**RED ALERT** KREMLIN “Leave Us No Choice” BOMBERS BEING LOADED- *GOLD HITS NEW RECORD HIGH*

Den tredje verdenskrig er her. Få er i tvil. Vi ser opptrapping av trusler og gårsdagens ukrainske droneangrep mot Kreml er å krysse den siste røde linje. Et attentatforsøk mot en statsleder er det samme som en krigserklæring. Samtidig melder Wagner gruppen at Ukraina har startet sin planlagte motoffensiv. Ledelsen i Kreml er rasende. Zelensky`s liv er nå i fare. Russiske politikere vil nå at Zelensky skal tas. Nate Polson, som tilhører kategorien “denne verdens barn er klokere enn lysets barn” er meget tydelig om hva som skjer.