Tø 

 Søkelys

                                                      


  Tilbake
  Hjelp jødene hjem

 

Den første som vil betale prisen for et angrep mot Syria vil være Israel

Rakettangrepene fra Libanon er et budskap fra Iran

Tirsdagsnattens uprovoserte rakettangrep mot mål i Galilea som heldigvis ikke medførte annet enn mindre materiell skade var det første i sitt slag på to år. Angrepet som kom helt uprovosert har helt åpenbart Hizbollah og dermed Irans signatur selv om Abdullah Azzam Brigaen formelt har tatt på seg ansvaret for hendelsen. Den Iran og Syria støttede Hizbollah militsen har full kontroll over store deler av Libanon og spesielt i sør hvor rakettene kom fra. Nattens hendelser hvor fire katyusha raketter ble avfyrt mot Israel er ikke noe annet enn et direkte budskap til USA og dets allierte at Israel vil være de første som vil kjenne smerte dersom USA, Tyrkia, Saudi Arabia og de andre USA allierte i regionen iverksetter en militær intervensjon i Syria og eller Iran.

Nattens uprovoserte rakettangrep fra Libanon og Hizbollah er ikke ment som noe annet enn et direkte budskap fra Teheran og Damaskus om at Israel vil bli den første til å betale prisen dersom USA, Tyrkia, Saudi Arabia, Jordan, Qatar, Frankrike og eventuelt Storbritannia og Canada iverksetter en militær intervensjon for implantere en flyforbudssone, nødhjelpskorridorer eller såkalte "trygge lommer" på syrisk jord. De siste ukenes hendelser forteller nærmest om full borgerkrig internt i Syria og situasjonen er nå svært lik den som preget Libya kort tid før Nato iverksatte sin militæroperasjon for å fjerne Muammer Gaddafi fra makten.

"Den syriske brutaliteten er hundre ganger verre og roper på verdenssamfunnet innblanding"

Dette bildet er fra filmklippet ovenfor som var for sterkt for You Tube. Filmklippet som ble fjernet demonstrerte med all tydelighet brutaliteten som preger den syriske borgerkrigen som nå roper etter vestlig intervensjon. Vi har valgt å erstatte det fjernede klippet med filmsnutten nedenfor som på langt nær er så sterk som filmklippet You tube har fjernet.

De siste ukenes økende brutalitet gjør at en militær intervensjon på humanitært grunnlag er nødvendig og det syriske regimet begår nå så alvorlige krigsforbrytelser at det er ufattelig at ikke er sterke folkelige reaksjoner på gatene i Europa og USA. Det vi er vitne til av grusomheter fra Syria forteller vel egentlig at det bare er tidsspørsmål før det vil komme en USA kordinert militæraksjon mot et regime som forlengst har mistet sin legitimitet både blant eget folk og i den arabiske verden. Den tyrkiske utenriksministeren Ahmet Davutoglu uttalte tirsdag at han håpet at en militær intervensjon i Syria ikke ble nødvendig men la til "at vi er rede for alle scenarioer". "Et regime som torturerer sine egne innbyggere kan ikke overleve særlig lenge," sa den tyrkiske utenriksministeren videre. "Tyrkia kan komme til å sette opp buffersoner for å gi beskyttelse til syriske flyktninger," sa utenriksministeren som for første gang direkte har signalisert at Tyrkia er klar for å gjennomføre militære tiltak mot Assads regime.

Iran og Syria vil slå tilbake

Den kommende militæraksjonen mot Syria vil uten tvil skape sterke reaksjoner i Iran som kan komme til å hjelpe sin allierte i Damaskus militært. Også Hizbollah og de ulike palestinske terrorfraksjonene på Gaza stripen vil kaste seg inn i konflikten. At disse vil sette himmel og jord i bevegelse for å blande inn Israel har vært signalisert lenge og Iran har flere ganger truet med at 150 000 raketter er rettet mot israelske byer. Hizbollah som mer eller mindre kontrollerer Libanon sies å ha et arsenal på 80 000 raketter og Gaza som jevnlig beskyter Israel har åpenbart plenty. Når konflikten begynner vil Israel måtte være på tå hev og verden må være innstilt på kanskje den største krigen siden 1945.

Les også: Jan Hårstad: Krigen er begynt

Av Søkelys 29.11.11

Sist oppdatert: 04.06.10