Redacted fra kl 22: BREAKING! NATO and Zelensky push for all out war with this move

NATO og Zelensky pusher på for full krig med Russland er blant de tema som Redacted vil ta opp i kveld. Fra klokken 2200