Profetisk drøm? Donald Trump blir USAs neste president, “-Trump skal lede USA til Triumf”

donald-trumphFra Trump til triumf, -profetisk drøm sier Donald Trump skal lede de forente stater til triumf  Etter 8 år med Barack Obama ha USA måttet se seg forbigått av Russland på den utenrikspolitiske arena og det er et noe svekket USA den neste amerikanske presidenten kommer til å ta over. I følge en profetisk drøm mottatt av Lana Vawser i det australske “Lana Vawser Ministries” vil USAs neste president bli Donald Trump, -en mann som angivelig vil skulle lede de forente stater til seier, som det heter i Vawser’s profetiske drøm

Det amerikanske presidentvalget i 2016 blir av mange ansett som et viktig valg for USA. Det vil ennå være uklart en god stund hvilke kandidater som vil komme til å stille for de to politiske maktblokkene i USA, men det syntes klart at den enkelte hadde trodd ville bli lana-vawserrepublikanernes kandidat, Jeb Bush ikke levnes mye sjanse. På tross av latter og en rekke kontroversielle uttalelser ser det fremdeles Donald Trump som leder på republikansk side, mens Hillary Clinton syntes mest aktuell som arvtager på demokratisk side. Dersom dette vil ble tilfelle risikerer USA å få sin første kvinnelige president noensinne. I en profetisk drøm, mottatt av Lana Vawser (foto You Tube) i det australske Lana Vawser Minestries, blir Donald Trump nå kastet frem som Obama’s arvtager i 2016. I følge hennes profetiske drøm var hun selv tilstede i et politisk møte med Donald Trump hvor han med innlevelse snakket om sin politikk. Plutselig ble Vawser i sin drøm løftet opp over Amerika og hun så nasjonen som et kart. Og skrevet over USA på kartet stod det “TRUMP” med store bokstaver. Mens hun kikket på ordet ble bokstavene stokket om og “TRUMP” ble til “TRIUMPH”. Så hørte hun plutselig at Herren talte med høy røst i drømmen. “Trump skal lede De Forente Stater” frem til triumf!!!.” Da hun våknet opp av drømmen så hørte hun ordene: “Trump skal lede USA til seier!” Mens hun var i ferd med å skrive ned sin drøm så kom det ytterligere noen ord til henne som lød: Engler av triumf har blitt tildelt Trump,” gjenforteller Vawser i sin “profetiske kronikk” publisert blant annet i Charisma. Jeg tror Herren inviterer oss til å søke hans hjerte og samarbeide med ham i bønn for å bringe USA til et sted av gudfryktig seier og triumf,” skriver hun avslutningsvis. Med andre ord Triumf med Donald Trump! Og vår kommentar er: Kanhende Donald Trump er mannen Gud vil ha, noe verre en Obama kan vel knapt finnes?

Facebook Comments

9 tanker om “Profetisk drøm? Donald Trump blir USAs neste president, “-Trump skal lede USA til Triumf”

 1. Me ventar på er Antikrist.

  ..”skal det stå fram ein konge med hardt andlet og SLEIP TUNGE. 24 Han skal få stor makt, men ikkje ved eiga kraft. Han skal gjera uhyggjeleg skade og ha lukka med seg i det han tek seg føre. Han skal gjera ende på mektige menn og folket av dei heilage. 25 Fordi han er klok, skal svikarferda lukkast for han. Han skal vera stor i eigne tankar og rydja ut mange når dei minst ventar det. Han skal reisa seg mot hovdingen over hovdingane og verta knust, men ikkje ved menneskehand.”

  “Og han skal tala mot Den Høgste og fara hardt fram mot dei heilage åt Den Høgste. Han skal setja seg føre å endra tider og lover, og dei heilage skal gjevast i hans hand éi tid og tider og ei halv tid. 26 Då skal retten setjast. Herredømet skal takast frå han; det skal knusast og gjerast til inkje for alltid. Kongedømet og veldet og makta i rika under himmelen skal gjevast til det folket som er dei heilage åt Den Høgste. Deira rike skal vera eit evig rike, og alle makter skal tena og lyda dei.»
  “Hærstyrkar som han sender ut, vanhelgar heilagdomen, den faste borga, tek bort det daglege offeret og set opp den øydande styggedomen. 32 Dei som syndar mot pakta, lokkar han til fråfall med SLEIPE ORD. Men det folket som kjenner sin Gud, står fast og viser det i gjerning. 33 Dei vituge i folket hjelper dei mange til skjøn. Men ei tid vert dei offer for sverd og bål, fangenskap og plyndring. Medan dei er i trengsle, får dei litt hjelp. Men mange som sluttar seg til dei, er ikkje ærlege. 35 Nokre av dei vituge kjem i trengsle, så dei vert skirsla og reinsa og tvegne til endetida. For enno er det ei stund att til den fastsette tid.
  36 Kongen skal fara fram som han vil. Hovmodig som han er, opphøgjer han seg over alle gudar, og mot Den Høgste Gud talar han uhøyrde ord. Han har framgang til dess forbanninga tek slutt.”

  Han tek kontrollen over tempelhøgda.

  “Han set opp kongsteltet sitt mellom havet og det fagre, HEILAGE FJELLET. Men så ber det mot slutten med han, og det er ingen som hjelper han.”

  Kven er denne personen som skal koma som Israels ven og støttespelar?
  Sanhedrin har fortalt oss det.

  templeinstitute.org/megillat-bush.htm
  GOG er ein bestemt person.

  Iran er den store saka framover.

  http://www.worldtribune.com/iran-tested-new-missile-day-after-u-s-pulled-aircraft-carrier-from-persian-gulf/

  “Iran tested a new medium-range missile capable of delivering a nuclear weapon just one day after the United States pulled its last aircraft carrier from the Persian Gulf.”

  Snart vil alle sjå kven denne personen er.

  «Éi tid og tider og ei halv tid. Når makta åt det heilage folket er heilt knust, kjem slutten på alt dette.» 8 Eg høyrde det, men skjøna det ikkje og spurde: «Herre, kva er endelykta på dette?» 9 Då sa han til meg: «Gå bort, Daniel, for desse orda skal vera løynde og forsegla til endetida. 10 Mange skal verta reinsa og tvegne og skirsla. Men dei ugudelege skal halda fram i si gudløyse, og ingen av dei skal skjøna noko. Men dei vituge skal skjøna. 11 Frå den tid då det daglege offeret vert bortteke og den øydande styggedomen oppsett, skal det gå 1 290 dagar”.

  “Fienden legg hand på sine vener,
  skamlaust bryt han si pakt.
  22 Hans tale er SLEIPARE enn smør,
  men i hjarta tenkjer han på strid.
  Hans ord er mildare enn olje,
  likevel er dei som dregne sverd.” Salme 55

  “Ein uven skaper seg til med lippene,
  men inni seg ber han på svik.
  25 Gjer han seg blidmælt, så tru han ikkje,
  for det er sju slag styggedom i hjarta hans.
  26 Jamvel om ein døl sitt hat med list,
  kjem vondskapen fram når folket samlast.
  27 Den som grev ei grav, dett sjølv nedi,
  den som velter opp ein stein, får han over seg.
  28 Den som talar med falsk tunge,
  hatar den han knuser;
  ein SLEIP munn får mange til å falla.”

  Det finst nokon som no går ut og seier at TRUMP vil oppfylla dette.
  http://www.antipasministries.com/index.htm

  “THAT “MAN OF SIN” HAS NOW APPEARED – and I have very little doubt that he has appeared in the person of DONALD TRUMP.”

  Orda i Åp 17 må oppfyllast om det er nokon meining i dei.

  “Her trengst det både vit og visdom. Dei sju hovuda er sju høgder, og på dei sit kvinna. Og dei er sju kongar: 10 Fem av dei er falne, éin er no, og éin er enno ikkje komen; og når han kjem, skal han halda seg berre ei lita stund. 11 Dyret som var og ikkje er, det er sjølv den åttande, MEN PÅ SAME TID EIN AV DEI SJU og går sin undergang i møte”

  “When President Bush will return to Israel for the THIRD time, it will not be as the PREVIOUS PRESIDENT of the USA, but rather the whole world will know that he is HaShem’s elected PRESIDENT GOG.”

  http://dreamingofmoshiach.blogspot.no/2008/01/president-bushpresident-gog.html

 2. Jeg må si meg enig med Fuglesteg, her. Endel av sakene, bære preg av å ha et komikkens skjær over seg.
  Si meg; mener noen i fullt alvor at Donald Trump er mer “kristen” enn Obama???:-)

  • Det finnes nok mange som mener det Godtfred. Jeg for min del mener intet om akkurat det, men jeg tror ikke der er mulig å finne en verre amerikansk president enn Barack Obama. Hans politikk og merittliste er bare så langt bort fra hva som er kristelig som det kan komme. Juble over likekjønnede ekteskap, nedbe Guds velsignelse over dem som utfører fosterdrap og nå klandrer Netanyahu like mye som han klandrer Abbas for at palestinske terrorister løper rundt og stikker jøder med kniv.
   Med Obama har USA nådd bunnen. Utover det har jeg lite kjennskap til Donald Trumps religion med unntak av at han tilhører den prestbyterianske kirke.

  • Verken Obama eller Trump er menn etter Guds hjerte, og det er lite sannsynlig at det vil komme en president som vil endre kursen skuta USA har mot sitt isfjell. Fru Hillary er en sterk kandidat til stillingen, men dessverre ikke det grann bedre enn Obama.

  • Braut og Fugelsteg. Det lukter Fuglebraut av Godtfred lang vei. Disse to ikketroende nett-trolla er tydeligvis opptatt av å spre sitt dystre mørke både på himmelbloggen, her og på den falske smyrnabloggen. Trist at ikke politiet slår kloa i disse to som stadig skriver dumme innlegg på den ekle smyrnabloggen. De er så lett gjenkjennelige at det bare er latterlig. Ha Ha

 3. Er Sokelys en kristen parodi slik Herregud.com var det i sin tid ? Jeg begynner aa lure nu etter flere paa kanten, og i noen tilfeller, over kanten til ren komedie oppslag her.

  Hvis dette stedet er alvorlig ment, og her kreves det overbevisning, kan det nevnes at Gud ga oss noe aa tenke med. Som et friskt innspill her vil jeg foreslaa at man utforsker denne gaven samt tar den i bruk.

  • Torodd, jeg gjengir et syn en kvinne har hatt som ble formidlet som kronikk. Jeg tar ikke stilling til den profetiske drømmens ektehet, men kvinnen som har hatt drømmen har formidlet det slik. Min tilføyelse er “Kanhende Donald Trump er mannen Gud vil ha, noe verre en Obama kan vel knapt finnes.” (jeg har tilføyd et spørsmålstegn etter siste setning) og det er ord jeg står for.

   Syntes du skyter langt over mål i din kommentar her.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *