Russeren Vladimir Alusjkin, som tilhører Jehovas vitner, ble fredag dømt til seks års fengsel for ekstremisme.

Maskert politi i ferd med å storme et av lokalene til Jehovas Vitner i Russland

Den russiske forfølgelsen av Jehovas Vitner fortsetter Alusjkin ble pågrepet i juli 2018 og satt fengslet i seks måneder før han ble plassert i husarrest. En domstol i byen Penza vest i Russland dømte ham fredag til fengsel i seks år for ekstremistisk aktivitet. Fem andre med tilknytning til gruppen, deriblant Alusjkins kone, ble dømt til to års betinget fengsel. Russland forbød Jehovas vitner i 2017 og omtaler det religiøse samfunnet som en ekstremistorganisasjon. Jehovas vitner har 175.000 medlemmer i Russland, hvorav flertallet tilhører den ortodokse kirken. Tilstanden for religionsfriheten i Russland minner om sovjettiden, sier Jarrod Lopes, en talsperson for Jehovas vitner basert i New York, i følge ABC nyheter

“Russiske myndigheter har den siste tiden slått hardt ned på den kristne bevegelsen, selv om president Vladimir Putin også har sagt at Jehovas vitner ikke skal regnes som terrorister. I februar ble danske Dennis Christensen også dømt til seks års fengsel. Bevegelsen ble grunnlagt i USA sent på 1800-tallet. De er kontroversielle blant annet for sin forkynnelse og for å nekte å respektere statlige symboler som flagg. De er også kritiske til blodoverføring,” skriver ABC nyheter om den pågående forfølgelsen av Jehovas Vitner i Russland.

Må fordømme og ta avstand fra forfølgelsen av Jehovas Vitner

Maskerte politifolk trakasserer Jehovas Vitner i Russland

Søkelys tar avstand fra den russiske forfølgelsen av Jehovas Vitner i det tidligere kommunistiske landet. Russland og de tidligere østblokk-landene har en lang og mørk forhistorie med forfølgelse av troende under Sovjet-tiden. Det er ytterst uheldig at Russland nå ser ut til å vende tilbake til det gamle mørket, og selv om det for øyeblikket kun er Jehovas Vitner som er rammet, bør ikke det forhindre oss fra å protestere. Det som i dag rammer Jehovas Vitner, kan også kunne komme til å ramme tradisjonelle kristne trossamfunn som metodister, lutherske, pinsevenner eller baptister i den nære fremtid.  Kristne i alle leirer bør i trosfrihetens navn ta avstand fra den russiske forfølgelsen av Jehovas Vitner og det er mulig å uttrykke vår bekymring omkring den manglende religionsfriheten i Russland ved å sende bekymringsmeldinger og protester til den russiske ambassaden i Norge. At det er stor avstand rent læremessig mellom Jehovas Vitner og evangeliske kristne er det ikke til å legge skjul på. Likevel vil vi her måtte si: “Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv:” Epost-adressen til den russiske ambassade er rembassy@online.no

8 tanker om “Russeren Vladimir Alusjkin, som tilhører Jehovas vitner, ble fredag dømt til seks års fengsel for ekstremisme.

 1. Vakttårnistene begår en rekke trosmessige feil. Men de bruker Guds Navn Jehovah. Da eer det en trøst for dem at “alt som før er skrevett, er skrevet til oss til hvem de siste tider er kommet”. Jeg tenker sppesielt på forbildet der odelsgutten Adonja, Davids sønn, ville gripe kongedømmet fysisk etter Davids død. Men som ved et mirakel forlot folket Adonja i siste øyeblikk og gikk over til Salomo.

  Dette viser at disse “vitnene for Brooklyn” i siste øyeblikk vil gå over fra det falske styrende rådet i USA og vende seg til de virkelige sanne salvede – de motbilledlige Zadoks sønner. Det blir en vidunderlig tid når dette snart inntreffer.

  5
  2
  • Du som nå kaller deg både det ene og det andre – herunder Jehovas Ambassadør ; hadde dekknavnet Zadoks sønn for en tid tilbake. Om du er i Sannheten , slik Jehovas Vitner prediker , kan du vel bekrefte dette ?

   2
   2
 2. Støtter Søkelys her. Det er skummelt når en gruppe som Jehovas Vitner blir forfulgt på denne måten.

  Hovedårsaken er nok at det er en gruppe med sterk indre justis, som ikke involverer seg i offentligheten mtp politikk m.m. I tillegg til at de er styrt fra en heller mafialignende gruppe med sterk innflytelse fra det okkulte og frimureriet, styrt fra New York.

  Dette er nok hovedgrunnen. Myndighetene anser dem som potensielle oppviglere i måten sekten er bygd opp på. Jeg personlig tror ikke det har så mye med deres tro på deres to sanne Guder Jehova og Jesus (Sann Gud med liten g).

  Noe som igjen er den største skilnaden mellom kristne og Jehovas Vitner, nemlig spørsmålet om hvem Jesus er.

  Jehovas Vitner er en polyteistisk religion.

  https://bibelogtro.wordpress.com/2019/12/02/sporsmalet-som-jehovas-vitner-ikke-klarer-a-svare-pa/#more-4099

  1
  1
 3. Ingen vet hvordan יְהֹוָה ,som senere ble oversatt til gresk: JHVH, og til det engelske Jehova, ble uttalt for flere tusen år siden. Opprinnelig betydde יְהֹוָה noen ord som jeg ikke vet om kan oversettes riktig til norsk. Noen har foreslått “jeg er den jeg er” men usikker på om det blir helt riktig. Og det er vel bare et av mange Guds navn som brukes i Bibelen.

  LIkevel lanserte den alkoholiserte advokaten Rutherford ideen om at kun de som brukte denne uttalen tilhørte “guds organisasjon”. Og bare de som tilhørte “guds organisasjon”, som tilfeldigvis er en registrert business i USA, kunne unngå harmageddon. Rutherford brukte mange slike teknikker for å slavebinde godtroende folk slik at han kunne skremme dem til å gå rundt å selge bøkene hans. Han skrev mye om harmageddon. Han måtte stadig skyve tidspunktet frem i tid slik at han kunne skrive nye bøker med enda flere falske harmageddonprofetier. Rutherford hevdet til og med at han var den eneste i hele verden som kunne forstå det som stod i Bibelen. Antagelig måtte han si dette siden det var vanskelig å se sammenhengen mellom mye av det han sa og det vanlige folk selv kunne lese i Bibelen. Senere ble det vanlig at JV bare skulle lese vakttårnet bøker med noen få spredte henvisninger til ett og annet bibelvers. Altid i propagandaen deres er det bilder av mennesker som leser vaktårnets bøker og finner “bekreftelser” i en Bibel.

  Selv har jeg vel tenkt at JV’s lære kan kalles dokumentert bedrageri i og med at folk manipuleres til å gi mye av sine penger og sin tid til en organisasjon som kun sørger for seg selv. Greit med religionsfrihet, men det de forkynner er beviselig bedrageri. For selv om denne organisasjonen har prøvd å ødelegge mye av den dokumentasjonen som kompromiterer dem så finnes det mye igjen.

  I tillegg til at religionssystemet er dokumentert bedrageri, så manipuleres tilhengerne til å isolere seg og spotte alt som er hellig. Bla. har det vært vanlig å kalle Den Hellige Ånd demonisk. Åpenbare helbredelser og bønnesvar har systematisk blitt kaldt “djvevelens verk”. Og alle som ikke er registrert i den “amerikanske businessen” er av djevelen osv. Mye slikt kunne nevnes. Men det aller mest spesielle er hvordan læren kan fange folk og holde dem i et jerngrep. De slipper ikke ut av det om de vil. Ikke i egen kraft. Noen ganger blir folk helt besatte av den.

  Men det beste hadde nok vært grundig informasjon om hva Rutherford egentlig drev med. Informasjon om hva han brukte pengene til.

  1
  1
  • En av de mer komiske tingene som skjedde etter at Rutherford fikk mer og mer makt utover 1920 – tallet, var at medlemmene ikke fikk anlegge skjegg. Den første lederen, Russell, hadde nemlig skjegg, og det kunne dermed tolkes som om en var mer lojal overfor den avdøde lederen og hans lære enn overfor Rutherford om en anla skjegg. Selv i dag blir en i Jehovas vitner sett på med i beste fall skråblikk om en anlegger skjegg, i verste fall truet med utstøtelse.

   2
   1
  • Jephtah er inne på noe. Nemlig hvor mye sprøtt som skje i slike sektsystemer som JV.

   Tror det vil være riktig å si at Rutherford var den egentlige grunnleggeren av JV. Russels nettverk av “bibelstudenter” fikk en alvorlig knekk etter den falske profetien som ødela livene for så mange av de som trodde på ham. Han skjøv tidspunktet for oppfyllensen av profetien ett år frem i tid men døde før dette tidspunktet også viste seg å være et bedrag. Man kan jo spørre seg hvorfor han døde? Tror han var mer redelig enn Rutherford.

   Advokaten Rutherford så et forettningspotensial i Russels religiøse ruin. Hans konsept var at de skulle henvende seg til folk med lite utdannelse og lavest mulig intelligens siden disse var lettest å lure. For de som visste litt om evangelisk kristendom kunne på et øyeblikk se at Rutherford hadde kokte sammen en helt ny religion. Det var heller ikke vanskelig å se at nesten alt han gjorde tok sikte på å isolere og manipulere flest mulig tilhengere og utnytte dem kynisk til egen fordel. Dvs selge bøker slik at han kunne kjøpe dyre biler, ubegrenset med brennevin og en flott eiendom.

   Og historien om denne eiendommen er veldig illustrerende. Han sa han måtte bygge en praktvilla til et par av de gammeltestamentelige profetene som ganske snart skulle komme og flytte inn. Dette ble selvsagt slukt rått av mange av hans tilhengere som alt annet. Da profetene av en eller annen merkelig grunn ikke dukket opp flyttet selvsagt Rutherford inn selv. “Bare midlertidig” selvsagt. Han ble boende i villaen i resten av sitt alkoholiserte liv. Denne Rutherford kan sies å være en “profet” for JV på samme måte som Mohammed er det for muslimene.

   En ung mann som virket ganske intelligent ringte en gang på døren min og sa han var fra JV. Jeg hadde en lang samtale med ham hvor jeg nevnte denne villaen. Han holdt på å le seg i hel. Det var det værste han hadde hørt i hele sitt liv. Jeg ba ham sjekke og komme igjen senere. Og det gjorde han. Da var han veldig alvorlig og sa veldig mye blablablabla. Han var andregennerasjon JV, og det forklart alt. Han var oppdratt til å kue sin egen fornuft.

   Mange gamle bøker og skrifter som en gang ble påstått å være gudommelige sannheter som ingen kunne rokke ved måtte senere bortforklares og erstattes med nye. For de fremstod som stadig sprøere med årene etter hvert som folk ble mer opplyste. Dette har vært en del av JV’s opplegg. Deres “absolutte sannheter” må hele tiden byttes ut med andre “absolutte sannheter”. De innrømmer det selv. Men det fungerer siden alle deres tilhengerne deres er oppdratt til ikke å tenke selv.

   Noe av det ondeste og mest fornedrende jeg kan tenke meg er å bedra mennesker bare fordi de er lette å bedra. Det er motbydelig. Men denne praksisen har vært bærebjelken i JV’s strategi.

   2
   2

Det er stengt for kommentarer.