Populær amerikansk pastor tok sitt eget liv -var engasjert i forebyggende arbeid mot selvmord

Foto: Facebook

Depresjon og åndelig mørke Pastor Bill Lenz som har vært ledende pastor for Christ The Rock Community Church i Menasha, Wisconsin har tidligere gjort seg bemerket på grunn av sitt arbeid med å forebygge selvmord, sjokkerte både familie, venner og menighet da han mandag overrasket alle med å ta sitt eget liv. I følge nære venner og medarbeidere skal pastor Lenz i de siste månedene ha slitt med en tung depresjon, og den 60 år gamle pastoren skal flere ganger ha vært i kontakt med lege, veiledere og nære venner i et forsøk på å komme seg gjennom den mørke depresjonen. “Det er med sorg i hjertet vi i dag må dele den triste nyheten om at vår kjære seniorpastor Bill Lenz gikk bort på kvelden mandag 4 desember. Bill har slitt med en tung depresjon de siste tre månedene og har både vært åpen om dette og aktivt søkt hjelp, men depresjonen ble tydeligvis for tung å bære, og dette tok hans liv,” het det i den triste meldingen publisert på Facebook siden til “Christ the Rock Community Church”

Bill Lenz som selv har vært engasjert i forebyggende arbeid mot selvmord får gode skussmål blant menighetens medlemmer og mennesker som selv har slitt med depresjon og selvmordstanker kan fortelle at pastor Bill Lenz var blant dem som var villig til å dele byrdene med dem som kjempet med mørke og dystre tanker. En bekjent av pastor Lenz, Audrey Nowak postet onsdag dette på menighetens Facebook side: “Jeg beklager at ikke vår kollektive kjærlighet kunne trenge gjennom din jordiske sorg og plage. Kanskje du vil føle den i himmelen, skriver Nowak som på egen You Tube har lagt ut noen trøstende toner til den nå avdøde pastoren. Også andre kirkelige ledere i området uttrykker sorg og medfølelse med menigheten og familien til den avdøde pastoren. “We extend our deepest condolences to the family of Bill Lenz, the senior pastor at Christ The Rock Church in Menasha who died on Monday afternoon. Bill made a tremendous impact on many of the leaders at Green Bay Community Church and will be dearly missed. We ask that you pray for the Lenz family and the Christ The Rock congregation during this difficult time,” skriver en pastor på vegne av andre menigheter i området som en siste hilsen og oppmuntring til menigheten Bill Lenz betjente.

10 tanker om “Populær amerikansk pastor tok sitt eget liv -var engasjert i forebyggende arbeid mot selvmord

 1. Menneskelig svakhet bunner i syndefallet. Demonene leter etter åndelig svake mennesker de kan dominere og inspirere til selvdestruktive handlinger.

 2. Joda, da reiste for første gang hele verden seg til krig mot hverandre slik Jesus forkynte skulle bety begynnelsen på endetiden etter at Satan og hans demoner var kastet ut av himmelen. Siden dette har vi kunnet be: “Skje Din vilje Gud, SOM I HIMMELEN, SÅ OGSÅ PÅ JORDEN.”

  Det er ikke uten grunn denne krigen kalles FØRSTE VERDENSKRIG. “Folk reiste seg mot folk og rike mot rike”. “Pest” kom med spanskesyken. Alle de 27 sammensatte tegnene fra de synoptiske evangeliene inntraff på en gang.

 3. Jehovas vitner fornekter Jesus som Gud..og med det føyer de seg inn i felleskapet av falske profeter, kjettere og spottere. De er ikke kristne.

  • Det kalles treenigheten kjære deg..”den som har sett meg har sett Faderen, jeg og Faderen er ett.” Sa JESUS..Jesus gjorde seg selv til Gud sa fariseerne, og Paulus kaller han den sanne Gud. Thomas faller ned og tilber Jesus og sier “min Herre og min Gud”, og I apostlenes gjerninger 20 sier Lukas at “Gud vant menigheten med sitt eget blod”..Når hadde Gud blod?? I Kristus Jesus. Og jeg kunne bare fortsatt…Bibelens vitnesbyrd er at Gud er kommet i Kjød for oss..Gud (Messias) ble menneske. Ordet var hos Gud og ordet var Gud sier Johannes…omvend deg fra din vranglære og ta din tilflukt hos Jesus..Det er ditt eneste håp.

  • At Faderen og Kristus omtales som “ett” betyr bare at de er i harmoni med hverandre og hører sammen som far og sønn. Akkurat det samme ordet “ett” brukes i Bibelen om den gifte mann og kvinne – de er “ett” kjød, heter det. Og Jesus ber disiplene om å være “ett” liksom han og Faderen er “ett”.

   Når det gjelder ordet “gud” benytter ikke greske oversettelser en blanding av store og små bokstaver slik som på norsk. Andre oversettelser skriver “gud var ordet”, eller “ordet var en gud”. Mange oversettere markedsfører derfor treenigheten når de setter inn stor G i ordet gud.

   Ordet gud betyr bare en overmenneskelig person. Dommerne kaltes “guder” i GT. Djevelen er “denne verdens gud” og englene kalles guder og gudesønner.

   I forhold til vanlige mennesker er altså Kristus en gud. Men han er ikke Gud Fader selv. Det fremkommer tydelig når han selv utbryter: Min gud, min gud, hvorfor har du forlatt meg! Dette ville være meningsløst om han sa det til seg selv.

   Gud Fader Jehova kan ikke dø. Da ville alt ha dødd med Ham.

   I første Korinterne 15 ser du lett forskjellen på Faderen og sønnen:

   “24 Så kommer slutten, når han overgir sin kongsmakt til Gud, sin Far, etter at han har tilintetgjort alle makter, myndigheter og krefter. 25 For han skal være konge helt til Gud har lagt alle fiender under hans føtter. 26 Den siste fienden som blir tilintetgjort, er døden. 27 For alt la han under hans føtter. Når det står alt, er det klart at Gud er unntatt. Det er jo Gud som legger alt under ham. 28 Men når alt er underlagt ham, skal også Sønnen selv underordne seg Gud, som har lagt alt under ham, og Gud skal være alt i alle.”

Det er stengt for kommentarer.