Rick Joyner med presserende advarsel: ISIS kommer til Amerika, -helvetes porter er åpnet

Kontroversiell karismatisk profet med presserende budskap til Amerika for mennesker som ikke er lettskremte

rick-joynerRick Joyner i Morning Star Ministries har tidligere fremsatt mange “profetiske advarsler” med enkelte forbehold. Også hans siste budskap til Amerika om at ISIS kommer til USA og helvetes porter er åpnet har forbehold  “Vi kan unngå det dersom vi reagerer riktig.” Budskapet Rick Joyner gir i sin “presserende advarsel” er basert på en drøm han skal ha hatt. “Mange profetiske budskap har det aspektet at de ikke behøver å skje dersom vi reagerer riktig,” forklarer den kontroversielle profeten i introen til sitt budskap. Et budskap som handler om det militante ISIS som vil komme til USA. “Dette vil komme til å skje meget snart dersom ikke bestemte ting blir gjort, fort” sier Joyner som allerede i innledningen har helgardert seg mot at intet av det han snakker om skjer.

“Normalt sett  vil jeg ved lignende budskap bearbeide det over flere dager, men dette isis-flagjeg her skal dele er så nært forestående, at det må ut kjapt. “Det er mange ting vi kan gjøre for å forhindre eller endre dette. Mange profetiske drømmer er omkring fiendens program eller planer slik at vi kan kan forhindre fiendens planer,  dette er en plan rettet mot vårt land, mot USA. Det jeg så i min drøm var den mest fryktinngydende gruppen jeg noensinne har sett, en demonisk gruppe, diabolske av natur, jeg kan ikke forestille meg at demoner kan være mer diabolske enn det disse folka er. De invaderte den sørvestlige del av USA, han sier videre han så noen av deres styrker angrep en farm i Texas, og det var grusomt, et helt nytt nivå av demonisk grusomhet.

Det var ikke bare snakk om å drepe mennesker, men å påføre mest mulig smerte, pine og terror, og alle ble drept. Den grusomhet disse ISIS gruppene påførte amerikanerne var så groteske at folk i USA klandret de føderale myndighetene for å ikke ha beskyttet dem. Over hele USA vokste det frem et raseri rettet mot myndighetene fordi de hadde latt dette skje at det ble oppstandelse og opprør over hele landet i protest mot regjeringen. Mange amerikanere var så rasende at de ville gjøre mot regjeringen det samme som var begått mot dem. Det var et sånt sinne rettet mot myndighetene at folk som jobbet i det offentlige måtte flykte for sine liv. Se resten av Rick Joyners budskap og si din mening: Er dette et budskap fra Gud eller er dette Rick Joyner i fri fantasi?

https://www.youtube.com/watch?v=prIQR7pxyZ0

Rick Joyner er en sentral skikkelse i den kontroversielle ny-apostoliske reformasjonen kjent for sine mange profetier og aposteltitler som kan kjøpes mot en årlig avgift. Rick Joyner som selv er apostel har nære forbindelser til skikkelser som Todd Bentley og Bill Johnsen i den kontroversielle Bethel Church i Redding.

https://www.sokelys.com/falske_apostler_bethel_church.htm

 

 

10 tanker om “Rick Joyner med presserende advarsel: ISIS kommer til Amerika, -helvetes porter er åpnet

 1. Nope, Rick Joyner er en falsk profet. Det er ikke tall på alle de ganger han har kommet med vage spådommer som ikke slår til. Slike sleske slimålet klarer alltid å bortforklare sin spådommer når ikke de slår til. Nesten som JKC når han blir tatt i bløff.

  • Hei Liv Skov Jensen. Rick Joyner er ingen ubetydelig skikkelse i amerikansk og vestlig kristenhet og har forholdsvis stor innflytelse over mange kristne også i Skandinavia. Hans budskap er alvorlig nok og han ønsker å være en vaktmann, selve videoen ble også publisert i charismanews og det er ikke tvil om at Joyners budskap blir lagt merke til. Trusselen fra ISIS mot USA som er i ferd med å lede en krig mot denne terrormilitsen er reell nok og det finnes så avgjort en mulighet for at dette kan skje. Det finnes en rekke troende som har hatt tilsvarende budskap opp gjennom årene, men finner Joyner kontroversiell i den grad at han ikke viser til Bibelens ord men utelukkende baserer sitt budskap på en drøm. Vi skal på ingen måte se bort fra at Gud i disse siste dager kan tale til mennesker gjennom drømmer og syner. Apg 2,17 Og det skal skje i de siste dager, sier Gud, da vil jeg utgyde av min Ånd over alt kjød, og eders sønner og eders døtre skal tale profetiske ord, og eders unge menn skal se syner, og eders oldinger ha drømmer;

   Når Joyner i sitt budskap tar forbehold svekker han etter mitt syn alvoret i sitt budskap, for det er ikke tvil om at situasjonen med ISIS er svært alvorlig. Vi lever i en tid vi aldri har sett maken til hvor alle profetiske lys blinker alarm, og konkluderte med at vi ville gjengi hans budskap samtidig som vi ville formulere en spørrende og litt kritisk artikkel omkring budskapet på grunn av hans nære forbindelse med en bevegelse med flere slagsider samt at han ikke viser til Skriftens ord.

 2. Rick Joyner er ingen falsk profet. Fakta er at han er en vaktmann som roper ut det han ser, og han sier heller ikke et “så sier Herren”. Vi må heller anse Rick Joyners budskap som en profetisk advarsel. Faktum er at USA er i krig med ISIS og i prinsippet er ISIS i stand til å utføre angrep mot USA. Budskapet Joyner kommer med samstemmer med det mange andre troende sier. At USA står foran oppløsning og indre uro og det er ingen grunn til å se bort fra at dette kan skje.

 3. Jeg er glad dere er kritiske til Rick Joyner og det er nødvendig og viktig å prøve alt. Joyner er en del av en retning som befinner seg helt i randsonen til bibelsk kristendom og derfor er det viktig å være spørrende og noe kritisk. Men du har helt rett. ISIS utgjør en virkelig trussel mot verden og er så absolutt i stand til å utføre slike groteske handlinger Rick Joyner beskriver i sitt budskap. Han tar vel forbehold av redsel for å bli stemplet som en falsk profet dersom hans spådom ikke slår til.

 4. Hvis man tror en mann som Rick Joyner er en kristen leder burde man kanskje se og høre han tale og se hvem han anerkjenner som kristen. Joyner en en falsk profet som er selverklært apostel,medlem av NAR og formidler alt annet enn den sunne lære; Jesus Kristus oghan korsfestet og oppstanden for våre synder.

  http://youtu.be/IoM_QB_M_vI

 5. Nå er det faktisk slik at jeg har hørt en del på Rick Joyner, og vet at han forkynner Jesus Kristus, han korsfestet og oppstanden.
  Han forkynner også en del andre ting, som alltid har bakgrunn fra Bibelen, f.eks profetier, syner og drømmer.
  Så bjørn og Siri: Hva bygger dere deres påstander på, som jeg faktisk vet at ikke stemmer?
  Finnes det noen som forkynner noe som alle sunne kristne er enige i?

 6. Rick Joyner er en falsk profet som forkynner en annen Jesus enn bibelens Jesus. Han forkynner en Jesus som ikke var Gud på jord,og i tillegg kaller han seg apostel med påståtte tegn og under. Saken er den, at de manifestasjoner og tegn som følger Joyner og hans like er det bibelen advarer mot. Joyner snakker ikke om mennesket som synder,Gud som Hellig og Jesus som stedfortreder. Men kun løgn om påståtte personlige møter med Jesus og Åpenbaringer utenfor bibelens ord. Joyner og hans like er intet annet enn forførere. En mix av kristendom og New age. Se video som jeg legger ved. Dette er fra et møte i hab

 7. I hans menighet i fjor. Er dette Guds ånd? Får Jesus ære her? Blir Jesus løftet opp? Vurder selv. Under har du noen advarsler mot slike som Joyner.

  http://youtu.be/coVQxfpuBTQ

  5 Mosebok 13:1-3

  “Dersom det står fram en profet eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under, og det tegnet eller underet som han talte til deg om, virkelig skjer, samtidig som han sier: La oss følge andre guder – slike som du ikke kjenner – og la oss dyrke dem! – da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hadde drømmen. For Herren din Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren deres Gud av hele deres hjerte og av hele deres sjel.”

  Jeremia 23:16-18

  “Så sier Herren, hærskarenes Gud: Hør ikke på disse profetenes ord når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn. Igjen og igjen sier de til dem som forakter meg: Herren har sagt: Dere skal ha fred! Og til hver den som følger sitt harde hjerte, sier de: Det skal ikke komme ulykke over dere. Men hvem av dem har stått i Herrens fortrolige råd, slik at han så og hørte hans ord? Hvem har gitt akt på mitt ord og hørt det?”

  Matteus 7:21-23

  “Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen: Herre, Herre! har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem: Jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde mot loven!”

Det er stengt for kommentarer.