Profeti fra 1981 sier USAs økonomi vil kollapse etter Fidel Castro’s død

donald-trump-presidentValget av Donald Trump som president har så langt ikke gitt det finansielle kaos mange truet med ville komme, dersom Donald Trump vant valget. I stedet har vi fått et Donald Trump rally på Wall Street hvor indeksen har nådd nye “all time” high flere ganger. I obligasjonsmarkedet derimot, har tingene vært langt mindre lystig, og store summer er forduftet siden valgdagen -og resultatet er at rentene peker oppover. I denne korte artikkelen vil jeg imidlertid rette blikket bakover til noen profetiske ord som ble gitt til en enkel mann ved navn John W. Johnston, som i 1981 fikk noen profetiske ord som går rett inn i vår tid, spesielt nå etter at USA har fått en ny president uten formell politisk erfaring eller bakgrunn.

johnstonDet var i 1981 at Gud gav meg noen profetiske kunnskapsord som hittil delvis har blitt oppfylt, sa John W. Johnston i et intervju høsten 2009. De resterende ordene vil snart få sin oppfyllelse, hevdet han videre når han fortalte hva ordene gikk ut på. “Når du ser at Berlin muren kollapser og Russland går på en smell, men siden henter seg inn, og når dere ser at Fidel Castro er død, da skal det økonomiske systemet i USA komme til å krasje,” var ordene Johnston angivelig fikk i 1981 eller for 35 år siden. Den første biten av Johnstons profeti ble oppfylt da Berlin muren som skilte Øst-
Tyskland fra Vest-Tyskland ble revet ned den 9 november 1989. Muren som ble påbegynt den 13 august 1961 skulle komme til å splitte Tyskland i 28 år.

castroDermed skulle det bare gå 8 år fra Johnston fikk sin profeti til den første del av ordene ble oppfylt. Det skulle så gå hele 27 år før Fidel Castro kom til å dø, noe som skjedde fredag 25 november, da Castro i svært høy alder sovnet inn for siste gang. Fidel Castro er nå død, det amerikanske aksjemarkedet har knapt aldri vært høyere enn det er i dag, men tross løfter fra Donald Trump om at han skal gjøre Amerika stort og stolt igjen, truer mørker skyer i horisonten. Stadig flere amerikanere befinner seg utenfor arbeidsmarkedet og aldri tidligere har flere mennesker vært på sosialhjelp enn akkurat nå. Samtidig som aksjemarkedet etter valget av Donald Trump har vært preget av oppgang og fest, kommer det nå signaler om at økte renter på boliglån allerede har gjort flere tusen hjemløse. Dagsrevyen hadde et innslag om noen av disse for en uke siden.

Krever mer enn ord

Donald Trumps valgkamp var preget av store ord og lettvinte løsninger, og den nyvalgte amerikanske presidenten vil kanskje på samme måte som Ronald Reagan få et større kollaps i økonomien i fanget. Ronald Reagan som vant valget i 1980 og deretter i 1984 fikk på slutten av sine presidentperioder et større børskrakk å hanskes med. Den 19 oktober 1987 ble Wall Street rammet av et større krakk, og Dow Jones indeksen stupte med mer enn 22,5 prosent på en enste dag. Nå, dersom John W. Johnston’s profetiske ord fra 1981 slår til, vil Donald Trump stå overfor en kanskje verre skjebne, siden USA nå er inne i sin største børs og gjeldsboble noensinne. Når disse sprekker vil det bli en økonomisk katastrofe av apokalyptiske dimensjoner, og det mangler ikke på advarsler. Høyere rente er normalt sett ikke et godt tegn for en økonomi som harker fra før, fordi høyere rente betyr mindre investeringslyst og høyere rente betyr også at en større andel av forbrukernes inntekt, må gå til å betjene gjelden. Svært mange amerikanere har både to og tre dårlig betalte deltidsjobber, og bare små renteøkninger kan være nok til å dytte dem utfor klippen. Allerede nå har den amerikanske sentralbanken signalisert at renten skal allerede under rentemøtet i desember, og dersom OPEC også skulle bli enige om et kutt i oljeproduksjonen som vil sende oljeprisene oppover, vil svært mange som allerede har det tøft, måtte bryne seg både med økte renteutgifter samt høyere drivstoffpriser samt en inflasjon som allerede nå peker oppover. 2017 kan bli et skikkelig vanskelig år for amerikanske husholdninger.

 

 

 

6 tanker om “Profeti fra 1981 sier USAs økonomi vil kollapse etter Fidel Castro’s død

 1. Det vil trolig også påvirke norsk økonomi.

  I begynnelsen av 2016 fikk jeg i en drøm høre ordet DNB og Rune Bjerke.

  Dagen etter drømmen, mens jeg var bønn sammen med en annen, ba Herren meg om å GÅ UT av DNB, SKIFTE bank, gå over til en lokal sparebank.

  Og bare et par dager etter at Han talte dette til meg, begynte media å avsløre mye galt rundt DNB sine pengeplasseringer i utlandet.

  Så jeg opplever at Gud med dette ville skåne meg ved å få meg til å skrifte bank i rett tid før noe som bare Gud vet om vil skje, kan komme til å skje med DNB og økonomien globalt som de er sterkt inne i.

  • Så hva har skjedd med de lånekunder som ikke fikk mulighet til å skifte bank før noe angivelig skulle skje. Ingenting nemlig. Ryker DNB så ryker hele banknæringen. DNB er en av Norges mest solide banker. Og jeg vil tro at den lokale sparebanker ryker før DNB.

 2. Jeg vet bare at Herren ba meg skifte bank, gå ut av DNB. Så du får gå på kne og søke Guds ansikt og høre hva Herren sier til deg. Bare Han vet hva verden står overfor av utfordringer fremover på økonomien. Og vender vi som folk og nasjon om og kommer tilbake til Gud og Hans Ord, er lydige og stoler på Han – så lover Han å hjelpe oss gjennom, men vi må vende om. Den Allmektige Israels Gud er hellig! Jesus elsker alle, men hater synden i våre liv.

 3. Det amerikanske finnanssystemet gikk jo nesten nedenom i 2008 ogsaa. Aarsaken var at bankene ble paalagt av Clintonadministrasjonen aa gi laan til daarlige betalere. Fattige begynte aa laane og kjope eiendom. Prisene steg pga stor ettersporsel. Folk kjopte og solgte med gevinst hele tiden. Og de raatne laanene ble kjopt og solgt gjennom kompliserte fonds.

  Akkurat i det denne boblen sprakk begynte “noen” aa spkulere for aa drive opp oljeprisen. En skyhoy oljepris kom paa toppen av bankkrisen og slik greide noen nesten og skape et totalt sammenbrudd for dollaren og kanskje hele verdensokonomien. De startet en negativ spiral som brake oss dit vi er idag.

  Fikk alt dette utvikle seg uten at “noen saa det”. Tror ikke det. Det kan nesten se ut til at slike kriser er “timet”. Og farlige nettverk av politikere og finnansfolk er nok i stand til aa gjore det samme i dag. Sannsynligvis var Trump en strek i regningen for disse. Kanskje vil hans politiske planer kunne bli et uoverstigelig hinder for “tvangsinnforingen” av et nytt globalt finnanssystem ved aa skru utviklingen tilbake til den gang da USA’s finnanssystm var bunnsolid? “Noe maa gjores”.

  Politikernes paastander om at middelklassen i vestlige land maa tilleggsbeskattes med tusener av milliarder paa grunn av en ikke-observerbar “klimakrise” og deres krav om at vestlige land skal oversommes av folk fra uland styrker mistanken om at vi snart vil oppleve omveltninger som ingen ville tro var mulig. Det hele er for stort til aa vere tilfeldig. Konsekvensene maa nodvendigvis bli enorme. Nasjonalstatene vil antagelig reduseres til stedsnavn.

  Aarsakssammenhengene er faktisk enkle aa forstaa. Den evangeliske kristendomen som vesten ble grunnlagt paa har blitt byttet ut med materialisme, egoisme, sosialsime, relativisme, selvbedrag, politisk skapte religionstradisjoner, “kaffe og kaker-kristendom og store mengder likegyldighet. Den vestlige verdens normer og verdireferanser er borte. Alle navigasjonsmerker og fyrtaarn er vekk. Land styres i stor grad av politikere som selv er fanget i frimurerilignende logn og bedrag. Og stort sett kan de gjore akkurat som de vil.

  Alle synser og snakker, snakker og snakker, samler seg sammen i lukkede lokaler og snakker. Men er det noen som gjor noe annet enn dette? Det maatte i tilfelle vere aa “hakke utvalgte syndere i hodet” med enda mer snakk.

  Den akkustiske effektverdien i vanlig snakk er helt utrolig liten.

 4. Jeg venter fortsatt på at profetien om tredje verdenskrig og Jesu gjenkomst skulle skje etter Sharons død. Den profetien står vel foran i køen?

 5. Youtube “profetiene” er stort sett som å lese Donald Duck. Litt småkoselig underholdning. I hovedsak bommer de falske profetene på det meste. Det tryggeste og beste er skriftens ord- det eneste som holder….

Det er stengt for kommentarer.