Regimet i Kiev avviste russisk ultimatum om å kapitulere i Mariupol -ei heller samtaler mellom Putin og Zelensky

Den ukrainske regjeringen har avvist et ultimatum fra den russiske militærledelsen i Moskva om å oppgi forsvaret av Mariupol. Det russiske tilbudet innebar en våpenhvile og fritt leide for den nynazistiske Azov brigaden som har forsvart byen. Myndighetene i Kiev har avvist kravet om overgivelse og dermed vil kamphandlingene fortsette i Mariupol. “Regimet i Kiev og nynazistene i Azov velger dermed å utsette sivilbefolkningen for flere lidelser. Dette betyr at de tar med seg tusenvis av uskyldige borgere i døden da de ikke lar dem rømme gjennom humanitære korridorer,” sier russiske militære som vil fortsette angrepene på byen.

Flere områder av Mariupol er delvis jevnet med jorden og sivile ligger i dekning i kjellere rundt om i byen. Det er disse som vil betale prisen for at myndighetene i Kiev ikke er villige til å ydmyke seg. Det russiske forsvarsdepartementet overrakte et ultimatum til Ukraina angående overleveringen av Mariupol.– Vi oppfordrer myndighetene i Kiev til å vise tilbakeholdenhet og tilbakekalle deres tidligere ordre, som forplikter krigere til å ofre seg selv og bli «vitner til Mariupol», sa den russiske generalløytnanten Mikhail Mizinchev. «Legg ned våpnene», sa den øverste russiske tjenestemannen. “En forferdelig humanitær katastrofe pågår (…). “Alle som legger ned våpnene vil være garantert en helt trygg utvei fra Mariupol.” Men Ukraina sa nei. Det blir også meldt mandag at det ikke vil bli noen samtaler mellom Putin og Zelensky da det ikke er grunnlag for et slikt møte.