Iransk kristen pastor arrestert og siktet for å ha ført krig mot Gud

“Og om ett lem lider, da lider alle lemmene med, og om ett lem hedres, da gleder alle lemmene sig med.”

– En iransk pastor har blitt anklaget for å “føre krig mot Gud», en forbrytelse som kan iran-prison1straffes med døden, melder BarnabasAid. Pastor Matthias Haghnejad ble arrestert i juli da etterretningsagenter raidet hans hjem i Bandar-e-Anzali. Sammen med pastor Haghnejad ble også Mohammad Roghangir og Suroush Saraie arrestert fordi de hadde konvertert fra islam til kristendom. Etterretningsagentene beslag også flere bibler, kristen litteratur og pastorens datamaskin.” forteller BarnabasAid. Den kristne pastoren er nå anklaget for “Moharabeh” som betyr å føre krig mot Allah som er navnet på muslimenes guddom.

Tiltalen mot pastor Matthias Haghnejad ble klar i august etter mer enn en måned i fengsel og tøffe avhør som varte i timevis. Anklagen om å føre krig mot muslimenes
slave-av-allahguddom er en alvorlig tiltale som kan medføre dødsstraff. Tiltalen blir brukt mot kriminelle aktiviteter som væpnede protester, opposisjonell politisk aktivitet og separatisme. De to som ble pågrepet sammen med pastor Haghnejad er siktet for handlinger mot rikets sikkerhet, evangelisering og for å ha forstyrret den offentlige ro og orden. Den muslimske republikken som har undertegnet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fortsetter å undertrykke religiøse minoriteter i landet. På tross av at mange i vesten hadde forventet en annen policy under president Hassan Rouhani’s styre blir kristne i landet forfulgt. Forfølgelsen fra det islamistiske regimet går primært utover protestantiske kristne og troende som har konvertert fra islam. Disse blir anklaget for religiøse forbrytelser ofte presentert som kriminell eller politisk karakter. Som oftest er dommen for konvertitter avgjort på forhånd og straffes med lange fengselsstraffer.