Raser mot uvaksinerte -er du ikke død fisk som følger strømmen -skal du klandres

Jan Hanvold og Dag Sørås som begge på sitt vis er komikere, er kanskje ikke så enige i mye, men en ting er de begge enige om. Uvaksinerte er å klandre for den voldsomme oppblomstringen av smitten i Norge. Komiker Dag Sørås har lite til overs for dem som velger å ikke ta coronavaksinen. “La det være klart – per nå blir det selvsagt show i Tromsø neste uke. Jeg er vaksinert, dere er vaksinert, og resten kan fucke off,” skrev komikeren som ikke har noe til overs for folk som ikke er flokkdyr.

Sørås forklarer videre til Dagbladet at han heller gjerne foretrekker coronapass framfor halvtom sal på showene. Det er med andre ord helt greit at folk med Coronapass kan sitte tett i tett i salen og smitte hverandre med Delta og Omicron slik vi så fra et julebord i Oslo. Også der var samtlige fullvaksinert mot Covid og kunne sikkert også fremlegge et Coronapass uten at det verken hindret eller skremte smitten. Norge er rammet av en kollektiv galskap hvor de fleste har byttet ut sin sunne fornuft og blitt død fisk som følger strømmen. De er så fullstendig hjernevasket av skremselspropaganda slik at de ikke klarer å ta inn over seg virkeligheten om at de er bedradd og lurt. Fullvaksinerte blir smittet og er blitt superspredere der de løper rundt i den villfarelse at vaksinene skulle gi dem normalitet tilbake å gjøre dem beskyttet mot smitten. Og nå som de erkjenner at vaksinene ikke virker eller gav dem tilbake normaliteten de ønsket, er det uvaksinerte som skal klandres. Det mentale kollaps er fullkomment!