Rune Lye politianmelder Time kommune, Hå kommune, Tryggheim Videregående skole og Jærtun Lutherske friskole for brudd på taushetsplikten i forbindelse med praksisen med vaksiner overfor mindreårigen

Covid-19 vaksinering i skolen åpner for mobbing og stigmatisering av barn. Vaksineringen av mindreårige barn er nå i gang i Norge og siden dette skjer i regi av skolen, vil vaksinasjonsregimet føre til at barn blir stigmatisert og blinket ut i skole-sammenheng dersom de ikke tar vaksinen. Praksis i skoler ser ut til å være slik: På en bestemt dag gjennomføres vaksineringen. De barn som skal ha vaksinen blir bedt om å gå fra klassen de tilhører, og komme til avtalt vaksinasjon sted , resten av klassen vil da fortsette undervisning eller få fri alt ettersom , problemet med denne måten å gjøre det på er at alle vil da vite hvem som har tatt vaksine eller ikke og får på den måten ikke noe valg om å være anonym på om de har tatt vaksine eller ikke. Denne vaksinasjonspraksisen stigmatiserer og splitter barna i skoler og av hensyn til sine tre barn, velger nå Rune Lye og politianmelde kommunene, samt to religiøse privat-skoler for brudd på taushetsplikten i forhold til sine mindreårige elever. Gjennom denne form for “vaksinasjon” medvirker religiøse skoler og kommuner til at barn som av en eller annen grunn ikke vil ha vaksinen, blir blinket ut, registrert av andre og står dermed i fare for å bli mobbet eller isolert i skolen. Rune Lye som nå går til det steg å politianmelde Time kommune, Hå kommune, Tryggheim Videregående skole og Jærtun Lutherske fri skole avdeling Bryne for brudd på taushetsplikten.

Vaksinasjonspraksis ved skoler i Time og Hå kommune politianmeldt

I eposter som er sendt både til Jærbladet, Sør-Vest Politidistrikt og Jærtun Lutherske Friskule skriver Rune Lye dette som begrunnelse for å anmelde kommuner og skoler for brudd på taushetsplikten. “Jeg Rune Lye (fødselsdato personnr er moderert vekk) anmelde med dette Time kommune, Hå kommune, Tryggheim Videregående skole og Jærtun Lutherske fri skole avdeling Bryne for brudd på taushetsplikten.  Anmeldelse gjelder brudd på taushetsplikten i forhold til mine 3 barn, en gutt på 16 og to jenter på 14 som alle er under myndighets alder. Anmeldelse gjelder praktisk i forhold til covid vaksine og måten denne blir formidlet på via nevnte kommuner og skoler, skriver Rune Lye i sin anmeldelse.

-Praksis er som følger: kommune sender ett skriv til skole , der kommune ber skole formidle videre til foreldre med barn under 16 år at de skal anonymt besvare om de gir tillatelse til at deres barn kan få vaksine eller ikke og for barn over svarer barnet selv anonymt ja eller nei på dette spørsmålet, skriver Rune Lye i sin anmeldelse.
-Når overnevnte opplysninger om hvem som skal ha vaksine er innhentet, gjør kommune avtale med skolene om en bestemt dag vaksinen skal settes og kommune vil sørge for opptrukne vaksiner til antall barn fra skolen som har svart ja på at de skal ha vaksinen.
Når dagen kommer, vil alle som har takket ja til vaksinen, bli bedt om og gå fra klassen det tilhører og komme til avtalt vaksinasjon sted , resten av klassen vil da fortsette undervisning eller få fri alt ettersom,  problemet med denne måten å gjøre det på er at alle vil da vite hvem som har tatt vaksine eller ikke og får på den måten ikke noe valg om å være anonym på om de har tatt vaksine eller ikke, skriver Lye i sin anmeldelse.
En stigmatiserende praksis som gjør barn sårbare
Covid-19 vaksinen er omstridt og kontroversiell og endel foreldre ønsker ikke at deres barn skal bli vaksinert med et medikament som har påført barn og unge både alvorlig sykdom og død. Når skolene nå er i gang med massevaksinering av barn ut fra den praksis som Rune Lye beskriver i sin anmeldelse, medfører det en rekke etiske problemstillinger som de to kommunene og de nevnte skoler ikke har tatt høyde for. En slik praksis gjør at man blinker ut barna som er mindreårige, fratar dem deres rett til å ha sine helsemessige opplysninger privat og i tillegg stigmatiserer man og åpner opp for at ikkevaksinerte blir utsatt for mobbing eller diskriminering på basis av valg foresatte har tatt for dem. Selv om et flertall av de foresatte i vårt land ikke har fått med seg hva slags helsemessig risiko vaksinen kan ha, finnes det opplyste foreldre som ikke ønsker at barna skal ta et medikament som har sendt andre barn i døden, eller påført dem alvorlige lidelser. Den praksis som Tryggheim videregående skole og Jærtun Lutherske fri skole ser ut til å skulle følge er problematisk i mange henseender og vi støtter Rune Lyes politianmeldelse her. Det hadde vært langt mer naturlig å tilby vaksiner til barna utenfor skoletiden slik at mindreårige barn slipper og bli stigmatisert og blinket ut slik. Det er uhyre problematisk at mindreårige barn skal risikerer å bli stemplet i klasse og skolesituasjon på basis av den praksis de to kristne skolene ser ut til å gå for.

Facebook Comments

19 tanker om “Rune Lye politianmelder Time kommune, Hå kommune, Tryggheim Videregående skole og Jærtun Lutherske friskole for brudd på taushetsplikten i forbindelse med praksisen med vaksiner overfor mindreårigen

 1. Saken er den at myndigheter vil at barn skal mobbes for å ikke ta vaksinen. De skal utfryses og ødelegges av samfunnet. Det er til pass til dem siden de går rundt uvaksinert og bidrar til andres død. Det er kjernen. Myndigheter vil ha et segregert samfunn. De rettroende og de vantro på lik linje med islam.

  5
  4
  • Beklager Z, men dette var en tåpelig kommentar som du innerst inne vet ikke stemmer.

   5
   6
  • Bibelens ekstreme og unyanserte dikotomi, todelingen i godt og vondt, med oss eller mot oss, Satan og Jesus, vi og dem, før og nå, islam og kristendom, sosialisme og teokrati og så videre og så videre, skaper langt mer polarisering, konflikt og segregering enn samarbeid og kulturutveksling.

   🤪🤪🤪

  • Jesus sa selv at han ikke var kommet med fred, men med strid. Det kommmer nok også pelikanene til snart å merkke..

 2. Her er Rune Lye og jeg enige.
  En slik praksis som beskrevet er problematisk i forhold til personvernet og den opplevde valgfriheten. Her vil alle i klassen få vite hvilken vaksinestatus en elev har. Det er ikke greit!

  7
  2
 3. ALL UNDERTRYKKELSEN…

  …av menneskene som aksentueres i våre dager skjer fordi Satan Djevelen vet han bare har kort tid igjen til han fengsles under hele tusenårsriket etter Harmageddon.

  Satans nåværende plan er derfor å etablere et worldwide alternativ til Jehovah Guds rike ved Kristus – sin egen verdensregjering via FN. Dyret – nasjonene – vil derfor også snart la FN danne ramme for et kollossalt angrep på “skjøgen/Babylon den store – all religion.

  Dette vil komme plutselig, fordi det faktisk er Jehovah ved Kristus som “legger i nasjonenes hjerter å kle skjøgen naken og brenne henne opp som med ild”.

  Alt det vi nå ser og erfarer med tvangsmessig inngripen i folkenes liv er derfor bare forpostfektninger som Djevelen benytter til å myke opp alle fremtidig forsøk på opposisjon når det hele barker i vei til enden.

  7
  1
 4. Vil bare presisere , i og med anmeldelsen av disse skolene , både Tryggheim Vgs og Jærtun Lutherske fri skole , er fantastiske skoler , som jeg kan anbefale på det varmeste og jeg har absolutt ingen ting i moten, jeg anser anmeldelsen som en ren formalitet , derfor ble det feil om jeg ikke anmeldte alle involverte parter i denne praksisen.
  Når det er sagt så opplever jeg nok at disse skolene står under ett vist press fra myndighetenes side og en anmeldelse som denne kan , gjøre dem mer frigjort fra dette presset.

  Jeg ønsker at alle må be for disse skolene , elvene og alle som jobber der , for disse skolene bringer stor velsignelse til alle.

  6
  1
 5. Mange foreldre tror de eier ungene sine. Og selvsagt påvirker alle foreldre barna med egne meninger og holdninger. Jesus var en god strateg da han ville at de små barna skulle komme uhindret til ham. Tordentaler om dyrets tall og røde hester og endetidstegn og alle slags feberfanatsier forvirrer ikke bare enkelte voksne fanatikere, men dessverre også unge, sårbare sinn. Også kristenfundamentalistiske konspirasjonsteorier fester seg som barnetro. Derfor tviler flere unge på om det er så lurt med denne angivelige sataniske saften i blodårene.

  Synd at barn inntar foreldrenes villfarelser, men verre at noen mobber dem for uvitenhet og overtro. Men det er vel dette som kalles arvesynd etter guddommelig logikk? 😉

  4
  11
  • Det er nettopp sånne forutinntatte som deg Pelikannen , jeg finner det nødvendig å beskytte barna mine imot .

   13
   2
  • Enig, veldig veldig bra.
   Det er en interessant problemstilling som reises i en slik anmeldelse.
   Det må være en privatsak å ta vaksinene, også for barn i religiøse skoler, og gjennom det opplegget som de har tatt i bruk, risikerer barn og unge og bli stigmatisert kraftig i skolen,
   Tenk deg bildet, vesle Per har foreldre som har en religiøs tro som avviser vaksinen. Og når alle reiser seg og går for å ta kvaksinen blir Per sittende alene tilbake. Det åpner for mobbing, utfrysning av fellesskapet og å blinke ut individer som må overlate til foreldre å ta valget om styggedommen. Man kan godt skylde på foreldrene, og si at det er deres skyld at barna blir fryst ut eller mobbet,
   Men er det samfunnet vi ønsker oss? Slike kontroversielle vaksiner bør være et privat helsespørsmål og bør kunne tas utenfor skoletiden. Jeg reagerer kraftig på at dette er en praksis også i kristne privatskoler.
   Jeg håper en slik anmeldelse fører frem.

   11
   2
  • Så du synes det er greit at folk mister jobben , for å våge å stå for noe ?

   5
   3
  • Hva er det du sier nå Rune? Har jeg noen gang sagt at det er greit at noen har mistet jobben?

  • Jeg tror ikke at du noensinne har sagt at det er greit at noen mister jobben. Jeg har ikke sett at du har skrevet det i hvert fall.
   Selv ikke i forbindelse med Christensen

   1
   1

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *