Retorisk opptrapping mellom Russland og Tyrkia -en farlig utvikling -Russland skal ha bombet tyrkisk konvoi inne i Syria

Den tyrkiske nedskytingen av et russisk kampfly er i ferd med å utvikle seg til å bli en putin-erdoganond verkebyll som kan knuse Frankrikes president François Hollande’s drøm om en bred koalisjon som skal nedkjempe Islamsk Stat. Torsdag ble retorikken mellom Tyrkia og Russland trappet kraftig opp, og russiske borgere er nå blitt bedt om å forlate Tyrkia. “Som følge av de vedvarende terrortruslene på tyrkisk territorium, så bekrefter vi nå anbefalingen om at russiske innbyggere ikke bør besøke Tyrkia og at russere som er der for personlige hensikter, bør komme tilbake til sitt hjemland,” heter det i en uttalelse fra det russiske utenriksdepartementet.

Russland skjerper nå retorikken kraftig mot det muslimske Natolandet Tyrkia. President Vladimir Putin krevde torsdag at Tyrkia kom med unnskyldning for å ha skutt ned det russiske bombeflyet og har tidligere omtalt nedskytingen som “et dolkestøt i ryggen” og den tyrkiske nedskytingen vil også føre økonomiske sanksjoner mot landet. Tyrkia som på sin side har kjørt med dobbelt bokholderi i forhold til Islamsk Stat sier på sin side at det er Russland som skal be om unnskyldning.  Russiske turister er tradisjonelt svært viktige for den tyrkiske turistnæringa. Samtidig iverksetter Russland sterkere importkontroll på mat og jordbruksprodukter og anklager Tyrkia for jevnlig å ikke følge russiske standarder. Det virker som om Tyrkias ledere med vilje driver forholdet inn i en blindgate, sier Russlands president Vladimir Putin om det svært vanskelige forholdet mellom Moskva og Ankara i dag. Vi har fortsatt ikke hørt noen beklagelse fra Tyrkias øverste politiske nivå eller forslag om kompensasjon, sier Putin og dermed fortsetter konflikten mellom Tyrkia og Russland å tilspisse seg. Torsdag er Russland i ferd med å utplassere SS-400 raketter som kan skyte ned ethvert tyrkisk eller Natofly i luftrommet over Syria. Den russiske intervensjonen i Syria har åpenbart forpurret Recep Erdogans planer med Syria og dette irriterer Ankara voldsomt.

https://www.youtube.com/watch?v=Tc8st7GIkIk

Gog-Erdogan mot den russiske korsfareren Vladimir Putin

En av dem som langt på vei har forutsett krisen mellom Russland og Tyrkia er Walid Shoebat. Shoebat skrev i oktober en lengre artikkel som hadde tittelen: “Tyrkias Gog, Recep Erdogan truer den russiske korsfarer Putin.”  Shoebat har lenge anfektet den erdogan-fugltradisjonelle tesen om at Esekiel bokens Gog figur skal være en russisk leder, og tvert i mot hevdet at Recep Erdogan hvis navn har tallverdi 666 i følge den engelske Gematria kalkulatoren -er identisk med Bibelens Gog skikkelse. “Jeg har gjennom mange år sakt det, at Russland og Tyrkia vil komme til å falle kraftig ut med hverandre, -mens andre med Bibelen i hånd har hevdet at de vil bli allierte. “En av de største feilene Vesten gjorde var å la det muslimske Tyrkia bli et medlem av Nato i 1952.  Som kjent sier paragrafene i denne alliansen at et angrep på en av statene vil bli ansett som et angrep på alle. Så når forholdet mellom Tyrkia og Russland står på spill, vil de såkalte kristne nasjonene i Vesten stå side om side med Tyrkia, en antikristen nasjon, istedet for i sammen med det ortodokse Russland.

 

-For en Antikrist elskende verden er det ok at den muslimske tyrkiske Gog skal ekspandere inn i Syria ved å eksportere terrorister og sende flodbølger av muslimske migranter til Europa. Verden ignorerer at et slikt vennskap mellom Russland og Tyrkia walid-shoebater forhindret av den islamistiske oppstanden satt i scene av Tyrkia mot Russlands allierte Syria. En islamistisk overtakelse i Syria vil true Russlands interesser i Syria hvor de blant annet har en marinebase i Tartus. I følge Shoebat er Tyrkias mål å etablere en islamistisk allianse som vil motarbeide Kina og Russlands interesser, og det er derfor Tyrkia vil bli truet fra Øst (Kina) og Nord (Russland) i den fremtidige krigen over alle kriger,” skriver Shoebat videre. Det er få som forstår omfanget av denne konflikten. Fra Kina har vi den muslimske Urumqi oppstanden i Xinjiang’s i Kina hvor de muslimske uyghur-tyrkerne har skapt en større rift i forholdet mellom Kina og Tyrkia. Dette har blant annet ført til boikott av kinesiske produkter og Kina ønsker ikke å miste Xinjiang regionen til Tyrkia. Xinjiang problemet fortsetter å være en verkebyll og mens Tyrkia adoptere dens islamistiske arv vil dette skape en rift i forholdet mellom Russland og Tyrkia,” skriver Shoebat som mener at den Vestlige kirkes tradisjonelle syn på hvem Gog i Bibelen vil være, er feil. Grunnen til at Russland tok tilbake Krim er at Krim er helt essensielt for Russland til å kunne ha kontroll over Svartehavet i en eventuell konflikt med Tyrkia. Skal vi tro Shoebat’s teorier kan den turbulens vi i dag er vitne til mellom Moskva og Ankara, være et preludium til en større konflikt.

Bombet mulig tyrkisk våpenkonvoi inne i Syria

Russiske bombefly skal torsdag ha bombet en tyrkisk konvoi inne i Syria. En rekke kilder hevder at dette var våpen som skulle til syriske opprørere som søker å bekjempe Assad regimet som Moskva nå bomber for å redde. Tyrkia har en rekke ganger i likhet med Saudi Arabia og en rekke andre gulf-stater blitt beskyldt for å forsyne de ulike opprørsgrupper, inklusiv Islamsk Stat med våpen og militært materiell. Nedskytingen av det russiske bombeflyet samt det angivelige russiske angrepet på en konvoi med tyrkiske lastebiler viser hvor uhyre betent og farlig situasjonen egentlig er. Siden Russland og NATO/Tyrkia har vidt forskjellige interesser i Syria er det lite trolig at den franske presidentens drøm å samle en bred militær allianse mot Islamsk Stat vil komme til å materialisere seg. Snarere risiker vi at konflikten mellom det ortodokse Russland og det islamistiske regimet i Tyrkia blir mer betent.

https://www.youtube.com/watch?v=pg-0UGO8IHE