Respektert menighetsarbeider dømt for å ha forgrepet seg på 14 år gammel gutt

En høyt respektert skikkelse i en lokal menighet på Romeriket er dømt for å ha forgrepet seg på en 14 år gammel gutt. Saken var oppe i  Nedre Romerike tingrett og der ble mannen dømt til to års fengsel for overgrepet. Han er også dømt for å ha misbrukt sin stilling og tillitsforhold, for å ha forsøkt å påvirke en rettsaktør og for å ha produsert og oppbevart barneporno. Mannen som er en høyt respekt figur innenfor en frimenighet i området har anket saken. Mannen i 40 årene hadde ansvaret for å følge opp og undervise barn og unge i frimenigheten

Det var en søndag i juni 2017 at den da 14 år gamle gutten og hans familie oppholdt seg i menighetens bygg hvor den overgrepsdømte til daglig jobber. Hans hovedansvar var å følge opp og undervise barn tilknyttet trossamfunnet – som ikke er en del av Den norske kirke. Mannen tok ifølge dommen denne dagen initiativ til å få med den unge gutten inn på privat rom. Det var her overgrepet fant sted. Da gutten til slutt fant en unnskyldning for å forlate rommet, fikk han 500 kroner. Nedre Romerike tingrett legger til grunn at domfelte begikk overgrepet ved å misbruke sin stilling samt respekten og tilliten 14 åringen hadde til ham.

«Tiltalte var klar over det overmaktsforholdet han hadde overfor fornærmede, og at han kynisk valgte å utnytte dette til å skaffe seg den seksuelle omgangen,» heter det i dommen. Bare noen timer etter at overgrepet fant sted, skrev den religiøse lederen flere tekstmeldinger til offeret, hvor han blant annet ba 14-åringen om ikke å si noe til politiet. Han skal også ha spurt om de to kunne snakke sammen, og at 14-åringen skulle får mer penger. Overgrepsofferet fortalte imidlertid sin mor, som også er en del av trossamfunnet, hva som hadde skjedd. To dager etter overgrepet ble mannen politianmeldt, og etterforskningen ble iverksatt umiddelbart. Han ble pågrepet, og har sittet i varetekt siden. Under ransaking og gjennomgang av overgrepsmannens private mobil og laptop ble det funnet totalt 2.467 bilder og tre filmer som framstiller seksualisering eller seksuelle overgrep av barn. De aller fleste av bildene er av gutter i alderen 12 til 16 år.

2 tanker om “Respektert menighetsarbeider dømt for å ha forgrepet seg på 14 år gammel gutt

Det er stengt for kommentarer.