Renee Moses: Har utsatt “første bortrykkelse” til enten 14 eller 15 august

Nok en gang måtte skuffede Renee Moses tilhengere innse at hennes spådommer om den første bortrykkelsen som skulle ha skjedd 24 juli slo feil. Renee Moses som har kommet med et stort antall spådommer med forskjellige datoer på bortrykkelsen har etter grundig vurdering av sitt “rapture puzzle” kommet opp med at Gud har gitt verden en siste utsettelse. Ny endelig dato for avreise i form av en bortrykkelse vil skje senest fredag 14 eller lørdag 15 august. Videre hevder Moses at den store trengsel vil begynne senest den 17 august, eller om 11 dager

Etter først å ha sutrert overfor Gud hvor hun i følge seg selv klandret Gud for å ha sviktet, begynte Gud å laste ned til henne “alt”. For å finne en ny dato tyr Moses så til stjernetegn som brukes til å lage horoskop. “I følge Renee Moses må den store trengsel begynne før den 17 august 2020. Siden hun forkynner “før-trengselsbortrykkelses doktinen” må følgelig bortrykkelsen komme for 17 august. To nye aktuelle datoer er 14 og 15 august, og skal vi tro Renee Moses siste påstand er dette de siste mulige datoer, for at hennes tidskjema ikke helt skal kollapse. Se hennes siste nonsens her