Religionsfriheten i Vladimir Putins Russland er over, først for Jehovas vitner og deretter for…..

Maskert politi i ferd med å storme et av lokalene til Jehovas Vitner i Russland. Foto: You Tube

I dag er det medlemmene av Vakttårn organisasjonen som rammes, i neste omgang kan det være karismatiske eller evangeliske bevegelser som blir stemplet som ekstremistiske av russiske myndigheter Jehovas Vitner blir av de fleste av oss ansett som en farlig sekt. Likevel kan kriminaliseringen av Jehovas Vitner i Russland være et forvarsel på problemer som venter landets evangeliske kristne. Den avdøde amerikanske profetrøsten David  Wilkerson forutså allerede i 1973 at kommunismen ville kollape, at landet ville åpne seg for evangeliet, men også at det ville komme et nytt mørke over Russland som skal føre til at landet igjen vender tilbake til mørke’

Vebjørn Selbekk frykter at det vi nå ser skje med Jehovas Vitner i Russland også kan ramme evangeliske kristne, Foto: You Tube

Kriminaliseringen av Jehovas Vitner i Russland er bad news både for de omlag 175 000 medlemmene av den omstridte gruppen, men også et forvarsel for hva som vil skje nå russiske myndigheter igjen snører nettet rundt kristne menigheter og forsamlinger som ikke er en del av den russisk ortodokse kirke.  “Jehovas Vitner tapte i forrige uke ankesaken som trossamfunnet hadde fremmet for russisk høyesterett. De hadde håpet retten ville oppheve forbudet mot trossamfunnet som ble vedtatt i vår. Men de tre dommerne brukte kun kort tid på å avvise hele anken. Dermed opprettholdes vedtaket fra mars der Jehovas Vitner stemples som en ekstremistgruppe. Trossamfunnet hovedkvarter i St. Petersburg samt alle deres lokale Rikets Sal-lokaler inndras til fordel for den russiske stat. Forkynnelse av Jehovas Vitners lære kan nå straffes med flere års fengsel i Russland,” skriver Dagen redaktør Vebjørn Selbekk på lederplass i dagens utgave av avisen Dagen. En leder som kan leses enten man er abonnement eller ikke.

Boka Tro som trosser KGB avdekker den forfølgelse som var rettet mot kristne i det tidligere kommunistiske Russland

Det vi nå ser begynnelsen til i Russland betyr egentlig ingenting annet enn at religionsfrihet nå er en saga blott i Vladirmir Putins Russland. Talsmann for Jehovas Vitner i Russland, Yaroslav Sivulsky sa “at denne avgjørelsen betyr at religionsfriheten i Russland nå er over.” Det er slett ikke vanskelig å være uenig med ham, for selv om vi aldri så mye misliker o er uenig i hva Jehovas Vitner lærer og praktiserer, -både vil og bør vi -støtte deres rett til å kunne leve fredelig og praktisere sin tro, -uten trussel om straff og fengsel. “For Russlands 175.000 Jehovas Vitner vil det å samles til sine studier av Bibelen og Vakttårnet fra nå av være en kriminell handling som kan medføre straff, og med denne dommen har  Russland trådt ut av det fellesskapet av siviliserte nasjoner der innbyggernes trosfrihet respekteres av myndighetene,” skriver redaktør Selbekk videre. Selv om den russiske befolkning og den russisk ortodokse kirke ser ut til å støtte forbudet mot Jehovas Vitner og det er tydelig at den russiske kirke allerede har glemt at frem til Mikhail Gorbatsjov inntroduserte sin “perestrojka og glasnost” på midten av 1980 tallet, var de også en forfulgt størrelse i Russland. Hvem har vel glemt de mange bøker som ble skrevet om Sovjetunionen og kommunismens forfølgelse av kristne i store deler av forrige århundre.

https://www.youtube.com/watch?v=BTYeMYO2ydI

“Vladimir Putins nasjonalistiske prosjekt inneholder også sterke elementer av religiøs ensretting. Det kan komme til å ramme også protestantiske kristne. Den russisk-ortodokse kirke har åpent alliert seg med Putin. Til gjengjeld ønsker de bistand i konkurransen om sjelene, særlig mot brysomme og voksende evangeliske menigheter. Problemene som Jehovas Vitner nå opplever, kan være uretten som bare foreløpig ikke rammer oss selv,” skriver Vebjørn Selbekk videre og også her er det grunn til å tro at Selbekk treffer spikeren på hodet. Selv om mange skeptikere blant kristne forlengst har avvist David Wilkersons profetier i boka Visjoner fra 1973. I sin bok forteller Wilkerson hvordan Gud viste ham at Den Hellige Ånd ville rive i stykker jernteppet, at de gamle Sovjet statene vil åpne seg for evangeliet -og at det vil bli et fredsklima mellom Øst og Vest. Imidlertid skulle dette bare vare en kort periode.

David Wilkerson forutså i 1973 at Guds Ånd skulle sprenge jernteppet, at Russland skulle åpne seg for evangeliet, men at et nytt mørke skulle komme over Russland etter en kort tid med åpenhet

Etter en kort periode med åndelig vekkelse blant mange kommer dørene plutselig til å bli stengt og et forfølgelses skal tilta i intensitet og oppsluke disse nasjonene.” Med litt andre ord, Russland vender tilbake til sitt tyranniske mørke, og kanhende det er det vi nå ser spiren til når Russland nå forbyr landets 175 000 Jehovas Vitner å kunne dyrke og tilbe sin Gud i frihet og fred. Selv om mange kristne avviser disse gamle profetiene og hånler når de trekkes frem, så skal vi ikke  fnyse av hva Herren har vist sine tjenere uansett om det tilsynelatende går mange år uten at noe syntes å skje.  Litt for mange kristne har ikke lært å være tålmodige i forhold til profetier fremsagt av ulike Herrens tjenere. Skjer det ikke i det tempo vi forestiller oss, avskriver man gjerne ting som falsk profeti, bare fordi tingene ikke inntreffer i overensstemmelse med våre egne forestillinger og ideer. Herren er den suverene historiens Herre og er en tålmodig Gud, og vi, Guds folk må lære oss å bie på Ham og vente på når synet får sin oppfyllelse.

Vi kan ikke være likegyldige

Bygninger eid av Jehovas Vitner settes i flammer og utsettes for hærverk

Samtidig som bare få røster i Vesten reagerer på det russiske forbudet mot Jehovas Vitner, er situasjonen for Vitnene i Russland mørke. I lengre tid har vitnene opplevd at hettekledde politifolk har stormet deres bygninger, forstyrret møter, avbrutt samlinger og trakassert og truet vitnene med fengselsstraff og bøter. I tillegg har en rekke bygninger som er eid av Jehovas Vitner blitt stukket i brann mens andre bygninger er blitt utsatt for ødeleggelse og hærverk  av ukjente menn som opptrer med myndighetenes og den ortodokse kirkes velsignelse. Flere slike hendelser er blitt filmet for å dokumentere den økende forfølgelsen Jehovas Vitner nå opplever i Russland. Selv om vi ikke deler Jehovas Vitners synspunkter eller lære, bør vi likevel stå opp for deres rett til å kunne utøve sin tro i frihet og fred uten restriksjoner fra myndigheter og politi. Jehovas Vitner vil nå satse på å anke saken sin inn for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og andre internasjonale fora for å forsøke å stanse det russiske forbudet. Vakttårn organisasjonen vil ventelig vinne en sak i Strasbourg, og spørsmålet da vil bli om Russland vil anerkjenne en slik internasjonal domsstols kjennelse.

https://www.youtube.com/watch?v=EjVSf-LuweQ

Vi bør protestere overfor russiske myndigheter

Vi bør alle reagerere sterkt på det som nå skjer med Jehovas Vitner i Russland. Selv om vår nuværende regjering av Høyre og Fremskrittspartiet ikke akkurat har markert seg som videre opptatt av menneskerettigheter bør norske myndigheter protestere overfor russiske myndigheter. I tillegg bør folk reagere med å sende protestbrev til den russiske ambassaden i Oslo og fortelle at vi reagerer og protestere på det russiske forbudet mot Jehovas Vitner. Dette først og fremst fordi det er rett å stå opp for trosfriheten, men også fordi det som nå rammer Jehovas Vitner i Russland også kan komme til å ramme evangeliske kristne en gang i fremtiden. Protester kan rettes skriftlig til: Russlands Ambassade i Norge
Russian Embassy in Oslo, Norway Drammensveien 74 0244 Oslo Norway. Man kan også skrive pr mail og adressen da er: rembassy@online.no consul@online.no

 

 

3 tanker om “Religionsfriheten i Vladimir Putins Russland er over, først for Jehovas vitner og deretter for…..

 1. Jeg er Jehovas Vitner og er glad for at Søkelys tar så tydelig stilling. Det samme kan jeg også si om Vebjørn Selbekk.
  Men hva med alle dere andre “kristne”. Hater dere Jehovas Vitner så mye at dere ikke reagerer når Jehovas vitner blir forfulgt?
  Kanskje Selbekk og Søkelys har rett. At det er de evangeliske neste gang som blir forfulgt.
  Skremmende taushet fra mange…

  • Takker for tilbakemeldingen Jonas. Dere i Jehovas Vitner har selvfølgelig krav på samme tros og ytringsfrihet andre har. Trosfrihet er en søyle i moderne samfunn. Russland bør besinne seg. Og det som rammer Jehovas Vitner i dag, kan komme til å ramme andre trossamfunn i fremtiden.

 2. Jeg synes Jehovas Vitners behandling av de som har forlatt Jehova Vitner er avskyelig, antikristelig og foraktelig.
  Jeg er uenig med Jehova Vitners lære og sender deres misjonærer vennlig men bestemt bort fra min dør uten å si et ord.
  Jeg mener at Jehova Vitner ikke er kristne.

  Men Jehova Vitner har også krav på tros og ytringsfrihet i Russland som i Norge. Så du kan regne med min støtte. Jeg også takker og priser Søkelys for at de har tatt opp denne saken.

Det er stengt for kommentarer.