Rakett avfyrt fra Gaza -Israelske fly bombet Hamas posisjon på Gazastripen som gjengjeldelse

Foto: You Tube

Israelske fly har i kveld gjennomført et luftangrep mot Hamas posisjoner inne på Gaza stripen etter at det torsdag er blitt avfyrt flere raketter mot Israel. I følge det israelske militæret skal to av rakettene ha falt ned før de krysset grensen til Israel, mens den tredje raketten rammet Isralsk jord. Det israelske forsvaret skal ha besvart angrepet med å bombe en Hamas post inne på stripen. I en uttalelse sier Israel at de holder Hamas ansvarlige for alle eventuelle angrep fra Gaza. I Judea og Samaria har det i dag vært omfattende sammenstøt mellom rasende palestinere og israelsk politi. Bakgrunnen for uroen tilskrives gårsdagens gledelige melding om at president Trump har anerkjent Jerusalem som Israels hovedstad. I følge statsminister Netanyahu kan det bli flere land som følger i USAs fotspor.

20 tanker om “Rakett avfyrt fra Gaza -Israelske fly bombet Hamas posisjon på Gazastripen som gjengjeldelse

 1. Sanne tilbedere av Gud “skal ikke engang lære å føre krig”, sier Bibelen og legger til at de utgjør en åndelig nasjon som “ikke trenger beskyttelse av bommer og porter”.

  Bibelen slår det hele fast: “Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot ondskapens åndehær i himmelrommet”. Og aldri har noen skutt ned demoner med raketter. Tvert om heter det: “Den som griper til sverd skal falle for sverd”.

  Man kan ikke i våre dager delta i krig og samtidig nyte Guds gunst. Da ligger man om kort tid tilbake død på slagmarken etter Jehova Guds og Kristi Harmageddon-slag der Gud forvirrer alle sine motstandere til å gå løs på hverandre.

  • Hr. Josef må være en velsignet mann, og prise seg lykkelig over at hedningene har våpen, hvis ikke hadde Josef nå snakket Tysk. Og at disse navnkristne, gjorde slik motstand at Hr. Josef lever i et land der han kan ytre sine meninger slik han finner for godt.

   Takk din Gode Gud for at det finnes hedninger og navnkristne som sørget for at du kunne vokse opp i et fritt land.

   Mvh RJ

  • Ja, Jehova Gud og Kristus sørger for at kristne er velsignet. Og så sørger de for at ikke den navnkristne kristenheten og deres partnere nasjonene klarer å knuse oss helt.

   Men også vi lider under deres voldelige kriger. Det skyldes det store universelle stridsspørsmålet som snart skal avgjøres en gang for alle. Hvem har rett til å styre over det skapte – Gud eller gud – Jehova eller Satan. Satan sier at ingen vil følge Gud uten bestikkelser. Resultatet er gitt på forhånd. Og dommen over Den Onde og hans voldsutøvende drabanter og liksom-kristne.

   Først tas skjøgen Babylon den store, de falske religionene med kristenheten som fremste eksponent av sine elskere nasjonene. Dernest kommer en brå undergang over nasjonene selv fra Guds hånd. Dette starter kanskje i forbindelse med en påske. Og det behøver ikke bety alt for langt unna.

   Og ja, i mellomtiden treller faktisk hedningene og de navnkristne for oss sanne kristne. De bare skjønner det ikke ennå. Dette er vår lønn fordi vi forkynner sannheten for dere. Etterpå hever vi en meget større lønn – evig liv. Om dere ikke vender om får imidlertid dere ingen annen lønn enn det nåværende, korte livet.

 2. I en fysisk verden må alle nasjoner ha et forsvar. Og blir man angrepet har man rett til å forsvare seg. Det er faktisk moralsk forpliktende å ha et forsvar og kjempe om man blir angrepet. Uten land og landegrenser som man forsvarer ville verden gå til grunne.

  • Hedningene har fysiske militærstyrker som dreper hverandre. Men kristne har ikke det. Navnkristne derimot slår hverandre ihjel. Men disse er av Satan og ikke Gud.

  • Israel i det gamle testamente var en fysisk, kjødelig nasjon som alene hadde som formål å frembringe Jesus Kristus. Av den grunn trengte Israel grenser og forsvar.

   Om du vil tilbake til Moseloven forkaster du Kristus. Det er det mange som gjør. Derfor blir det “ikke mange mennesker tilbake” etter Guds Harmageddon-oppgjør med de onde og voldelige menneskene.

   Fasiten på det trenger du heldigvis ikke lete lenge etter. Dette ligger rett foran oss. Da vil voldelige mennesker som griper til våpen mot hverandre utryddes av Skaperen ved Hans sønn Kristus i spissen for alle englene.

   Da vil det heller ikke hjelpe dagens israelittiske nasjon at de besitter termonukleære våpen eller annen slags fandenskap. De vil også måtte børe med livet – alle som en.

   Derfor er det NÅ vi har muligheten til å vise at vi er fredelige mennesker som ikke griper til våpen. Dette er et av grunn-kriteriene for å få leve i nye verden.

 3. Det er åpenbart noen skribenter her inne som tror man kan skippe Jesus Kristus og Paulus og på ny satse på Moseloven og jødenes gammeltestamentlige tro. Disse stiller seg i virkeligheten på samme side som fariseerne og det skriftlærde presteskapet på Jesu tid. Deres endelig kom i år 70 e.Kr. men har åpenbart fortsatt tilhengere blant jødiske nasjonalister og kvasikristne.

 4. ”Hevn dere ikke selv, mine elskede, for hevnen hører meg til, sier Jehova, hærskarenes Gud.”

 5. Til Josef

  Kan du bekrefte , som “Sadoks sønn” gjorde skriftlig , at du IKKE er et menneske ?
  “Sadoks sønn” tilhørte også Jehovas Vitner.

  • Jesus Kristus:
   “Ikke enhver som sier til meg Herre, Herre skal komme inn i himlenes rike, men den som GJØR MIN HIMMELSKE FARS VILJE!”
   Matteus 7:21

  • Jesus Kristus:
   “Mange skal si til meg på den dag: Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn og drevet ut demoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn. Og likevel vil jeg da åpent erklære overfor dem: JEG HAR ALDRI KJENT DERE! GÅ BORT FRA MEG, DERE SOM ØVER LOVLØSHET. Matteus 7: 21-23

  • Er det slik å forstå at, du selv mener å gjøre Faderens vilje, og ikke gjør noe urett eller utøver noen form for lovløshet?

   Forstår jeg deg rett nå?

   Mvh RJ

  • Hva angår læren holder jeg meg ikke til lovløshet mot Kristi lovpakt. Har man først kommet til sannhets erkjennelse må man holde fast ved det troverdige Ord, slik menigheten i Filadelfia roses for i Åpenbaringen.Det krever Gud av meg.

   På det personlige plan er alle syndere og her kommer alle ufullkomne mennesker til kort. Men den som er gitt meget kreves det mer av. Det gjelder m.a.o. å ikke praktisere synd men kjempe i mot sine svakheter.

   Jeg er svært privilegert som har fått forstå de bibelske sannhetene. Og dere er priviligerte som får det viderebragt. Når det er sagt er også jeg utvalgt ”blant det som regnes for intet”, så jeg har absolutt ingenting å rose meg over.

  • Jeg prøver fortsatt å finne ut hvem du mener er “Oss sanne kristne er”
   Noe du unngår å svare klart på.

   Så da må jeg spørre om, hvilken lære holder du deg til?
   Og hva er Kristi lovpakt?
   Hva er din sannhets erkjennelse?
   Hvilke Bibelske sannheter har du forstått, og legger vekt på?
   Og hvilke Bibelske sannheter er vi privilegert for å høre?
   La oss også høre mer om din utvelgelse.

   Prøv nå å svare tydelig på det jeg spør om.

   Mvh RJ

  • Om du ikke ser det av mine innlegg ligger det dessverre “et dekke for dine øyne” slik at “du ser og ser, men ser dog ikke”.

   Fariseerne ville lokke Jesus inn i en ordstrid. Den fellen gikk han ikke i. Det gjør ikke jeg heller. Skriv heller om det du tror på. Det gjør jeg.

  • Nå da, ble Hr. Josef fornærmet av en eller annen grunn.

   Jeg spør ikke om disse ting for ordkrig, men for å finne ut hvem som er de sanne kristne etter din mening.

   Altså underforstått at andre kristne, ikke er sanne kristne.

   Så jeg har nå invitert deg til å skrive om de Bibelske sannheter som du er så privilegert å vite. Som du sier så er vi andre her, svært privilegerte for å høre om disse sannhetene.

   Så la oss andre få høre det du har å forkynne, så vi får lære av deg.

   For det er vel det som er din motivasjon å skrive her, for å lære oss andre om det du vet, og dele av din kunnskaps kilde?

   Mvh RJ

  • Min far lærte meg: Snu deg ikke etter enhver bikkje som bjeffer i veikanten. Da kjører du av veien.

   Dette var kloke ord. Jeg siterer Bibelen hele tiden. Les og bli vis. I rest my case.

  • Det kan se ut som om du vegrer deg for å fortelle hva du står for, og hva du mener, da blir du vel heller lite troverdig.

   Og du blir ikke mer troverdig ved å sitere Bibelvers, det kan alle og en vær gjøre.

   Det som gjør et menneske troverdig et ikke kunnskap, men hvilken ånd ordene blir båret av.

   Mvh RJ

Det er stengt for kommentarer.