Rakettangrepene fra Libanon er et budskap fra Iran

bildeTirsdagsnattens uprovoserte rakettangrep mot mål i Galilea som heldigvis ikke medførte annet enn mindre materiell skade var det første i sitt slag på to år. Angrepet som kom helt uprovosert har helt åpenbart Hizbollah og dermed Irans signatur selv om Abdullah Azzam Brigaen formelt har tatt på seg ansvaret for hendelsen. Den Iran og Syria støttede Hizbollah militsen har full kontroll over store deler av Libanon og spesielt i sør hvor rakettene kom fra. Nattens hendelser hvor fire katyusha raketter ble avfyrt mot Israel er ikke noe annet enn et direkte budskap til USA og dets allierte at Israel vil være de første som vil kjenne smerte dersom USA, Tyrkia, Saudi Arabia og de andre USA allierte i regionen iverksetter en militær intervensjon i Syria og eller Iran. Les mer her