krangle, hate hverandre, spotte hverandre og dette vil de gjøre gjennom evigheten mens vi andre feirer bryllup med Jesus Kristus.
   Ingen av de to vil ydmyke seg og ta i mot Jesu tilgivelse.
   Sånn er det. Trist å se hardheten til de begge.

   3
   2
  • Og der har eldsterådet med Ellen, Bjørn og TC uttalt seg på samme måte som de har gjort i hundre år nå😊 Og selvfølgelig uten evne til å se lenger enn sine egne nesetipper.
   Selv er de helt uten feil.

   5
   2
  • Og der har sannelig Kikki også lagt seg til i hylekoret mens jeg var ute å hentet ved. Mangler enda en del her.
   Jeg teller til slutt😊
   Det blir en fin gjeng å ha rundt meg ved bryllupsmåltidet i himmelen😊
   Det blir fint å være rundt Hannah da tenker jeg❤️

   5
   1
  • Interessant
   Rune Lye har beklaget sin harde ordbruk i en annen artikkel, mens Hannah forblir hard. Hun er nok forherdet mot kall til omvendelse og ydmykelse. Rune viser tross alt han lytter til Den Hellige Ånd.
   Hannah er som Birgir Hermansen.
   Forherdet og forført.

   1
   2
  • Forstår ikke hva du prater om når du ber meg gå i samme retning? Jeg skriver det nå for sikkert 15.gang at JEG har sagt UNNSKYLD ordentlig til lye for lenge siden og at han ALDRI har gjort det til meg. Han har heller aldri sagt at «ok, det er greit» da jeg sa unnskyld.

   Dette er ikke mitt problem. Forstår ikke hvordan du og andre blander dere oppi dette, det er jo i tilfelle lye dere skal gå på – ikke meg. Dette er lye sitt problem. Ikke mitt. Hva går det av dere?? Legger dere i hylekoret MOT Hannah den ene etter den andre. At du også skulle gjøre det er en stor skuffelse.

   Har aldri sett noe unnskyldning fra lye. Jeg har ingenting å si unnskyld til ham for mer, hva feiler det dere?

Det er stengt for kommentarer.